torsdag 30 mars 2017

Anser regeringen och FK det nödvändigt att besöka Leva & Fungera mässan för att uppnå goda levnadsvillkor?

Kommande vecka äger den stora Leva & Fungera mässan rum i Göteborg. Jag har tänkt att åka dit på tisdag. Att jag överhuvudtaget kan ta mig till Göteborg är tack vara den personliga assistansen, utan den kommer jag inte ens utanför hemmet… 


Att syftet med LSS är att vi ska ha goda levnadsvillkor framgår med all tydlighet. Likväl ifrågasätts termen goda levnadsvillkor alltmer från olika håll som anses vara ”för vagt definierade i lagen”. Detta ”problem ”nämns” också i direktiven till LSS utredningen.

Jag har funderat lite mer om framtiden för både mina egen livssituation och tillämpningen av lagen. Som jag skrev tidigare är jag lite orolig inför nästa behovsbedömning. Starka krafter, däribland ISF (Inspektionen för Socialförsäkringar) vill att WHO mallen ICF ska väga tungt i behovsbedömningen. Denna mall lägger stor vikt vid diagnoser, inte faktiska hjälpbehov. Detta går rakt emot intentionerna i LSS som har ett tydligt individperspektiv, inte vårdperspektiv. Assistansreformen och LSS flyttar makt från byråkrater och stela mallar till vi som berörs Att införa ICF mallen som ett viktigt instrument vid behovsbedömningen är därmed helt oförenligt med lagens intentioner.

Leva & Fungera mässan är så vitt jag vet den största mässan i landet i sitt slag. Här samlas en rad olika aktörer inom funktionsrättsrörelsen och företag inom hjälpmedelsektorn. Mässan är med andra ord en stor mötesplats för alla som direkt eller indirekt är involverade i Funktionsrättsrörelsen. Därför ska det också vara en demokratisk rättighet för alla som vill att åka till Göteborg och i ett större perspektiv vilken mässa man vill. Frågan är emellertid om FK skulle bevilja assistanstimmar för sådana aktiviteter om ICF har en avgörande roll?

 

Tyvärr är det långt ifrån glasklart i en värld där staten till varje pris vill sänka notan för vår rätt till självbestämmande och vrider och vänder på varenda sten som går att hitta för att hitta sätt att kortsiktigt spara pengar. Tar här En hypotetisk men tyvärr långt ifrån otrolig händelse vid en behovsbedömning i framtiden med ICF som ”husbibeln”.

Jag behöver timmar för att besöka t.ex. mässor, delta i konferenser mm. Så kommer kommentaren från handläggaren. Tyvärr Thomas, vi kan inte bevilja assistanstimmar för vare sig dina resor till mässor, Ifa utbildningar mm. Det står nämligen inte i ICF att det är nödvändigt att åka så långt från hemmet för att uppnå goda levnadsvillkor Jag hoppas verkligen inte det inträffar men med dagens utveckling är det naivt och tro att det inte kan hända. Ännu så länge har jag emellertid alla assistanstimmar jag behöver för att forma mitt liv som jag själv vill ha det. Återkommer med en ”rapport” senare i veckan om mitt Göteborgsbesök som jag ser fram emot.

 

 

* Ny statistik visar att utvecklingen fortsätter att gå åt helt fel håll för assistansreformen. Andelen avslag vid nyansökningar satte ett nytt dystert rekord 2016, nästan 80 % av nyansökningarna blev det avslag på. Utvecklingen på avslag vid ansökningar under LSS historia ser ut så här under utvalda år. Siffrorna efter årtalen anger andelen procent som fick avslag).  • ·         1994 – 20,5  

                                                                           


  • ·         2001 – 17,9  • ·         2004 – 31,7  • ·         2010 – 54,5  • ·         2015 – 67,0   • ·         2016  - 79,5


När det gäller antalet avslag höll de sig under 1000/år t.om 2007 då de låg på 830. 2016 hade antalet stigit till 1873.

Källa: Assistanskoll.se Länk till statistik


Som ni ser är kurvan med antalet avslag vid nyansökningar stigit kraftigt sedan mitten av 00-talet. Senaste 5-6 åren stiger den allt brantare och i synnerhet då de senaste åren. Ökningen i antalet avslag totalt är minst lika alarmerande.

Även antalet personer som är beviljade statlig assistansersättning fortsätter att sjunka. Sedan inledningen av 2015 ser utvecklingen ut så här med antalet personer som har statlig assistansersättning:

 


·         Januari 2015       16 124

 
·  Januari 2016      16 119

· Juni 2016           15930

·  Januari 2017   15634
  
Februari 2017      15562

 

 Källa: Assistanskoll.se                       Länk till statistiken

 

Kommentar: Antalet personer som är beviljade statlig assistansersättning sjönk med drygt 400 personer 2016 och antalet fortsätter att minska. Sedan januari 2016 har antalet sjunkit med 562 personer. Särskilt dramatisk blir nedgången från juni. Självfallet finns det ett nära samband mellan det ökända regleringsbrevet och att FK började tillämpa en fyra(!) år gammal dom vid samma tid. Avslutar med ett citat från Pelle Kölhed i en intervju i Assistanskoll som sammanfattar bra vem det är som med så gott som 100 % säkerhet styr utvecklingen:


Ska jag vara lite konspiratorisk så handlar utredningen inte om att förbättra LSS utan om att skära ner på den personliga assistansen och därmed de statliga kostnaderna. Och det är inte Åsa Regner som bestämt utan Magdalena Andersson, det vill säga finansdepartementet. ”Den här budgetposten ska ner, bär er åt hur fan ni vill”.