fredag 3 juni 2016

Sammanfattning Bengt Westerbergs rapport till KFO

Tidigare i veckan lämnade vår gamle hjälte Bengt Westerberg in en Rapport till KFO och Vårdföretagarna  med titeln PERSONLIG ASSISTANS - HOTAD FRIHETSREFORM.7

Man märker snabbt att Bengt Westerberg fortfarande har ett stort engagemang i frågan och helt andra ingångsvinklar än regeringens LSS direktiv. Hans viktigaste punkter är:

  • Det pågår en process där personlig assistans avvecklas i smyg.

  • Det går inte att spara mycket pengar på personlig assistans utan att kvalitén försämras.

Smygavvecklingen har enligt "Bengan" pågått en längre tid och syftar då på alla de domar som kommit och som skärpt tillämpningen. Han nämner bland annat domen från Regeringsrätten 2009 numer Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som bland annat lett till att det grundläggande behovet av och påklädning räknas bara delvis som grundläggande - av och påklädning av ytterkläder räknas ju inte som ett grundläggande behov...

Den negativa spiralen har emellertid snurrat allt snabbare senaste året. Bland annat har vi en ny dom från HFD där det femte grundläggande behovet - ingående kunskap om brukaren bara räknas i vissa fall. Vidare har vi bland annat det ökända regeringsbrevet från regeringen till Försäkringskassan i vintras och nu senast direktiven till LSS utredningen som Bengt menar går i helt fel riktning, helt emot intentionerna med lagen. Inte nog med att regeringen vill "finansiera satsningar" på andra LSS insatser (i praktiken flyttar man ju bara kostnaden från stat till kommuner)  med besparingar på assistansen. Efter det ska ännu mer pengar sparas på personlig assistans av "statsfinansiella skäl" och regeringen vill även ha möjligheter att göra extra besparingar i "kristider"

 Det sistnämnda förtjänar egentligen minst ett eget blogginlägg, tills vidare konstaterar jag att det lämnar utrymme att kunna spara när som helst med hänvisning till "kris i landet" - mycket oroväckande. Jag har pratat med Ifa om detta och (vilket jag missförstod innan) är detta potentiellt förödande förslag något som regeringen vill träder i kraft redan 2017...


Vad innebär goda levnadsvillkor och leva som andra? Mycket av debatten senaste tiden handlar ju om att dessa begrepp är för "luddiga". Bengt Westerberg håller med oss - det går inte att på myndighetsnivå bestämma vad som är goda levnadsvillkor eftersom det är individuellt. Det enda man kan säga är att leva som andra = leva och göra det allt det som "medelsvensson" gör eller förväntas göra i sitt liv. Dessutom skulle det vara djupt diskriminerande att via lagtexter och myndighetsförordningar bestämma vad som är goda levnadsvillkor för en mindre utsatt grupp människor men inte för andra.

Kostnaden för assistansen ja? Visst blev det betydligt dyrare än väntat men det är ändå väl investerade pengar enligt Bengt Westerberg. Han håller med oss att man måste se till nettokostnaden och lyfter bland annat fram att minst 80 000 personer jobbar som personliga assistenter. Och skulle man göra  nettobesparingar genom att ersätta personlig assistans med t.ex. hemtjänst måste man minska antalet beviljade timmar kraftigt, minst med hälften.

Det behövs  dessutom ingen raketforskare att räkna ut varför assistansreformen blev dyrare än väntat. Här lyfter han bland annat fram att han på sin tid som socialminister kraftigt underskattade antalet barn som behövde personlig assistans. När man tog bort 65 årsgränsen för att få behålla assistansersättning bidrog det till ökningen, idag är de ca  2700 personer. Att ca 4000 personer gått från gruppboende till personlig assistans är ett annat exempel.

Stämmer det att assistansbolagen har jättelika vinstmarginaler? Ofta hör man ju att schablonen är för hög vilket mögliggör de höga vinsterna. Det generella svaret enligt Bengt Westerberg är nej. Han har granskat vinstmarginalen i 400 anordnare och den genomsnittliga vinstmarginalen var 4,7 %, vilket inte är särskilt mycket. Den mycket låga höjningen av schablonen fram till 2018 i kombination med efterskottsbetalningarna kommer leda till kraftigt minskade vinstmarginaler, Bengt Westerberg menar att många kommer gå back och lägga ner verksamheten. Det finns helt enkelt inget utrymme att spara mycket pengar utan att kvaliteten försämras.


De  viktigaste åtgärderna som bör genomföras:

·       Minska integritetskränkande tidtagningar

·       Fler bör få välja personlig assistans om de vill

·       Assistans vid medicinsk problematik bör tillåtas

·       65+-are bör få rätt till fler timmar

·    Ökat genomslag för principen om gynnande besluts negativa rättskraft. D v s det ska bli mycket svårare för kommuner och Försäkringskassan att ta bort stöd om det faktiska hjälpbehovet inte ändrats.

STIL och JAG anordnade för några dagar sedan ett viktigt seminarium där Bengt Westerberg var med. Ni kan se hela seminariet om ni klickar på nedanstående länk. Bengt Westerberg anser att assistansen  och samhällets insatser inom funktionshinderomsorgen är så viktiga att räcker inte pengarna till - då får man höja skatten. Knappast något Magdalena Andersson håller med om...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar