torsdag 23 februari 2017

Att det finns kriminella bland FK-s personal verkar både generaldirektören och regeringen ta ganska lätt påUtöver en f.d. anställd hos Försäkringskassan som i två olika omgångar (med fängelsevistelse emellan) förskingrat tiotals miljoner kr fanns det en skandal till som Svenska Dagbladet rapporterade om. Här handlar det om en oseriös/kriminell assistansanordnare som kommit över sekretessbelagda uppgifter över ett mycket stort antal brukare runt om i landet. Detta är givetvis helt oacceptabelt och enligt SVD-s rapporter har anordnaren kommit över uppgifterna genom att personal på FK lämnat över uppgifterna.


Vad gäller anordnaren har ägaren/ägarna dessutom en mycket otrevlig människosyn. I en lista med ”omdömen” om potentiella kunder till bolaget finns enligt Svenska Dagbladet mycket nedsättande kommentarer som grova könsord och även ren rasism.


Vi står alltså här med två fall med mycket allvarlig kriminalitet som har direkt koppling till Försäkringskassan. Högsta chefen/ generaldirektören heter Ann-Marie Begler och har därmed det tyngsta ansvaret i FK för det som skett. Får oss aktiva i funktionsrättsrörelsen har fru Begler mest gjort sig känd som en ivrig verkställare av de destruktiva instruktionerna från hennes chefer och uppdragsgivare i regeringen. I vårt fall formellt Åsa Regnér men ytterst statsministern Stefan Löfven. Tyvärr men knappast oväntat har Ann-Marie Begler inte lagt mycket krut på att sätta fokus på uppenbart mycket stora brister i Försäkringskassans egna säkerhetssystem. I en intervju med Svenska Dagbladet sa hon bland annat följande:


Att en person som begått brott mot Försäkringskassan och som fortfarande är skyldig staten stora belopp är inblandad gör det här fallet speciellt. Assistansersättningen är finansierad solidariskt av alla oss skattebetalare. Att utnyttja det systemet för egen vinning är uppseendeväckande.

Instämmer att det är en avskyvärd form av kriminalitet men var finns självkritiken från Begler? Var finns ett bestämt uttalande att vi betonar starkt att detta inte kan lastas på brukarrörelsen? Jag hittar ingenting i alla fall. Varför säger hon ingenting om att nu planerar vi att göra det, det och det för att komma tillrätta med våra interna säkerhetsproblem? Jag är tämligen övertygad om regeringen avskedat fru Begler om det hade varit en mer resursstark grupp som drabbats men nu är det ju ”bara assistansanvändare”. Det är för övrigt inte första gången det läcker ut sekretessbelagda uppgifter från FK.


Regeringen visar inte någon större ivrighet heller precis för att ta itu med FK-s stora brister i den interna säkerheten. Åsa Regnér har ropat efter mer kontroll runt anordnarna. Jag köper att det behövs mer kontroll runt anordnarna men Åsa har inte pratat någonting om att säkerheten på Försäkringskassan måste bli mycket bättre med klara direktiv till Ann-Marie Begler att åtgärda bristerna. Strategin i Rosenbad går tydligen ut på att flytta allt fokus från FK till anordnarna och på så sätt får mer ammunition i sitt krig mot privata assistansanordnare.

Försäkringskassans och regeringens ointresse för sina egna problem till trots, vi måste också komma ihåg att det finns en andra part här, nämligen ett oseriöst/kriminellt assistansbolag. I minst 95 % av alla kommentarer jag läst på Facebook är alla, med all rätt upprörda på FK men mycket lite sägs om den anordnare som är ”kunden” och som efterfrågar utförda tjänster från Försäkringskassan. Detta företag, vet mycket väl att det är olagligt för personalen på FK att lämna sekretessbelagda uppgifter mm. Om inte någon efterfrågat uppgifterna om brukarna hade de inte lämnat FK-s databaser heller. Detta fall, liksom det andra exemplet där tiotals miljoner kr förskingrats tyder på att den organiserade brottsligheten letat sig ända in i Försäkringskassan. Det handlar inte om stora summor sett till hur mycket som betalas ut totalt men ändå väldigt många miljoner kr. För oss blir konsekvenserna förödande.


Efter en tid med mycket positiv rapportering för vår del börjar det nu dyka upp ledare artiklar med fokus på kriminalitet och fusk igen. Inte oväntat basunerade Expressen genast ut krav på mycket hårdare kontroller som primärt slår mot brukarna, inte kriminella anordnare. På lokal plan skrev Jönköpings-Posten en ny kritisk artikel i tisdags om än inte lika aggressiv som Expressens. JP avslutar sin ledare så här:

Det handlar i flera fall om organiserad brottslighet. Oseriösa företag skapar en infrastruktur för att förskingra pengar, vilket bland annat Svenska Dagbladets granskningar har visat.
Det är givetvis helt oacceptabelt.

  Delvis har ändå JP rätt, vi måste inse att det handlar, åtminstone delvis om organiserad brottslighet och det är en brottslighet som riktar sig rakt emot vår frihetsreform. Däremot köper jag aldrig klagandet från i det här fallet Jönköpings-Posten på kostnaden utan att något alternativ, nettokostnader etcetera nämns.

Samtidigt måste vi också nämna att det också dykt upp ledare artiklar som satt fokus på FK-s tillkortakommanden inte brukarna, bland annat Aftonbladets Eva Franchell som jag betraktar som en nära allierad.

Jönköpings-Postens ledare - ska kunna läsas av alla