fredag 6 maj 2016

Igår var det den Europeiska Independent Living dagen

Sedan några år tillbaka firar ENIL (European Network on Independent Living) och dess medlemsföreningar runt om i Europa  den Europeiska Independent Living dagen. Independent Living (IL) handlar om allas rätt till självbestämmande och inte utsättas för diskriminering p g a funktionsvariationer. Många förknippar IL med bara personlig assistans vilket är missvisande. Personlig assistans är förvisso mycket viktig för ett kunna styra sitt eget liv men det är bara ett av många verktyg man jobbbar med.

I Sverige var den svenska grenen av IL rörelsen en drivande kraft för att personlig assistans blev verklighet. Många trodde då att vår rätt att leva som andra var något självklart, det fanns ju t.om en lag som sa just det. Utvecklingen senaste 7-8 åren har visat att det fortfarande är långt ifrån någon självklarhet. Vår rätt att styra våra egna liv ifrågasatts från olika håll - från politiker via proffstyckare till höga tjänstemän, även facket via kommunal har bidragit till detta när man hävdat att "brukarna har för mycket makt". Argumenten mot handlar oftast om pengar (det är för dyrt men i praktiken handlar det lika mycket om att staten vill sätta gränser för vår rätt till självstämmande. Tvärtemot vad kritikerna hävdar finns nämligen ingenting som säger att personlig assistans "håller på att knäcka statens ekonomi". Det bevisar att andra faktorer än de rent ekonomiska också spelar en viktig roll i de försämringar som sker.


Utvecklingen går emellertid åt fel håll även utanför Sverige. Ett av många exempel på detta är att Storbritannien har lagt ner en fond där man kunde söka personlig assistans. Som protest mot detta har IL rörelsen i Storbritannien startat en förening - Disabled Peoples Against Cuts (Funktionsnedsatta personer emot nedskärningar). 

Det finns även exempel på framgångångar. Tidigare i år kom en dom från EU-domstolen om diskriminering. Fallet gällde en familj med ett barn med funktionsvariationer från Kroatien. Domstolen ansåg att den krotatiska staten brutit mot EU-konventionen mot mänskliga rättigheter och CRPD när man tog i ifrån familjen ett bidrag när man flyttade till en tillgänglig/anpassad bostad. Domstolen introducerade därmed ett nytt begrepp - diskriminering från en myndighet och indirekt diskrimering  relaterat till funktionsnedsättning/funktionsvariation. 

På sin hemsida (www.enil.eu) berättar ENIL att ett trettiotal medlemsföreningar från hela Europa  samlades i Bryssel för att uppmärksamma vad IL handlar om, hur vi vill förverkliga IL - s visioner och alla de krafter som motverkar vår rätt att styra våra egna liv.  John Evans, en förkämpe för IL rörelsen i Storbritannien säger följande (fritt översatt)

Independent Living har förbättrat livet till det bättre. Vi behöver emellertid vara beslutsamma i vår fortsatta kamp mot försämringar och hålla våra ambitioner/målsättningar  vid liv.

Det uttalandet tycker jag sätter fingret om vad vår kamp handlar om. Någon gång i framtiden blir det förhoppningsvis okontroversiellt men i dagens samhälle måste vi föra en konstant kamp mot alla de starka krafter som vill vida klockan bakåt, inte framåt. Den kampen är i högsta grad internationell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar