måndag 30 maj 2016

Personliga assistenters kritik mot lönerna är ofta missriktat

Att det finns missnöje hos en del assistenter är uppenbart om man följer debatten på Kommunals Facebooksida. Det noterade jag första gången när Annelie Nordström skrev blogginlägget om att "brukare har för mycket makt". Hur många procent bland drygt 90 000 assistenter  som är missnöjda är omöjligt att säga men min bedömning är att denna grupp är långt ifrån försumbar. Missnöjet handlar om både arbetsvillkor och löner. Här är några exempel på hur det kan låta:

Fick reda på idag att vi personliga assistenter INTE får ta del av löneförhöjningen, TROTS att vi har gått utbildningen och erhåller titeln Undersköterska. 
Vad gäller??

Jobbat som assistent sedan 2012, på ett privat bolag. Finns inget annat än timanställd som villkor. Har Jobbat hos 3 olika brukare och har förlorat ca 10kr/timme under en 6månaders period, eftersom "varje brukare har ju sin ekonomi" Känns som bolaget satt i system att pressa lönerna på detta vis.


”Hej, jag jobbar som personlig assistent sedan 2004. Efter antal år med månadsanställning hos samma brukare, valde anhöriga byta från kommunal till privat sektorn. Till en början fick jag samma månadsanställning, men brukarens anhöriga kort därefter valde ny privat bolag för att kunna ändra min anställningsform. Sen dess är jag timanställd med sämre lön och villkor.

Arbetsmiljö och löner är delvis skiljda saker (fast är man missnöjd med lönen är naturligtvis sannolikheten stor att man blir missnöjd med arbetsmiljön också) men när assistenterna är
 missnöjda med lönerna är emellertid kritiken från många Kommunalmedlemmar många gånger missriktad. Orsaken är att en privat eller Kooperativ  assistansanordnare har en inkomstkälla - assistansersättningen från stat eller kommun. 288 kr/timme ska täcka allt från assistenters löner till administrativ avgift för anordnaren, en del kommuner betalar inte ens så mycket. Det sätter klara och ganska tuffa gränser för hur höga löner arbetsgivaren kan betala. Arbetsgivaren har vidare inte bestämt att en jourtimme/väntetid på natten bara ska räknas som en kvarts timme.

Till detta kommer statens ovilja att skjuta till pengar för att öka assistenternas löner. Två år i rad 2015 och 2016 har schablonen höjts endast 4 kr = 1,4 %. De mycket snåla höjningarna kommer enligt regeringen att fortsätta fram till 2018. 1,4 % är för lite, det räcker inte på långa vägar för att täcka avtalsbaserade löneökningar för assistenterna och än mindre radikalt höja den generella lönenivån.

Själv anser jag att de mycket snåla höjningarna av schablonen är ett av de största hoten som finns mot assistansreformen. Har inte seriösa anordnare utrymme att betala bra löner kommer det bli allt svårare att rekrytera och behålla personliga assistenter hen trivs med. Och då spelar det ingen roll vad som står i LSS. Lagens fina ambitioner är nämligen inte värda mycket om vi inte hittar bra assistenter.

Nu ska sägas att Kommunals ledning har uppmärksammat den omöjliga ekvationen att kraftigt höja lönerna generellt när staten inte tillför de ekonomiska resurser som krävs. I Kommunalarbetaren skriver Kommunal bland annat:

Avtalssekreterare Lenita Granlund riktade kritik mot hur assistansersättningen är konstruerad när Kommunal presenterade sin rapport ”Arbete på samma villkor som andra”, om assistansbranschen.

– Det är svårt att höja lönerna om det här systemet får fortgå, sade Lenita Granlund, vid ett seminarium på tisdagen (den 24 maj).

Att regeringen bestämt att schablonersättning bara får öka med 1,4 procent per år innebär direkt statlig inblandning i löneförhandlingarna, förklarade Lenita Granlund. Och på sikt kan Kommunal tvingas ”kliva av” kollektivavtalen, sade hon.
– Om det här fortsätter så kan det bli väldigt svårt för oss att teckna kollektivavtal på det här området.

Det är bra att Kommunal nu börjar inse omöjliga för anordnaren att kraftigt  höja lönerna när det inte finns utrymme. Nu hoppas jag att den informationen vidarebefordras till medlemmarna. Det är så verkligheten ser ut.  Och  Kommunal, jag och mina vänner i brukarrörelsen skulle verkligen uppskatta att ni lägger vårdperspektivet åt sidan och slutar att dumförklara våra anhöriga genom att ifrågasätta våra nära släktingars rätt att vara assistenter!


Hur fick Kommunal reda på att berörd person i rättegången numer har STIL som anordnare och "kollar läget utanför hemmet" vem som jobbar? En av mina vänner i Jönköping var mycket upprörd och pratade om olika brott mot sekretesslagen. Jag pratade vidare om detta med en annan styrelsemedlem i VIMPA och vi kom fram till följande:

Det behöver inte vara något sekretessbrott i och med att rättegångshandlingarna är en offentlig handling. Sen behövs inte så mycket detektivarbete för att räkna ut resten. I bland sägs ju att "vårt samhälle är som en öppen bok". Läs vidare här: 


torsdag 26 maj 2016

Kommunal - personlig assistans är fortfarande inte vård

Alla personliga assistenter har rätt till god arbetsmiljö och bra löner. LSS står heller inte över arbetstids och Arbetsmiljölagen, vi har ingen rätt att bryta mot dem med hänvisning till självbestämmande.  Det betyder att det ibland kan bli motsättningar mellan arbetstagarens rättigheter och självbestämmande. Omvänt har inte arbetstagaren vilka rättigheter som helst, självbestämmandet är ju ändå grundprincipen i LSS.

Facket har en viktig uppgift som arbetstagarnas intresseorganisation. Historiskt sett har  relationen mellan Kommunal och brukarrörelsen tidvis varit inflammerad, konflikter som jag menar  ytterst bottnar i synen på självbestämmande kontra synen på personlig assistans som vård eller serviceyrke. Nu väntar nya avtalsförhandlingar  och Kommunal går på "offensiven" - det handlar dels om löner men även osäkra arbetsvillkor. 

Kommunal vill också införa krav på utbildning för personliga assistenter. Ingången till yrket bör vara barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot socialt arbete och fördjupning mot vård och omsorg samt specialpedagogik.


Funktionshinderpolitik

Att personliga assistenter ska ha en formell utbildning är egentligen inget nytt krav från Kommunal, det dyker upp emellanåt. Naturligtvis ska assistenter erbjudas utbildningar,  det är även inget överdrivet krav om anordnaren har någon form av introduktionskurs på några dagar. Däremot kommer jag aldrig och finna mig i att Kommunal eller staten via krav på formella utbildningar på våra assistenter ska diktera vem jag och ca 19000 personer till får anställa. Det är en allvarlig begränsning i självbestämmandet. Varför dyker det här kravet upp igen? Jag ser tre huvudorsaker:

1)  Kommunal vill höja statusen på yrket personlig assistans.

2)  Kommunal har mycket svårt och inse/förstå att personlig assistans INTE ÄR VÅRD utan ett serviceyrke för att hjälpa oss att leva det liv vi själva önskar.

3) Nya avtalsförhandlingar är igång 


Det första är lovvärt och förståeligt, våra assistenter gör ett oerhört viktigt jobb.

 Det andra innebär en kollision mellan rätten till självbestämmande (vem vill hen ha som assistent) och den fundamentala synen på vad jobbet som personlig assistent handlar om. Kommunals vårdtänk är helt oförenligt med att vi inte vill se oss som sjuka människor och allt som följer med det.


Kommunal lyfter även fram dålig arbetsmiljö för assistenterna vilken man i Kommunalarbetaren belyser med rubriken - 

ASSISTENTERNAS DÅLIGA ARBETSMILJÖ.

Föga överraskande lyfter man fram ett skräckexempel på hur det inte ska gå till i relation mellan brukare och assistenter. I korta drag handlar det om en rättegång mellan ett assistansbolag med en brukare som nu fått tillståndet indraget och 25 personer som varit anställda av bolaget Simplyfy AB. Enligt artikeln ska brukaren ha be betett sig väldigt illa mot assistenterna generellt men det handlar också om skatter som inte betalats och många assistenter som fått "böta" i form av löneavdrag när de inte gjort exakt som brukaren ville. Är allt detta sant? Eftersom det blev fällande dom får man utgå från att det som Kommunalarbetaren skriver i stora drag är sant. Anordnaren ska förutom rättegångskostnader betala ut ca 470 000 kr i ej betalda löner, sjukersättningar mm till f.d. anställda.
Som intresseorganisation för anställda är det Kommunals uppgift att lyfta fram missförhållanden och det aktuella exemplet är helt oacceptabelt. Det går aldrig att bryta mot lagar och bete sig högst olämpligt i största allmänhet och hänvisa till självbestämmande. Vad jag däremot tycker är sorgligt är att Kommunal aldrig lyfter fram positiva saker, assistenter som är nöjda. Kommunals bevakning av assistansbranschen påminner om massmedias.

Min fasta övertygelse är att de allra flesta assistenter är nöjda och trivs med sina jobb. Det går emellertid inte att blunda för att det finns ett missnöje som är långt ifrån försumbart, det räcker med att granska Kommunals facebooksida för att konstatera anser jag. Hur ska vi komma framåt?  Ingen tjänar på en vidgad  spricka i den s.k. verklighetsbilden mellan brukare och personliga assistenter.

·  Först och främst gör vi ett präktigt självmål om vi förnekar att det finns avarter där assistenter behandlas illa, för det gör det.

·  Vi måste komma med egna förslag  hur vi ska få bort rötäggen/oseriösa anordnare från branschen som betalar svarta/väldigt låga löner etcetera. En öppen dialog med facket om hur vi ser på en personlig assistents arbetsuppgifter är önskvärt också.

·  En viss kontroll måste vi acceptera utan att "jag känner mig kränkt" debatten genast kommer i gång. Har inte funderat närmare på hur mycket kontroll som är acceptabelt men hembesök från Arbetsmiljöverket eller IVO är i alla fall okontroversiellt för egen del.


Sen finns det andra aspekter som måste belysas i Kommunals "offensiv", en av dem är den i många fall missriktade vreden vad gäller lönerna. Det får emellertid bli ett separat blogginlägg.


Idag presenteras också direktiven till den nya LSS utredningen. Tyvärr är sannolikheten mycket stor att det blir stort fokus på sänkta kostnader.  Vi i VIMPA kommer att läsa direktiven och när vi känner oss insatta kommentera dem. Själv skriver jag inget i bloggen om detta fram tills dess - finns ändå alltid hur mycket som helst att blogga om.* Till sist något riktigt roligt. I morgon åker jag till Stockholm för att delta i STIL dagarna över helgen. Blir riktigt kul och det ser jag fram emot. Kommer berätta i bloggen nästa vecka.


tisdag 24 maj 2016

Varför blir det ingen samhällsdebatt när regeringen ställer assistans mot flyktingar?

Funktionsmaktordning handlar i korta drag om att det finns strukturer i samhället som gör att personer med funktionsvariationer är diskriminerade och en lågstatusgrupp i samhället. Låg samhällsstatur är alltid och har i alla samhällen genom alla tider varit liktydigt med en mycket svag maktposition.


I Independent Living ägnar man sig mycket om att analysera orsakerna till denna maktordning och vad man ska göra för att vända på läget.  Funktionsmaktordningen tar sig många uttryck - en av dem är att det är helt okej att framställa oss som en kostnadsbörda i samhället. Det handlar givetvis inte bara om personlig assistans men det är oftast den som hamnar i skottgluggan i samhällsdebatten. Låt oss ta några exempel:

I vilken annan socialförsäkring som helst är det otänkbart att man i ett tungt samhällsprogram uttrycker sig på det sättet som Monica Saarinen gjorde förra helgen om personlig assistans. Vad det hade stått i ledarspalterna om Magdalena Andersson satte flyktingmottagande mot sjukförsäkringen eller om Magdalena Andersson och/eller en inflytelserik samhällsdebattör satte föräldraförsäkringen mot flyktingar? Det hade blivit ett RAMASKRI. 

För vår del sker nästan aldrig något sådant , undantagen i positiv riktning för oss är oerhört få i förhållande till antalet angrepp mot oss där en fantastisk reform och vi som är beroende av den utpekas som ett tillhåll för fusk och kriminalitet. Detta hade varit omöjligt om vi varit en s.k. högstatusgrupp i samhället. Samma sak med den dom från HFD som kom i våras och som i praktiken kommer tillåta att personer som bor i gruppboende kan tvångsförflyttas. Givetvis oacceptabelt men jag vet inte en enda ledarartikel som ifrågasatt denna dom (målnummer (6460-14)

Jag tycker hela funkisrörelsen, borde diskutera ordentligt och analysera de strukturella orsakerna till att vi är en lågstatusgrupp. Det är ingen tillfällighet att Magdalena Andersson kommer undan kritik när personlig assistans sätts mot flyktingar eller att ingen stor tidning reagerar när regeringen ger direktiv till F-kassan att "bryta utvecklingen med antalet beviljade timmar". IL Kooperativet JAG (Jämlikhet, Assistans, Gemenskap) planerar idag en demonstration mot planerade försämringar för de personer som är beviljat förhöjd timschablon.  Framöver vill FK att eventuellt överskott redovisas varje månad. JAG skriver bland annat följande på sin hemsida:

Försäkringskassans förslag går ut på att spara pengar genom att försvåra för dem som har beviljats förhöjt belopp.

Som vi har förstått så har varken regeringen eller Försäkringskassan gjort någon som helst konsekvensanalys av hur förslaget kommer att drabba den enskilde, säger Allan Sundberg, Styrelseledamot i Brukarkooperativet JAG.

Detta slår hårt mot den grupp som har de allra mest omfattande funktionsnedsättningarna och den mest kvalificerade personliga assistansen. Det är personer som har så stora behov av t ex utbildade assistenter eller har höga OB-kostnader för sina assistenter att den vanliga schablonersättningen inte räcker. De kan få 12 procent extra, mot att de redovisar varenda krona de använt och betalar tillbaka det som blir över till staten.måndag 23 maj 2016

Återigen framställs fusk/kriminalitet i assistansbranschen som mycket omfattande


En stor del av pengarna är fusk, en del är även brottsligt

Monica Saarinen - samhällsjournalist Sveriges Radio

Varje lördag intervjuar Sveriges Radio -s eko redaktion en makthavare i Sverige. Förra helgen hade turen kommit till Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. Huvuddelen av intervjun handlade om de snabbt stigande kostnaderna för sjukskrivningar men i slutet av intervjun blev det emellertid en del prat även om assistansersättningen. Monica Saarinen som gjorde intervjun är i normala fall en mycket kompetent journalist men citatet ovan är hämtat direkt från intervjun och är ett riktigt lågvattenmärke.

Som framgår av citatet fokuserar Monica Saarinen helt och hållet på kriminalitet och oegentligheter. Det är inget nytt på något sätt men det blir riktigt allvarligt när intervjuaren i  ett så tungt samhällsprogram som lördagsintervjun kommer med den typen kommentarer. Det handlar sannerligen inte om någon arg privatperson som avreagerar sig på ett högerextremt nätforum. Det handlar om en journalist  som jobbar för (vad som är tänkt att vara) ett av landets mest seriösa mediebolag . Genomslaget hos allmänheten blir därför mycket stort
och förstärker allmänhetens bild av personlig assistans som en verksamhet där kriminalitet och oegentligheter härjar vilt.

Med lite eftertanke är det emellertid inte särskilt överraskande. Minns ni reportageserien om personlig assistans som Sveriges Radio sände förra vintern? Det handlade enbart om problem i form av kriminalitet och oegentligheter. PA kallades vård och den beryktade Billumutredningen från 2012 framställdes som bevis på att fusk/kriminalitet uppgick till ca 3 miljarder kr/år. Jag pratade själv med reportern Karin Vettre. Hon bad visserligen om ursäkt för att man använt ordet vård men vek inte en centimeter på att Billum har rätt, det spelade ingen roll vilka argument jag förde fram.

Ann - Marie Begler själv har gått hårt fram som GD sedan hon efterträdde Dan Eliasson. Flera debattartiklar har publicerats i rikstidningar med budskapet att kriminaliteten måste stoppas och förslag på att nya kontrollåtgärder bör införas har också kommit - band annat utvidgad rätt från FK till oanmälda hembesök. I intervjun pratar hon ungefär som en genomsnittlig arg ledareskribent, personlig assistans är en mycket viktig reform men det är alldeles för mycket kriminalitet och omfattningen på kriminalitet och oegentligheter anses vara ungefär på den nivå som Billum utredningen ansåg. Ändå har FK bara kunnat belägga kriminalitet som ligger på 3-4 % av 3 miljarder...

Att Ann-Marie Begler går fram så tufft som hon gör är givetvis ingen tillfällighet. "Varningssignalerna" från högre ort, d v s regeringen lyser knallrött - personlig assistans kostar för mycket, kostnaden ska ner, det är din uppgift att ta i tu med det! Detta kallar regeringen med en förskönande beteckning "kostnadskontroll".

Vad gäller rapporteringen från Sveriges Radio. Jag har inga problem med att   mediebolagen pratar och skriver om den kriminalitet som faktiskt finns. Däremot är det oförsvarbart att programledaren  i ett tungt samhällsprogram häver ur sig saker som det inte finns några bevis för, d v s att en stor del av kostnaden är kriminalitet. Och det är riktigt usel journalistik att aldrig belysa allt positivt med vår fantastiska rättighetsreform. Det är också låg journalistik att så mycket fokus läggs just på PA vad gäller kriminalitet jämfört med andra socialförsäkringar där det också försnillas pengar.

fredag 20 maj 2016

Granskning av tillgänglighet i centrala Jönköping

Förutom att vara styrelseledamot och talesperson för VIMPA är jag också medlem i STIL - s aktivistgrupp. Aktivism är ett viktigt inslag i Independent Living rörelsens kamp för ett samhälle där funkisar har fullt självbestämmande och inte utsetts för diskriminering.


Ett blogginlägg för ungefär en månad sedan berättade jag att  undertecknad hade tittat närmare på hur tillgängligheten var utmed vägen mellan min bostad och en Kina restaurang mitt i centrum. Något jag normalt inte reflekterar över då jag handlar i de affärer jag vet är tillgängliga.  Resultatet var nedslående, det var ytterst få ställen jag kom in i med min permobil. När jag väl var hemma igen kom jag på - jag borde ju tagit kort på och tipsa lokalmedia. Förra måndagen gjorde jag till slut en ny runda och nu fotograferade jag och min assistent en rad av alla de pizzerior, frisörsalonger, trappuppgångar mm som inte var tillgängliga. Sedan mailade jag ett antal bilder till Jönköpings-Posten och annan lokalmedia och hoppades på intresse. 

Responsen blev positiv från media med intervjuer i både Jönköpings-Posten och nätsajten Jnytt. Jag var noga med att påpeka att jag inte var ute efter att svartmåla alla berörda näringsidkare, jag ville bara visa på hur vår verklighet ser ut - att det som ses som självklart av alla utan rörelsehinder inte alls är någon självklarhet för oss. Det är helt enkelt inte okej att minst 80 % av de ställena jag "inventerade" inte är tillgängliga. Givetvis blev det en del prat om tillgänglighetslagstiftningen och alla undantag som finns där. Sanningen är att ingen bröt mot lagen då ingen knappast hade över 10 anställda...

När man gör sådana här intervjuer är det viktigt att man inte bara klagar på situationen utan även för fram lösningar på problemet. Mina viktigaste punkter är:

·       Bredda den befintliga lagstiftningen

·  Staten måste gå in som medfinansiär för att tillgänglighetsanpassa bostadshus, affärer etcetera. Lars-Göran Wadén har ju föreslagit ett rotavdrag för tillgänglighetsanpassning vilket låter som en intressant idé.

·  "Kreativa lösningar" vid Kullerstensgator och liknande. Skulle t.ex. kunna vara att man tar bort en del av kullerstenen och lägger ut en sträng med asfalt eller plattsten. Ta hjälp av olika experter i byggnadsteknik mm för at på hur man ska kunna hitta lösningar på tillgängligheten i gamla slott, kyrkor etcetera. Här har vi en uppenbar motsättning mellan behoven av tillgänglighet och regler för att bevara kulturarv som inte kan lösas om inte olika professioner samarbetar.

·  Vi som är rullstolsburna måste också ha en fortlöpande dialog med synskadades förbund så det inte blir konflikter mellan behoven av fysisk tillgänglighet och  minskad framkomlighet för blinda och synskadade (ramper kan ju komma i vägen).

·  Detta måste kompletteras med ett rejält tekniksprång bland hjälpmedlen. Min permobil är ett utmärkt exempel på en utveckling som stagnerat. Jag har haft permobil i 30 år nu och det har inte hänt någonting överhuvudtaget under alla år vad gäller framkomligheten vid höga trösklar, trottoarkanter etcetera. Klagade på detta hos Permobil vid Leva o Fungera Mässan förra året men fick inga bra svar på varför det händer så lite.


Här sitter jag i min permobil utanför en en ej tillgänglig resebyrå. Fem trappsteg utan ramp, helt kört...

I* Nyligen ägde ju Melodifestivalen rum i Stockholm. Band annat Funktionshinderpolitik har uppmärksammat att tillgängligheten var dålig. Flera utländska journalister med rörelsehinder var på plats och var allt annat än nöjda med tillgängligheten. Något som överraskade dem i negativ riktning då Sverige setts som ett föregångsland. Journalisten Christine Link lämnar följande beska omdöme:

arrangörerna av Eurovision i Stockholm antingen inte räknar med att någon rullstolsanvändare ska komma till presscentret eller att de helt enkelt inte bryr sig.

 en så pass amatörmässigt hanterande av tillgängligheten är själva motsatsen till ett gästvänligt mottagande, och jämför med förra årets tävling i Wien där hon som rullstolsanvändare kunde jobba utan att mötas av hinder i miljön.

onsdag 18 maj 2016

Schablonbeloppet är inte för högt

288 kr/ timme - det är summan som Försäkringskassan betalar för varje beviljad assistanstumme. Undantaget de som har förhöjt timbelopp som får en ersättning som är 12 % högre. I den ständiga diskussionen om "de skenande kostnaderna" för personlig assistans nämns ofta att schablonersättningen är för hög varpå man ofta hänvisar till oskäligt höga vinstmarginaler i en del assistansbolag.


Jag ska tala klarspråk här - det är dumheter att schablonersättningen är för hög. Vad ska dessa 288 kr/timme räcka till? Jo, allt detta:


·       Assistenternas löner
·  Sociala avgifter - arbetsgivareavgifter
·  Avtalsförsäkringar
·  Utbildning/fortbildning åt assistenter och brukare
·  Andra assistansomkostnader
·  Administrativ avgift till anordnaren


Det säger sig självt att det är omöjligt att ha vinstmarginaler på 30-40 % och samtidigt bedriva en seriös verksamhet med bra löner och arbetsmiljö till våra assistenter,assistansomkostnader mm. Finns det verkligen bolag med så höga vinstmarginaler? Jag och min pappa pratade en gång med vår revisor som hade kollat på den ekonomiska redovisningen i en rad olika assistansbolag. Revisorn hävdade i alla fall att han hittat flera företag med så höga vinstmarginaler. 30-40 % vinstmarginal betyder att alltså att 30-40 % av intäkterna är ett överskott på verksamheten, d v s vinst. Är det så att det finns orimliga vinstmarginaler är det dessa bolag som staten ska rikta in sig på, inte alla seriösa anordnare  som gör ett kanonjobb och möjliggör självbestämmande.

Staten har emellertid visat lite intresse för att få bort anordnare med oskäliga vinstmarginaler. Snarare har deras verksamhet använts som en ursäkt att spara in pengar på assistansersättningen - oavsett hur det slår mot oss som berörs. Ett exempel är en utredning där schablonbeloppet sades vara 22 kr för högt och borde frysas i tre år. Så långt har statsmakten inte gått än men 2015 kom ju det numer ganska ökända principbeslutet att bara höja schablonersättningen med 1,4 % fram till 2018 - ett dråpslag mot alla seriösa anordnare vars möjligheter att anordna bra personlig assistans med nöjda assistenter försämras rejält.

Dessutom finns det ett stort antal tunga offentliga aktörer runt om i landet som också anordnar personlig assistans - kommunerna. Nu kom visserligen nyligen en rapport om där kommunernas betyg som anordnare höjts rejält hos de som valt kommunen som anordnare. Jag är mycket tveksam till att detta stämmer på nationell nivå (undersökningen gällde bara Göteborg med omnejd). Senaste året har kommunernas mäktige intresseorganisation SKL  kommit med en rad förslag/utspel som alla går i starkt restriktiv riktning, bland annat har SKL kritiserat att begreppet goda levnadsvillkor är så vagt formulerad. Det är helt oförenligt med en anordnare som strävar efter att förverkliga LSS intentioner

Nu flaggar visserligen Försäkringskassan för att man ska granska privata anordnare, i synnerhet de som uppvisar höga vinstmarginaler. Det står jag bakom, aktörer som har som första mål att maximera vinsten har inget i branschen att göra och de andra som sköter sig har inget att frukta av den kontrollen anser jag. Kommunernas verksamhet borde emellertid granskas också - mycket pengar har sedan 1994 gått till andra saker än personlig assistans vilket jag själv har erfarenhet av. Sen är jag tveksam till att det är Försäkringskassans roll att granska ekonomin i assistansbolag men det får bli ett ämne till ett annat blogginlägg.


måndag 16 maj 2016

Informationsmöte hos Försäkringskassan

I onsdags besökte jag ett informationsmöte i Jönköping som Försäkringskassan anordnade. Målgruppen var i första hand assistansanordnare. Huvudtemat var information inför efterskottsbetalningen av assistansersättningen som införs oktober-november i år.


När det gäller efterskottsbetalningen var det föga överraskande flera anordnare som uttryckte stor oro. En av deltagarna från en liten anordnare sa att företaget har fått låna 300 000 kr för att klara övergången. Utbetalningen kommer ske antingen den 5-e eller 20-e varje månad från november. För att få ut pengarna redan den 20-e måste nödvändig information - tidrapporter och assistansräkningen (blankett 3057) måste F-kassan ha dem registrerade senast den 5-e. En mycket snål tidsgräns som kommer bli ytterst svår att n för alla anordnare att nå. Kommer nödvändig information efter den 5-e får man vänta till den 5-e kommande månad. 

20-e september blir sista gången då pengarna betalas ut i förskott, under oktober sker inga utbetalningar, för de brukare som är beviljade förhöjt timbelopp sker övergången successivt under 5-6 månaders tid. De brukare som är egna arbetsgivare är undantagna sedan tidigare. En helt ny nyhet för mig här var att F-kassan inte definierat vem som är egen arbetsgivare, själv har jag alltid tagit för självklart att egna arbetsgivare är de brukare som enbart har F-skattesedel - inget företag. Hur egen arbetsgivare kommer definieras återstår alltså att se.

Möjlighet till elektronisk redovisning av tidredovisning införs i september. Emellertid kommer det inte i dagsläget vara möjligt att redovisa assistansräkningen elektroniskt - "svårt att lösa" säger F-kassan själv. Även om man registrerar tidrapporten elektroniskt måste alltså assistansräkningen skickas via post. Helt ologiskt tycker jag.

En annan (egentligen nygammal) nyhet är att F-kassan vill ha information om varje assistents anställningsavtal vid nyanställning innan assistansersättning betalas ut. Så har det egentligen varit sedan 2013 (lite osäker på exakta årtalet) men F-kassan har inte varit så noga. När man inför efterskottsbetalning är det emellertid "skarpt läge" som man uttryckte det. Min första tanke var - vilken tur att man som ensam brukare i vårt familjeägda företag har låg omsättning på personal.

Ni vet alla att jag är kritisk till efterskottsbetalningen som jag anser i första hand slår hårt mot mindre anordnare. Efterskottsbetalningen i sig är inget jätteproblem för flertalet anordnare men det sammanfaller med andra åtgärder som begränsar det ekonomiska utrymmet rejält - inte minst den mycket snåla höjningen av schablonersättningen som inte på långa väger täcker assistenternas löneökningar och höjda arbetsgivareavgifter för ungdomar. Blir tyvärr inte det minsta förvånad om många mindre anordnare lägger ner verksamheten.

* Skatteverket deltog också och berättade om bland annat förmånsbeskattningar för assistenter vid resor och om vad som ska räknas som assistansomkostnad. Skatteverket menar här att det är odiskutabelt att det förekommer ekonomisk brottslighet hos en del anordnare (några summor nämndes aldrig). Och varför skulle assistansbranschen var undantagen, när vi har ett skattefusk på ca 150 miljarder kr/år undrade man?

Den i särklass vanligaste formen av oegentligheter och kriminalitet inom personlig assistans är emellertid INTE att ej behövande bedragare beviljas personlig assistans eller att anordnaren betalar svarta löner utan att berörda personer inte skiljer på privata kostnader och assistansomkostnader. Det finns många varianter, t.ex. att en säng, soffa eller TV köps in för privat bruk. Skatteverket avslutade med att för att komma åt ekonomisk brottslighet och missbruk av assistansersättningen måste många myndigheter samarbeta, i vårt fall främst Skatteverket, Polisen och F-kassan.

Sammantaget en givande och intressant informationsträff. Träffade också en facebook kompis och bloggföljare och pratade en del om tillståndet för assistansreformen.

fredag 6 maj 2016

Igår var det den Europeiska Independent Living dagen

Sedan några år tillbaka firar ENIL (European Network on Independent Living) och dess medlemsföreningar runt om i Europa  den Europeiska Independent Living dagen. Independent Living (IL) handlar om allas rätt till självbestämmande och inte utsättas för diskriminering p g a funktionsvariationer. Många förknippar IL med bara personlig assistans vilket är missvisande. Personlig assistans är förvisso mycket viktig för ett kunna styra sitt eget liv men det är bara ett av många verktyg man jobbbar med.

I Sverige var den svenska grenen av IL rörelsen en drivande kraft för att personlig assistans blev verklighet. Många trodde då att vår rätt att leva som andra var något självklart, det fanns ju t.om en lag som sa just det. Utvecklingen senaste 7-8 åren har visat att det fortfarande är långt ifrån någon självklarhet. Vår rätt att styra våra egna liv ifrågasatts från olika håll - från politiker via proffstyckare till höga tjänstemän, även facket via kommunal har bidragit till detta när man hävdat att "brukarna har för mycket makt". Argumenten mot handlar oftast om pengar (det är för dyrt men i praktiken handlar det lika mycket om att staten vill sätta gränser för vår rätt till självstämmande. Tvärtemot vad kritikerna hävdar finns nämligen ingenting som säger att personlig assistans "håller på att knäcka statens ekonomi". Det bevisar att andra faktorer än de rent ekonomiska också spelar en viktig roll i de försämringar som sker.


Utvecklingen går emellertid åt fel håll även utanför Sverige. Ett av många exempel på detta är att Storbritannien har lagt ner en fond där man kunde söka personlig assistans. Som protest mot detta har IL rörelsen i Storbritannien startat en förening - Disabled Peoples Against Cuts (Funktionsnedsatta personer emot nedskärningar). 

Det finns även exempel på framgångångar. Tidigare i år kom en dom från EU-domstolen om diskriminering. Fallet gällde en familj med ett barn med funktionsvariationer från Kroatien. Domstolen ansåg att den krotatiska staten brutit mot EU-konventionen mot mänskliga rättigheter och CRPD när man tog i ifrån familjen ett bidrag när man flyttade till en tillgänglig/anpassad bostad. Domstolen introducerade därmed ett nytt begrepp - diskriminering från en myndighet och indirekt diskrimering  relaterat till funktionsnedsättning/funktionsvariation. 

På sin hemsida (www.enil.eu) berättar ENIL att ett trettiotal medlemsföreningar från hela Europa  samlades i Bryssel för att uppmärksamma vad IL handlar om, hur vi vill förverkliga IL - s visioner och alla de krafter som motverkar vår rätt att styra våra egna liv.  John Evans, en förkämpe för IL rörelsen i Storbritannien säger följande (fritt översatt)

Independent Living har förbättrat livet till det bättre. Vi behöver emellertid vara beslutsamma i vår fortsatta kamp mot försämringar och hålla våra ambitioner/målsättningar  vid liv.

Det uttalandet tycker jag sätter fingret om vad vår kamp handlar om. Någon gång i framtiden blir det förhoppningsvis okontroversiellt men i dagens samhälle måste vi föra en konstant kamp mot alla de starka krafter som vill vida klockan bakåt, inte framåt. Den kampen är i högsta grad internationell.

onsdag 4 maj 2016

En stark kritiker till personlig assistans har uppenbart även letat sig in hos Liberalerna

Jag har tidigare sagt att Liberalerna ihop med Vänsterpartiet är de enda riksdagspartierna som på riksnivå tar personlig assistans och LSS på allvar. Det anser jag fortfarande om Liberalerna tills vidare men tyvärr, tyvärr verkar personer har hittat till liberalerna som inte alls verkar delar partiets mycket positiva syn på personlig assistans och LSS.

För någon dag sedan berättade Anders Gullander från Värmdö kommun, vice ordförande i Kommunstyrelsen följande:

- Anledningen till nedskärningarna i kommunen beror på att funktionsnedsatta utnyttjar systemet.


- De som verkligen överutnyttjar det, de gör det, för de kan det, säger han på kommunfullmäktigemötet som hölls förra veckan.

Detta sagt av vice ordförande i Kommunstyrelsen som representerar det parti som var drivande till att assistansreformen och LSS blev verklighet. Det är mycket, mycket allvarligt att en så pass hög företrädare går ut med ståndpunkter om personlig assistans som går 180 grader emot det partiet säger sig stå för.

Det handlar om samma grundlösa och obehagliga tyckande som präglar arga ledarskribenter runt om i landet. Bara det faktum att Anders Gullander utan bevis häver ur sig något sådant känns mycket obehagligt. Nu hoppas jag verkligen att högsta partitoppen kraftfullt tar avstånd från detta fula och råa påhopp mot en grupp människor som redan är utsatta för fördomar, misstankar och som i många fall förlorat sin rätt att leva som andra. Egentligen borde Anders Gullander avgå.


Uppdatering: Anders Gullander själv har åtminstone delvis "krupit till korset" för att försöka reparera skadan. I en förklaring vad han menade säger Anders Gullunder bland annat följande (själv tycker jag ursäkten är ihålig):

Mitt parti har en lång och stolt historia i fråga att erbjuda alla människor i samhället lika livschanser. Bengt Westerberg införde LSS-lagstiftningen och i mitt partis senaste budgetmotion i riksdagen motsätter vi oss att budgeten för personlig assistans minskas, vilket nuvarande regering har gett Försäkringskassan i uppdrag att göra.

Jag beklagar djupt om det framstått som att jag skulle vara motståndare till LSS eller att jag skulle ifrågasätta personer med funktionsnedsättnings rätt till stöd. Att stå upp för alla människors rätt till frihet och självbestämmande, funktionsnedsättning eller ej, ingår i högsta grad i mitt dagliga uppdrag som liberal förtroendevald i Värmdö.
 I oktober-november i höst övergår Försäkringskassan till efterskottsbetalning. Ni minns säkert att jag är rejält kritiskt till detta, främst p g a att det riskerar att slå mycket hårt mot små anordnare = minskad valfrihet förbrukarna och potentiell utslagning av seriösa anordnare. Efterskottsbetalningen blir också en extra börda för anordnarna som tyngs av en mycket snål höjning av schablonersättningen mm. Nu är det som det är, vi måste förhålla oss till det faktiska läget. Ger ingenting och diskutera nu vad vi kunnat göra annorlunda för att stoppa efterskottsbetalningen.


Försäkringskassan har nu publicerat en tidsplan (preliminär) inför övergången:

·   T.o.m. september - utbetalningen av assistansersättningen sker som vanligt i förskott.

·   Maj Brev till Försäkringskassans alla kunder med assistansersättning om efterskottsbetalning.

·   Maj Brevutskick till personer som själv anställer sina assistenter (egna arbetsgivare).

·   30 juni Ny föreskrift för assistansersättning beslutas av Försäkringskassans styrelse. Tar bland annat upp kostnadsredovisning  och högre timbelopp.

·   Augusti Brev till Försäkringskassans alla kunder med assistansersättning om den förändrade räkningen.

·  Mitten av augusti Förändrade blanketter för tidrapport och räkning publiceras.

·   20 september. Sista utbetalningen i förskott. Egna arbetsgivare är undantagna och kommer att få behålla det nuvarande systemet.

·   1 oktober Möjlighet att lämna tidrapporten digitalt. (Räkning skickas in i papper som tidigare)

·   Oktober. Ingen assistansersättning betalas ut.

·   November Kompletta redovisningar för assistans utförd från och med oktober handlägger Försäkringskassan kontinuerligt. När beslut har fattats betalas assistansersättningen ut på första möjliga utbetalningsdag. Sedan tidigare har FK meddelat att utbetalningarna från november kommer att betalas ut den 5 eller 20 varje månad.


För närvarande bedriver Försäkringskassan en informationskampanj inför förändringarna med möten runt om i landet. 11 maj kommer jag att besöka en sedan träff i Jönköping.