Google+ Followers

torsdag 15 mars 2018

Vad händer om det femte grundläggande behovet avskaffas?


Ett av förslagen i det s.k. ”diskussionsunderlaget” som blev offentligt för några veckor sedan är att det femte grundläggande behovet – ingående kunskap om brukaren slopas helt. Påpekas ska innan vi går vidare att det inte är något färdigt förslag men bara det faktum att det ens diskuteras är oerhört allvarligt.

För att förstå varför det är aktuellt att i värsta fall helt skrota det femte grundläggande behovet får vi backa bandet några år.

 2015 kom en av fyra förödande domar från Regeringsrätten och HFD som raserat så mycket av vår frihetsreform. I det här fallet handlade det om en person som hade stora problem med andningen och hade beviljats personlig assistans för det p.g.a. stora hjälpbehov kopplade till det femte grundläggande behovet.

Ärendet överklagades av det Allmänna ombudet och vandrade upp till HFD som helt gick på det allmänna ombudets linje. I en lång utläggning slog HFD ”också fast” att det femte grundläggande behovet i stort sett INTE omfattar personer med fysiska funktionsnedsättningar. Det var denna dom som gjort att andning inte betraktas som ett grundläggande behov av FK. I sitt rättsliga ställningstagande säger FK att personer med fysiska funktionsvariationer fortfarande omfattas av det femte behovet om ”det finns en koppling till övriga fyra behov”.
I diskussionsunderlaget finns alltså ett förslag på att gå ännu längre. Nu ska det femte grundläggande behovet tas bort helt och hållet. Detta ska ersättas av en ny LSS insats som benämns Aktiv tillsyn av övervakande karaktär.

 I funktionsrättsrörelsen råder enighet om att om detta skulle bli verklighet får det förödande konsekvenser. De grupper som drabbas hårdast blir:


·  Personer med stora behov av egenvård
·  Personer som behöver lugn och ro för att inte utveckla beteenden som kan skada både dem själva och omgivningen.

Till att börja med blir det omöjligt för många personer att nå 20-timmarsgränsen. Dessutom ska ingen assistans alls beviljas om de grundläggande behoven understiger 20 timmar vilket med automatik kommer utesluta många personer som har assistans idag även om de grundläggande behoven inte inkluderar det femte grundläggande behovet. 

Insatsen Aktiv tillsyn av övervakande karaktär inte är tänkt att beviljas som personlig assistans framgår av detta:

En annan del i det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde” är aktiv tillsyn av övervakande karaktär för att förmå den enskilde att själv utföra något av de grundläggande behoven. . Vi anser därför att även denna del av behovet av annan hjälp som kräver ingående kunskap om den enskilde bör ligga utanför den personliga assistansen.

Vad skulle då hända för de personer som aldrig kommer få personlig assistans p.g.a. det femte grundläggande behovet tas bort? Ja, det blir mycket stora steg bakåt i utvecklingen för våra rättigheter. Personerna kommer att bli mer eller mindre isolerade i sina hem – det är mycket långt från LSS verkliga intentioner som eftersträvar inkludering i samhället. I praktiken kommer anhöriga att få ta en stor del av ansvaret. Det grundar jag på att de LSS insatser som kommunerna basar över själva (8 av 10 LSS insatser) är flertalet redan utsatta för stora besparingar. Ger man kommunerna ensamt ansvar för detta kommer det inte att fungera. Förlorarna blir givetvis personerna som egentligen skulle få personlig assistans, anhöriga och i slutändan hela samhället.

Det stannar emellertid inte här. Redan idag har det uppmärksammats fall där personer som kan utveckla farliga och skadliga beteenden för både sig själva och omgivningen hamnat på sjukhus, just det sjukhus där berörda personer egentligen inte alls hör hemma. Det är en utveckling som med så gott som 100 % säkerhet kommer att accelerera. Vad innebär detta i praktiken? Vi tar stora steg tillbaka där personer med ”problematiska diagnoser” får tillbringa sina liv permanent på vad som måste kallas institutioner med tung medicinering, fastbältning med mera. 

Är detta verkligen så det självutnämnda Framtidspartiet Sveriges Socialdemokratiska Arbetarare parti har tänkt sig att föra in viktiga delar av Funktionsrättspolitiken in i 2020-talet och decennierna som följer? Om inte, borde Stefan Löfven ihop med alla andra partier ta avstånd från idén att ta bort det femte grundläggande behovet. Hittills har ingenting hörts från vare sig regeringen eller det andra s.k. statsbärande partiet Moderata samlingspartiet.

Skulle då inte den nya LSS insatsen ”Aktiv tillsyn av övervakande karaktär” kunna kompensera för assistansen? Jag tror inte alls det. Till att börja med handlar det primärt om en hjälpinsats som ska ges i hemmet och för det andra kommer den med så gott som 100 % säkerhet bli underfinansierad när kommunerna har ansvaret.

Om ni tycker jag överdriver bör ni läsa den här artikeln i Assistanskoll:
Nyligen skrevs ett inlägg på FUB-s ReclaimLSS blogg med en historisk tillbakablick till hur svenska staten behandlade personer med stora funktionsvariationer långt in på 1900-talet med bland annat den ökända Vipeholmsinstitutionen, verksamheten stängdes först 1965. Totalt avled 560 människor på Vipeholm 1935-1965.

I ett tidningsreportage om verksamheten på 1950-talet fanns en kommentar under en bild med följande kommentar:

Detta är inte Belsen eller Buchenwald, det är en promenadgård på Vipeholm sjukhus. En värld för sig, befolkad av människor utan framtid, utan hopp, utan liv. En förvaringsplats för höggradigt intellektuellt funktionshämmade, som termen lyder. En förgård till helvetet.”

Förverkligas förslaget att helt ta bort det femte grundläggande behovet går vi tyvärr, tyvärr mot en utveckling som i alla fall påminner mer om Vipeholm än full delaktighet i samhället. Ingen person med minsta humanism kan tycka att det är något att sträva efter.

Ett bokpaket till Åsa RegnérBild: Mitt i högsommaren 2017 deltog jag i en demonstration i Tranås för rätten till personlig assistans. Tompa med permobil mitt i bilden omgiven av många demonstranter.

måndag 12 mars 2018

Åsa Regnér avgår och ersätts av Lena Hallengren


Förra veckan blev det slutligen klart att Åsa Regnér lämnar regeringen för ett toppjobb i FN istället. Åsa Regnér måste vara den mest impopulära ministern i modern tid som basat över funktionsrättspolitiken och är knappast saknad av någon.

Om vi ska sammanfatta Åsas tid vid rodret så har assistansen befunnit sig i fritt fall sedan 2015 och inte mycket har hänt för att förbättra läget för andra LSS insatser heller. Ett i stort sett kompakt mörker. Ska man sätta betyg på insatsen de gångna åren på en skala 1 till 5 kan betyget inte bli något annat än en svag 1-a. Jag vidhåller emellertid att Åsa fått oförtjänt mycket kritik jämfört med personer som har högre rang i regeringen. Ytterst Stefan Löfven som från får sida kunnat glida fram relativt ostört utan att bli ifrågasatt. Den verkligt drivande kraften i eländet, finansminister Magdalena Andersson har först det senaste året börjat få hård kritik från vår sida.

Detta betyder inte att Åsa Regnér är fri från ansvar. Hon har naturligtvis ett stort ansvar också eftersom att formellt sett var ju funktionsrättspolitiken hennes ansvar. Varför tackade hon ja till jobbet som barn, äldre och jämställdhetsminister? Ja, det var knappast för intresse för våra frågor i alla fall, det som verkar intressera Åsa är jämställdhet mellan könen, inte jämlika levnadsvillkor för vår grupp. En person som saknar intresse för funkisfrågor ska inte ha jobbet som ansvarig minister, oavsett partitillhörighet. Nu är inte detta något unikt för Åsa Regnér, det är mer normalt än onormalt att ansvarig minister inte är någon eldsjäl för funkisfrågor.¨

Däremot tror jag det är en viktig delförklaring till varför Åsa Regnér var så aggressiv i sin propaganda om verkliga och i de allra flesta fallen inbillade problem i assistansbranschen. Saknas intresse är sannolikheten mycket större att hen utan eftertanke köper mycket dåligt underbyggda utredningar som hävdar att fusk och kriminalitet härjar vilt utan eftertanke om siffrorna är rimliga. Sannolikheten blir också mycket hög att ministern är synnerligen lyhörd när en mycket mäktig finansminister knackar på dörren och klagar på att assistansen ”kostar för mycket” och utfärdar följande önskemål:

Kostnaden för personlig assistans måste sänkas. Det är ditt jobb att fixa det. Jag bryr mig inte hur du gör men det ska verkställas.


Nu är Åsa Regnér borta och efterträds av Lena Hallengren. Själv trodde jag att Stefan Löfven inte skulle tillsätta en ny minister så nära inpå valet utan låta Socialministern Annika Strandhäll ta över våra frågor fram till valet. Statsministern väljer ett får vi säga säkert kort, Lena Hallengren var minister redan under Göran Perssons tid som statsminister. Närmast kommer Lena Hallengren från riksdagen där hon har varit ordförande i utbildningsutskottet.


Efter allt som hänt de senaste åren är jag milt uttryckt luttrad och förväntningarna är mycket låga. Lena Hallengren måste ändå få en chans innan det är dags att börja kritisera henne. På pluskontot måste läggas att Lena Hallengren, till skillnad från Åsa Regnér har erfarenhet av att vara medlem i en regering. På pluskontot måste också sägas att hon praktiserat som personlig assistent och rimligen har mycket större förståelse om vad personlig assistans handlar om. Det borde åtminstone ge förutsättningar för att hon har andra perspektiv än Åsa Regnér. Anna Hallengren representerar också Kalmar län som varit mycket kritiska mot regeringens politik. På sin första dag på det nya jobbet betonade Lena Hallengren att LSS är en rättighetslagstiftning, inte att det fuskas vilt i assistansbranschen.

Å andra sidan, att vi ska värna LSS har vi hört från regeringen innan, första dagen på jobbet kan inte den nya ministern säga något annat. Och hur många gånger hörde vi inte samma sak från Åsa Regnér? Jag håller med Bengt Elmén om Maria Persdotter, vi måste utkräva riktiga svar med ett innehåll från såväl regering som allianspartierna. Vad vill ni med LSS och funktionsrättspolitiken, vad har ni för visioner, hur ska vi nå dit? Inget parti kan svara att visionen är att försämra våra livsvillkor så mycket som möjligt…

Ekots inrikespolitiska kommentator Thomas Ramberg har analyserat regeringens taktik för att desarmera LSS som en valfråga när Lena Hallengren efterträdde Åsa Regnér. I skrivande stund (fredagen 9 mars) finns inga tecken på nya direktiv till Gunilla Malmborg, så länge direktiven inte ändras ligger sparkraven kvar, punkt. Ingenting i positiv riktning kommer att ske mer än möjligen symboliska saker. Jag håller med Ramberg att regeringen är mycket angelägna av, t.om desperata att LSS inte blir en valfråga. Taktiken, enligt Ramberg är att få med allianspartierna på en överenskommelse. Och det verkar vara Anna Hallengrens ambition.

Det är inget fel med en blocköverskridande överenskommelse. Tvärtom menar jag att på sikt är det absolut nödvändigt om vi till slut ska få lugn och ro. Och då avser jag givetvis att överenskommelsen verkligen säkrar assistansens och hela LSS framtid. Om regeringen bara eftersträvar en överenskommelse med oppositionen som handlar om att montera ner rätten till självbestämmande enligt finansdepartementets önskemål är läget för oss verkligen kritiskt. Thomas Ramberg sammanfattar det så här:

Förmodligen hoppas Stefan Löfven att Hallengren ska få med sig de borgerliga partierna på en lösning som tillfredsställer finansdepartementets önskan att strama åt kostnaderna för assistansen. Samtidigt som den politiska risken delas med allianspartierna. De som riskerar att förlora på en sådan uppgörelse är de människor som vill ha assistans. 

Jag har ändå så pass stor tilltro på oppositionen att jag räknar med att de inte lägger sig platt i en sådan förhandling. Som Ramberg skriver – Allianspartierna har ingen anledning att försöka hjälpa regeringen ur en knipa som är självförvållad där målet är att slutprodukten ska tillfredsställa Magdalena Anderssons sparkrav.¨

Det största misstaget vi kan göra är och tro att allt blir frid och fröjd för att vi slipper Åsa Regnér men jag hoppas att ingen aktiv i funktionsrättsrörelsen går in i den fällan
Har också gjort ”debut” som krönikör för Assistanskoll. I mitt första inlägg skriver jag om att barnperspektivet har försvunnit i LSS utredningens s.k. ”diskussionsunderlag”.
Funktionsrätt Sverige har fått en ny ordförande som heter Elisabeth Wallenius som är ordförande i förbundet Sällsynta diagnoser. Elisabeth själv blev engagerad som anhörig. Lars Ohly fick ju avgå efter anklagelser om sexuella trakasserier. Själv tycker jag det är en väldigt sorglig historia. Under den korta tid Lars Ohly var ordförande i Funktionsrätt Sverige syntes han och hördes på ett helt annat sätt än företrädaren Stig Nyman.

Elisabeth Wallenius får ett tufft jobb att fylla den luckan. Ett stort plus är att Elisabeth i egenskap av anhörig förstår vad våra frågor handlar om Självfallet önskar jag henne lycka till. 


onsdag 7 mars 2018

Tankar kring de läckta förslagen i utredningen


Tillbaka till vardagen efter en härlig semester på varmare breddgrader – ”lyx enligt regeringen”, goda levnadsvillkor enligt mig. Låg ganska lågt under tiden men följde utvecklingen på håll och det hände en hel del.

Ungefär samtidigt som jag lämnade Sverige blev ett antal förslag/”diskussionsämnen” från Gunilla Malmborgs utredning offentliga. De viktigaste punkterna som går i mycket stark restriktiv riktning är dessa:

·  Ingen personlig assistans ska beviljas för barn under 12 år. Det ska också införas en gräns på 80 år för att få behålla beviljad personlig assistans.

·    Ingen assistans alls ska beviljas om de grundläggande behoven understiger 20 timmar/vecka vilket innebär att kommunalt beviljad assistans försvinner. Ett kommunalt huvudmannaskap för personlig assistans ”övervägs

·  Utöver grundläggande behov ska det införas en schablon på 15 timmar/vecka för dagligt liv i hemmet, aktiviteter mm. Undantag görs för personer som jobbar och är aktiva i politik mm. Femte grundläggande behovet (ingående kunskap om brukaren) försvinner.

·  För barn och personer som omfattas av det femte grundläggande behöver ska en ny LSS insats ersätta personlig assistans som kallas Aktiv tillsyn av övervakande karaktär.

Värt och påpeka först är att detta inte är färdiga förslag utan vad regeringen kallar ”underlag för diskussion”.


Oavsett vad det kallas går samtliga förslag i mycket stark restriktiv riktning. Allra hårdast drabbas barn och äldre men förslagen slår stenhårt mot alla som nu är beroende av assistansen för att kunna leva som andra. Om schablonen på 15 timmar/vecka för övriga hjälpbehov blir verklighet är det ett hån mot oss att kalla det som blir kvar för personlig assistans.


Är jag förvånad över dessa förslag? Tyvärr är svaret inte det minsta. Det går helt i linje med direktiven till LSS utredning som handlar om att spara, spara, regeringens skrämselpropaganda och Stig Svenssons utredning som anser att reglerna är alldeles för ”generösa” vad vi ska få personlig assistans för. Gunilla Malmborg gör det regeringen vill, om regeringens ambition hade varit att verkligen värna PA hade dessa ”förslag” aldrig varit aktuella som ”diskussionsunderlag”.

Jämför vi detta med vad som står i den befintliga LSS lagen är det tydligt att det finns inte någon nedre åldersgräns för att bli beviljad personlig assistans. I andra ändan av åldersskalan får vi behålla assistansen livet ut om vi blivit beviljade assistans före 65 årsdagen. Schablonen på 15 timmar/vecka bryter fundamentalt mot LSS  § 7, 2 st. som är mycket tydliga med att rätten till hjälp, oavsett LSS insats ska ges efter individuella behov.

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.

Jämför vi ”diskussionsunderlaget” med funktionsrättskonventionen (ratificerad av regeringen 2009) är artikel 19 mycket tydlig med att det finns ingen övre eller nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans. Timschablonen bryter mot en lång rad artiklar i konventionen som rätt till full delaktighet i samhället, rörelsefrihet, familjebildning med mera.

När det gäller att bemöta detta var min första tanke att det är bra att det kommer ut så lång tid innan valet. Nu har vi svart på vitt hur tankarna går och kan bemöta detta i god tid innan valet. Med lite distans till det säger min mer cyniska sida att regeringen försöker lägga ut dimridåer. Genom starka indikationer på att man i praktiken tänker avskaffa personlig assistans vill  regeringen skrämma slag på oss. Syftet i så ska vara att vi blir mer fogliga när de färdiga förslagen presenteras som inte kommer vara riktigt lika illa. Oavsett så finns det ingenting som tyder på att utredningen kommer föreslå åtgärder som återupprättar lagens intentioner.


Några dagar senare gick statsminister Stefan Löfven ut med vad som måste kallas en brandkårsutryckning för att lugna läget. Här var statsministern tydlig med att regeringen inte planerar införa åldersgränser för vare sig barn eller 80-åringar. Men om vi analyserar lite närmare, vad sa egentligen statsministern, den person som är ytterst ansvarig för regeringens politik?

Det är givetvis bra att statsministern tar avstånd från detta. Däremot nämnde han ingenting om den förkastliga timschablonen, vars konsekvenser innebär att självbestämmandet avskaffas. Han sa ingenting heller om att kommunalisering inte är aktuell eller att han anser att lagen ska ändras så att effekterna av domarna 2009, 2012 och 2015 försvinner. Några synpunkter kring tvåårsomprövningarna hade han inte heller. Angående regeringens alla larmsignaler om ”fusk och kriminalitet avviker inte statsministerns uppfattning från Åsa Regnérs.

Min slutsats blir därför att Stefan Löfven egentligen meddelade ingenting som på ett fundamentalt sätt inger hopp om att regeringen är på väg att byta syn på en rättighetslagstiftning. Min känsla är att intresse saknas hos statsministern, att Magdalena Andersson fått fria händer att styra finanspolitiken och därmed även indirekt skaffat sig stark kontroll över assistansreformens framtid så länge S-MP regeringen styr Sverige.

Att utredningen rinner ut i sanden hjälper inte alla som förlorat assistansen och alla som får avslag vid ansökningar men det skulle i alla fall rädda reformen från kollaps. Detta ger i så fall en möjlighet för att jobba vidare för att återupprätta LSS (eller införa en helt ny lag).
Det har även ägt rum en ny riksdagsdebatt om assistansreformens framtid. Eftersom jag var bortrest har jag inte sätt den och kan inte kommentera utförligt hur stämningen var. Av det jag läste på nätet var det mesta som vanligt. Regeringen stod fast vid sina ståndpunkter medan Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och även Centern var mycket offensiva. Glädjande att Centern börjar bli allt aktivare. Ett stort orosmoln för mig är Moderaternas passivitet. I händelse av regeringsskifte är Liberalerna, KD och Centern helt beroende av Moderaterna för att ändra inriktningen på assistans och LSS politiken.


måndag 26 februari 2018

Varför är det stort fokus på kriminalitet i assistansbranschen?


Låt oss först slå fast att det finns fusk och även grov kriminalitet i assistansbranschen och det ska bekämpas. Då behövs ett ökat samarbete mellan myndigheterna och ökad kontroll runt anordnarna. Kampen för att få bort avarterna får emellertid aldrig bli en ursäkt för att montera ner vår frihetsreform. Fusk och kriminalitet finns dessutom i alla socialförsäkringar och det finns inga bevis alls på att det finns mer kriminalitet i assistansvärlden än andra socialförsäkringar. Varför då denna ändlösa debatt om fusk och kriminalitet?

Flera faktorer samverkar till att kriminaliteten ständigt hamnar i fokus, ytterst handlar det om att assistansreformen inte alls har samma legitimitet som andra viktiga välfärdsreformer. Det syns på flera sätt. Ta Vab dagarna i föräldraförsäkringen som exempel. Alla vet att det finns ett visst fusk men ingen politiker skulle komma på tanken att ens försöka försämra föräldraförsäkringen för att det finns ett visst fusk. Varför brister då denna legitimitet för en frihets och demokratireform?

Assistansreformen har alltid varit utsatt för kritik, redan innan STIL-s försöksprojekt inleddes 1987 har kritiken alltid låtit ungefär likadant – det kostar för mycket, kommunernas självstyre inskränks, facket har varit oroliga för att assistenterna utnyttjas, ja även vår förmåga att själva arbetsleda våra assistenter har ifrågasatts från första stund. Lite tillspetsat – vi vet inte vad som är bäst för oss själva! I Independent Living rörelsen använder vi ett begrepp som kallas funktionsmaktordning. Innebörden är att det finns strukturer i samhället som gör att vi funkisar blir diskriminerade och en lågstatusgrupp i samhället. LSS konstruktion utmanar en del av dessa strukturer. I egenskap av rättighetslag med individperspektiv flyttas makt från politiker, byråkrater, proffstyckare och diverse andra ”experter”. Maktbalansen förskjuts till vår fördel och ”förlorarna” blir alla nämnda aktörer vars makt över hur våra liv ska se ut minskar.

En reform vars legitimitet redan är skakig och utmanar maktstrukturer blir därför mycket sårbar när kriminalitet och oegentligheter uppdagas. Att det inte finns några som helst bevis på att det handlar om miljardtals kronor årligen spelar ingen roll. Att reformen också blev betydligt dyrare än beräknat (nettokostnaden, den verkliga kostnaden som aldrig nämns) är mycket lägre än bruttosumman på ca 30 miljarder kr) förvärrar läget ytterligare. Vem vill betala till något man inte prioriterar, vår rätt till självbestämmande där det dessutom fuskas och kriminella skor sig? Hade det år 2018 varit en självklarhet att vi har rätt till goda levnadsvillkor och självbestämmande enligt LSS intentioner och CRPD konventionen är jag helt övertygad om att fokus idag i mycket större utsträckning legat på hur vi ska utveckla reformen ytterligare inte att en liten minoritet missbrukar systemet.


Nära kopplat till debatten om kriminaliteten är att det finns ett stort ”överutnyttjande” och en föreställning av att lagen är för ”generös” i tilldelning av timmarna. Med andra ord personlig assistans beviljas för diverse olika saker (oklart vilka) som egentligen inte borde ge rätt till personlig assistans. I klartext vi har för stor makt över våra liv, vi har det ”för bra”.

 Antalet beviljade timmar har ökat vilket beskrivs som ”oförklarligt” men som vid lite närmare granskning inte alls är svårt att förklara. Vi blir äldre, 2001 togs 65 årsgränsen för få behålla personlig assistans bort mm. Och allra viktigast (vilket regeringen och arga proffstyckare aldrig nämner). Allteftersom fler personer förlorar statlig assistansersättning händer givetvis följande. De som blir klar blir bara de personerna som har de allra största behoven vilket självfallet leder till att antalet timmar i genomsnitt ökar.

Detta självklara samband ignoreras även i den aktuella utredningen från Stig Svensson som istället ger lagens konstruktion (brist på regler om vilka övriga behov som ska ge rätt till personlig assistans) huvudskulden. Herr Svensson går så långt att han hävdar att timutvecklingen aldrig bryts om inte reglerna stramas åt. Sanningen är att antalet beviljade timmar i genomsnitt (nästan129 timmar/vecka) motsvarar nästan dygnet runt assistans. Ökningen med antalet beviljade timmar i genomsnitt kommer således bara att öka om antalet timmar med dubbelassistans ökar brant. 

Frågan är hur vi ska komma ifrån fokus på kriminalitet och fusk? Det krävs tyvärr oerhört mycket. Själva måste vi medge att det finns ett problem och det måste åtgärdas. Vi måste presentera egna förslag hur vi ska få bort avarterna, vi blir inte tagna på allvar annars. Tyvärr har vi har en regering som bestämt sig för att kriminaliteten är skyhög och utnyttjar denna ”sanning” för att smutskasta hela reformen i sin iver att sänka notan för självbestämmande. Vi måste därför kämpa stenhårt själva för våra rättigheter ingenting kommer gratis men det räcker inte heller. Det krävs även en ny, helst flera nya Bengt Westerberg från olika partier som verkligen gör frågan om våra rättigheter till en profilfråga som driver frågan så hårt de kan på högsta nivå. Först då tror jag fokus flyttas från kriminalitet till rättigheter.


Thomas Juneborg

Talesperson och styrelseledamot VIMPA – Vi Med Personlig Assistans i Jönköpings län

Bloggare

STIL-aktivisttisdag 20 februari 2018

Assistansreformen och LSS måste bli en valfråga - hur ska vi gå tillväga att det verkligen blir så?


Denna text är skriven innan uppgifterna från utredningen blev offentliga vilket visar att läget är extremt allvarligt.

Att assistansreformens och LSS framtid måste bli en valfråga är vi rörande överens om. Frågan är hur vi ska se till att det blir så? För en sak måste vi ha helt klart för oss. Regeringen gör allt för att den inte ska bli det, de vill begrava hela frågan tills Gunilla Malmborgs utredning är klar, bilden av S som det stora välfärdspartiet får inte naggas i kanten under en valrörelse.

Alltså är det upp till oss själva att se till att den blir det. Att svara på frågeställningen kräver egentligen en mindre uppsats så det får bli en översikt i ett blogginlägg. På facebook ser man att en rad aktioner planeras runt om i landet. Eldsjälarna i Jönköpingstrakten planerar en del med. Det är en jätteviktig bit, vi måste synas och höras fram tills valdagen. Min övertygelse är att det också krävs någon form av central ledning som leder opinionsarbetet en sådan grupp med representanter från de stora aktörerna i funkisrörelsen. Denna grupp borde bildas snarast och fungera som talesgrupp för den samlade funktionsrättsrörelsen. Mycket viktigt är här att även de andra LSS insatserna inkluderas, 75 % av alla som är beviljade andra LSS insatser måste också sig delaktiga.

Vi måste lyfta frågan till högre nivå en enskilda person öden, ytterst hur demokratin i Sverige fungerar när det gäller att garantera rättigheterna för monoriteter som ”kostar pengar”. Nedmonteringen av assistansreformen och LSS saknar helt demokratisk legitimitet då det inte ens funnits en debatt i riksdagen att nedmontera vår rättighetslag. Ingen regering vill höra att man i praktiken ignorerar demokratiska processer för att spara pengar på en utsatt grupp personer. Hur ska vi säkerställa att detta inte sker igen, vilka politiker ställer upp på det som borde vara en självklarhet 2018, vilka visioner har regeringen med LSS?

Regeringens motdrag blir förmodligen och hänvisa till nuvarande åtgärder, att den inte ändrat lagen till det sämre och att försämringarna inleddes redan under allianstiden. Här måste vi påpeka att regeringen enligt regeringsformen är ansvarig inför riksdagen, att verkställa lagarna som stiftas där och se till att de efterlevs. 

Regeringen måste gång på gång få höra att om den verkligen 
värnat lagen hade man agerat beslutsamt redan sommaren 2015. Krisen började bli akut redan då när en HFD dom ansåg att det femte grundläggande behovet i princip bara omfattade personer med psykiska funktionsvariationer. Det som hände var istället raka motsatsen – en intensiv kampanj för att smutskasta assistansreformen med våldsamma överdrifter om kriminalitet, fusk och giriga assistansbolag. Samma regering har fortfarande inte lyft ett finger för att göra något åt de prejudicerande domarna 2009, 2012 och 2015 eller alla de som redan förlorat PA och alla med stora behov som får avslag vid nyansökningar (ca 90 % senaste halvåret).


Stefan Löfven måste hamna i rampljuset med. Det är för enkelt att bara rikta all ilska mot Åsa Regnér. Hon är visserligen ansvarig för våra frågor men hon har faktiskt en chef – statsministern som även är chef över en extremt besparingsivrig finansminister som också är den drivande kraften. Vår statsminister har kommit undan på tok för billigt, han är i egenskap av regeringschef ytterst ansvarig för regeringens politik och ska inte få komma undan med och hänvisa att våra frågor ”år inte mitt ansvarsområde”.

Ledningsgruppen jag pratade om måste komma överens om ett antal gemensamma ståndpunkter som vi driver stenhårt. Ny LSS utredning, hur ska lagen utformas i framtiden/alternativt ny lag, hur ska vi bort den kriminalitet som finns utan att det drabbar oss, vem ska finansiera? Vi ska aldrig nöja oss med att ersätta PA med någon form av lite uppgraderad hemtjänst och vi accepterar inte att olika LSS insatser sätts emot varandra. Täta kontakter med politiker från alla partier som tycker att det här är en viktig fråga är ett måste.  Det inkluderar de många socialdemokrater som motsätter sig dagens politik. För den enda långsiktigt hållbara lösningen är en blocköverskridande överenskommelse.

I LSS § 5 står det att vi ska kunna leva som andra. För oss är innebörden självklar men som lagtext är det faktiskt en svepande beskrivning utan något konkret innehåll. Ska vi göra det här till en valfråga måste vi faktiskt på ett konkret sätt formulera vad vi menar. Som en valfråga kommer både politiker och journalister fråga vad vi menar med att leva som andra. Själv formulerar jag det så här:

Att leva som andra handlar om att leva ungefär på samma sätt som majoriteten av Sveriges befolkning lever, det vi kallar ”medelsvensson”. Hur lever då ”medelsvensson”? Denne har en inkomst som är lätt att leva på, bor i en bra lägenhet eller villa, har ofta bildat familj och tar vardagsnöjen som att gå på bio, fotbollsmatcher, promenad i skogen, ta några öl med kompisar, spontanutflykter när solen skiner etcetera som självklara utan att någon byråkrat lägger sig i om det ”är goda levnadsvillkor”. 

Medelsvensson studerar på universitet, engagerar sig ofta i föreningslivet eller partipolitiskt. Medelsvensson har normalt 5 veckors semester/år som tillbringas på en rad olika sätt. Mycket omtyckta aktiviteter under semestern är att resa utomlands, 2-3/veckor per år till resmål både när och fjärran eller att vistas i en sommarstuga.

Allt detta som ”medelsvensson gör” ska assistansersättningen möjliggöra vilket innebär att ersättning ska utgå för merkostnader som assistansen medför. Det är ingen lyx vi pratar om, helt enkelt ett liv som s.k. ”vanligt folk, medelsvensson” lever.

När vi pratar om att leva som andra är det givetvis mycket viktigt att den demokratiska dimensionen lyfts fram i en valrörelse. Alla som bor i vårt land tar för givet, en självklarhet att alla de fri och rättigheter som listas i regeringsformen verkligen omfattar alla i befolkningen. Att fritt kunna demonstrera, utöva sin religion, rösta i val, resa i och ut och in i landet etcetera är sådana självklarheter att vi oftast inte ens reflekterar över detta. Det är också rättigheter som listas i CRPD. 

Alltså en avskaffad, eller kraftigt urholkad assistansreform bryter inte bara mot LSS grundvalar, det bryter också mot fri och rättigheterna i regeringsformen. Ska vi verkligen ha ett samhälle där en minoritet inte omfattas av dessa rättigheter för att ”vi kostar för mycket”?  Är det ett modernt samhälle att anhöriga (kvinnor kraftigt överrepresenterade) måste stanna hemma för att ta hand om anhöriga när samhällets stöd sviktar? De frågorna måste lyftas gång på gång.

Vad gäller direkta aktioner i form av demonstrationer har ju landsomfattande demonstrationer hållits 3 december två år i rad. Det krävs mer sådant. Vet att det är svårt att få till men det vore mycket bra för uppmärksamheten om flera landsomfattande demonstrationer kunde hållas innan valet. Att detta kompletteras med lokala och regionala initiativ fram tills valdagen är en självklarhet. Det gäller både demonstrationer och kontakter med lokalpolitiker.

Ja, detta var en översikt på saker jag tror är viktigast för att lyfta fram för att göra assistansen och LSS till en valfråga.  Återkommer i ämnet många gånger under våren.onsdag 14 februari 2018

Jag tror det behövs nytänkande i kampen för att rädda assistansreformen och LSS


Att LSS i allmänhet och assistansreformen i synnerhet befinner sig i djup kris vet vi alla. Trots temporära lagändringar är läget mycket, mycket allvarligt och framtiden är verkligen oviss för vår fantastiska reform. Det finns ingen anledning att skönmåla läget – vi har ett jättejobb framför oss för att rädda assistansreformen och LSS.

Kampviljan för att rädda vår rätt till full delaktighet i samhället finns utan tvekan men ska LSS bli en valfråga måste det bli mycket tydligare ledning i frågan än vad som är fallet idag. Återkommer till detta i nästa blogginlägg. I vår interna debatt har det blivit nästan ett mantra att upprepa – ”vi vill återta LSS intentioner”. Jag har gjort det många gånger själv i den här bloggen. Med återta intentionerna brukar avses att föra tillbaka tillämpningen som den fungerade före den tid när FK introducerade begreppet ”integritetsnära hjälpbehov” (2007) och den första domen i HFD (då Regeringsrätten (2009) om grundläggande behov.

De åtgärder som föreslås av alla inblandade har egentligen karaktären av ”lappa och laga” någonting som är mycket svårt skadat p.g.a. ett krig som bedrivs av rad aktörer som alla rundat den folkvalda Riksdagen för att montera ner lagens intentioner. Ytterst ansvarig för detta är statsminister Stefan Lövén och även i viss utsträckning även företrädaren Fredrik Reinfeldt.

Kanske är en bättre långsiktig lösning att börja om på ruta ett med en helt ny Lag, LSS 2.0 för samtliga insatser eller ett helt nytt namn. När det gäller den pågående utredningen litar jag nämligen inte på förhoppningar, jag ser vad det faktiskt står i direktiven. Det kan möjligen bli positivt för andra LSS insatser men för just assistansen är det mycket mörka moln om inte direktiven ändras, kostnaden ska ner, punkt! Det är omöjligt att missförstå och det styr givetvis utredaren Gunilla Malmborg.

Det finns säkert en del negativt som måste övervägas också med en helt ny LSS lag men jag ser utan tvekan även stora fördelar. Med en ny lag kan vi börja om från början med de gamla domarna irrelevanta, både vad gäller assistansen och övriga insatser. Det skulle också tvinga partierna att verkligen bekänna färg var de står. Då skulle det inte hålla för Stefan Löven längre tala osanning i partiledare debatter att ”vi värnar assistansreformen”. Antingen stödjer Socialdemokraterna och de andra partierna lagen eller så gör de inte det (nedlagd röst = tyst nej).  S har knappast råd att säga nej politiskt för då skulle självbilden om ”välfärdspartiet för alla” rämna totalt, trovärdigheten hade varit helt förbrukad. Moderaterna kan knappast säga nej heller då de skulle framstå som något de verkligen inte vill vara i allmänhetens ögon.


Självklart kan även en ny lag skjutas sönder av märkliga HFD domar och det är här skickliga jurister som värnar LSS lagen kommer in. Själv har jag inte juridisk kompetens att formulera de nya målparagraferna men de måste vara skrivna så att det i alla fall blir väldigt, väldigt svårt att göra nya vantolkningar. 100 % skydd går troligen aldrig att få så länge det inte är fullt accepterat att vi har rätt till full delaktighet i samhället.¨

 När det gäller de så förhatliga tvåårsomprövningarna borde det vara relativt enkelt. Skriv in i Socialförsäkringsbalken (eller ersättare för avskaffade LASS) att omprövningar endast får göras om det faktiska hjälpbehovet har ändrats. Alltså är hjälpbehoven livslånga (vilket det är i de allra, allra flesta fall), det ska mycket tydligt framgå att det endast ska göras avstämningar av läget. Regeringen och FK må försöka ljuga om att ”omprövningarna för alla behövs för att säkerställa att personen behöver assistans”. Det är struntprat. FK förfogar nämligen över väldigt många intyg om orsaken till våra funktionsvariationer. Och de vet givetvis att CP-skador, diverse muskelsjukdomar, sjukdomar som leder till svåra andningsproblem, ryggmärgsbråck, intellektuella funktionsvariationer etcetera innebär livslånga hjälp och stödbehov. I många fall är symptomen dessutom progressiva vilket innebär att hjälpbehoven ökar med tiden.¨

Att ta bort den åldersdiskriminerande 65 årsgränsen är lätt om viljan finns, det borde bara vara att skriva in att vi har rätt att bli beviljade assistansersättning även efter 65 årsdagen.

Fram tills 2011 fanns det vid sidan om LSS även LASS (Lagen om Assistansersättning). Om vi ändå ska börja om från början tål det verkligen att fundera på om det bästa inte är att återgå till den ursprungliga ordningen, d v s assistansersättningen regleras i en egen lag. För tittar vi på utvecklingen för assistansreformen har det bara gått bakåt sedan LASS ersattes av Socialförsäkringsbalken kapitel 51.
För att ytterligare öka skyddet för den nya lagen, förutom CRPD konventionen borde vi även titta på diskrimineringslagen och ”koppla ihop” delar av den med en ny LSS lag. Rätt till personlig assistans eller ledsagning för de med lite mindre hjälpbehov är ett måste för att inte bli isolerade och kunna delta i samhällslivet. Beviljas inte nödvändigt stöd för detta ska det alltså jämställas med diskriminering!

Försäkringskassans roll bör övervägas också. Är det optimalt att de sköter behovsbedömningarna av assistansen? Eftersom myndighetens förtroende är kört i botten i brukarrörelsen, borde det inte övervägas i alla fall om inte någon annan myndighet ska sköta detta eller starta en egen myndighet som sköter detta? När FK fick ansvar för att bevilja assistans hade myndigheten så vitt jag vet minimalt med erfarenhet att bevilja hjälp för funkisar i vardagslivet eftersom detta var kommunernas ansvar.

Jag ska men en liten uträkning att visa Stig Svensson och likasinnade att assistansersättningen inte ger utrymme för att ha 10 assistenter på plats under flera månader, det är oseriöst med enda syftet att framställa oss som ”lyxlirare”.

Stig Svenssons debattartikel handlar egentligen inte om Portugalresorna utan att vi har det för bra i största allmänhet. När allmänheten matas med orimliga uppgifter måste vi också kritiskt granska de uppgifter som presenteras. Många gånger tycker jag vi missar det. Stigs debattartikel är fylld med orimliga påståenden, t.ex. hur en person kan åka iväg 2 månader till Portugal med 8-10 assistenter och finansiera detta med enbart assistansersättningen. För som artikeln är skriven handlar det om -8-10 assistenter som varit i Portugal där samtliga assistenter fått betalt med rese och hotellkostnad, lön, traktamente under samtliga 60-70 dagar. Alltihop finansierat av enbart assistansersättningen.
Stig för att du ska framstå som lite seriös måste det vara på sin plats att du redovisar hur de har kunnat finansiera detta enbart med assistansersättningen för pengarna räcker helt enkelt inte till. Jag har räknat på vad ENBART TRAKTAMENTEN skulle kosta för 10 personer under två månader. Dags traktamentet, skattefritt för Portugal är 432 kr/ dag (källa Skatteverkets hemsida).
Bara traktamentet för 60 dagar kostar 432 kr*10*60 = 259 200 kr.
Bara traktamentet går alltså på drygt en kvarts miljon kr. Mer konkret motsvarar det drygt 13  % av den totala assistansersättningen under ett helt år för en person med dygnet runt assistans utan förhöjd schablon (utan eventuell dubbelassistans).
Om nu någon verkligen har åkt i väg med 10 assistenter på plats samtliga 60-70 dagar (själv tvivlar jag mycket starkt på det) har en stor del INTE finansierats med skattemedel från assistansersättningen. Pengarna räcker som sagt inte till. Och om det till största del finansieras med privata medel, någon fond, lån etcetera så har Stig Svensson eller regeringen inget med det att göra.måndag 12 februari 2018

Mycket otrevlig debattartikel i DN från utredaren Stig Svensson


I onsdags förra veckan publicerade regeringens utredare Stig Svensson en debattartikel i DN som varnade för att notan för personlig assistans håller på att skena och fördubblas inom en inte allt för avlägsen framtid. Stig Svensson är personen som nyligen presenterade en utredning om assistansmarknaden och kriminalitet. Han hävdar i debattartikeln att han hittat exempel på brukare som åkt iväg till Portugal 60-70 dagar med upp till 10 assistenter.

Artikeln är skriven som att samtliga assistenter varit på plats hela tiden med full lön, boende på hotell, traktamente helt finansierat av assistansersättningen. Detta är helt oseriöst för assistanspengarna räcker helt enkelt inte till för att täcka traktamente och uppehälle så länge för så många assistenter under flera månader. Men artikeln handlar egentligen inte om Portugalresorna utan att vi anses ha det för bra med eller utan två månaders vistelse i Portugal. För att förstå hans angrepp måste vi backa klockan några veckor och kika på vad han skrev i sin utredning om assistansmarknaden och kriminaliteten i branschen.

Enligt Stig Svensson är huvudorsaken till att antalet beviljade timmar (och med den kostnaden/utgifterna) stiger är LSS grundkonstruktion som inte definierar gränser vad vi kan få assistans för. Lagens målparagrafer §  5-7–leva som andra, självbestämmande och goda levnadsvillkor är helt i linje med våra tankar om självbestämmande och goda levnadsvillkor. Det går inte att i lag definiera vad som är goda levnadsvillkor utan att rasera lagens intentioner men det är just det Stig Svenssons syn på vår reform leder till. Enligt Stig Svensson kommer timökningen i genomsnitt bara och fortsätta att öka om inte vad vi kan och ska få hjälp med regleras. Det är osanning eftersom antalet beviljade timmar i genomsnitt (inklusive jour) motsvarar ungefär dygnet runt assistans.

Dessutom ger han sig i utredningen in på en oseriös diskussion vad som är ”rätt antal beviljade timmar

En annan viktig slutsats är att lagstiftaren behöver tydliggöra vilken ambition och prioritering som ska råda för att skapa förutsägbarhet och kontroll över kostnaden. Men också för att de som är i behov av ersättningen ska veta vad de kan förvänta sig. Är det genomsnittliga antalet timmar per brukare ”rätt” 1994 eller 2017 eller något av åren där emellan eller framåt? (sid 106 i utredningen).

Detta är ett frontalangrepp mot hela idén med personlig assistans och självbestämmande enligt lagens intentioner. Eftersom det är individuella behov som ska styra finns inget exakt på mått på ”rätt antal beviljade timmar i genomsnitt”.

Debattartikeln i DN måste ses som en fortsättning på utredningens förslag. Budskapet går inte att missförstå – regleras inte i lag vad vi kan få personlig assistans för kommer antalet beviljade timmar bara och fortsätta att öka och därmed kommer kostnaden bara att öka och öka. Han skriver bland annat:
Fram till år 2010 var förklaringen till kostnadsökningen att såväl antal mottagare som antal genomsnittstimmar ökade.

Sedan år 2010 är det i stället genomsnittligt antal assistanstimmar per person och vecka som fortsätter driva kostnaderna.

Med oförändrad lagstiftning bedömer jag att den utvecklingen är sannolik och således innebär en fördubbling av kostnaderna framöver.

Att LSS är en rättighetslag (alla insatser) förbises helt…
Debatten om assistansen handlar ofta att den notan inte får stiga, trots att ALLT ANNAT i samhället faktiskt blir dyrare. Ingen ifrågasätter att skola, sjukvård mm successivt kostar mer och mer, av alla delar i välfärden är det bara notan för assistansen som inte får öka. Timmarna får heller inte öka eftersom de ”driver upp” kostnaden.
Stig Svensson har rätt i att kostnaden på lång sikt kommer att fördubblas om hjälp ska ges efter behov. Det är inget konstigt eftersom timschablonen successivt måste höjas men det tar många, många år. Ska schablonen täcka kostnaden för löneökningar krävs en höjning på 6-7 kr. För att inte underskatta ökningen i framtiden sätter jag 7 kr= 2,37 % 2018.
Låt oss nu anta att vi fixerar höjningen till 2,37%/år under lång tid, hur lång tid tar det innan summan fördubblats? Stig Svensson har fel i att timmar ökar och ökar om inte regelverket "stramas åt”. Varför? Därför att antalet beviljade timmar idag i snitt (inklusive jour) motsvarar i stort sett dygnet runt assistans.
Svaret på hur lång tid det tar att dubbla 294,4 kr är 30 år, = 589 kr år 2048
Eftersom befolkningen ökar dubblas kostnaden/utgifterna lite snabbare men knappast inte under 25 år, det är ett kvarts sekel.

Anmärkning Denna prognos bygger som sagt på att schablonen kompenserar för löneökningarna varje år samt att hjälp ges efter behov. I det verkliga livet vet vi att statens nota p.g.a. besparingarna minskat flera år i rad.
Dessutom växer Sveriges BNP med. Låt oss anta att BNP tillväxten häller jämna steg med notan för assistansen, 2,37 % som ett långsiktigt snitt är ingen lyckoprognos. Det är faktiskt lägre än snittet senaste 20 åren. Men nåväl, håller BNP tillväxten bara jämna steg med utgiftsökningen för PA kommer assistansens ANDEL AV BNP vara ungefär lika stor 2048 som den är idag. Hamnar tillväxten en bit över detta minskar alltså assistansen statens andel av BNP. Så varför denna alarmistiska debattartikel?
Stig Svensson har som sagt nyligen publicerat en utredning som i stora drag presenterar det regeringen vill ha, han är regeringens man". Han får helt enkelt agera språkrör åt regeringen. När väl fuskbubblan håller på att spricka gäller det att satsa hårt på ett annat propagandainstrument - KOSTNADSÖKNINGEN! Strategin blir allt tydligare vid sidan av kommunalisering:
Med lagändringar som definierar vad vi ska kunna få assistans vill regeringen tvinga fram en kraftig reduktion i antalet beviljade timmar!
Oerhört kunniga LSS och assistans experten Anna Barsk Holmbom skriver i ABH utbildnings blogg att artikeln är en obegriplig attack mot rätten att leva som andra. Det stämmer givetvis för alla som värnar reformen. Med tanke på vad Stig Svensson skrev i sin utredning är det däremot, sorgligt nog inte alls överraskande.Avslutningsvis något mycket roligare. Jag har fått förfrågan från Assistanskoll att framöver (varannan månad) skriva krönikor för dem. Självklart har jag tackat ja.