torsdag 26 maj 2016

Kommunal - personlig assistans är fortfarande inte vård

Alla personliga assistenter har rätt till god arbetsmiljö och bra löner. LSS står heller inte över arbetstids och Arbetsmiljölagen, vi har ingen rätt att bryta mot dem med hänvisning till självbestämmande.  Det betyder att det ibland kan bli motsättningar mellan arbetstagarens rättigheter och självbestämmande. Omvänt har inte arbetstagaren vilka rättigheter som helst, självbestämmandet är ju ändå grundprincipen i LSS.

Facket har en viktig uppgift som arbetstagarnas intresseorganisation. Historiskt sett har  relationen mellan Kommunal och brukarrörelsen tidvis varit inflammerad, konflikter som jag menar  ytterst bottnar i synen på självbestämmande kontra synen på personlig assistans som vård eller serviceyrke. Nu väntar nya avtalsförhandlingar  och Kommunal går på "offensiven" - det handlar dels om löner men även osäkra arbetsvillkor. 

Kommunal vill också införa krav på utbildning för personliga assistenter. Ingången till yrket bör vara barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot socialt arbete och fördjupning mot vård och omsorg samt specialpedagogik.


Funktionshinderpolitik

Att personliga assistenter ska ha en formell utbildning är egentligen inget nytt krav från Kommunal, det dyker upp emellanåt. Naturligtvis ska assistenter erbjudas utbildningar,  det är även inget överdrivet krav om anordnaren har någon form av introduktionskurs på några dagar. Däremot kommer jag aldrig och finna mig i att Kommunal eller staten via krav på formella utbildningar på våra assistenter ska diktera vem jag och ca 19000 personer till får anställa. Det är en allvarlig begränsning i självbestämmandet. Varför dyker det här kravet upp igen? Jag ser tre huvudorsaker:

1)  Kommunal vill höja statusen på yrket personlig assistans.

2)  Kommunal har mycket svårt och inse/förstå att personlig assistans INTE ÄR VÅRD utan ett serviceyrke för att hjälpa oss att leva det liv vi själva önskar.

3) Nya avtalsförhandlingar är igång 


Det första är lovvärt och förståeligt, våra assistenter gör ett oerhört viktigt jobb.

 Det andra innebär en kollision mellan rätten till självbestämmande (vem vill hen ha som assistent) och den fundamentala synen på vad jobbet som personlig assistent handlar om. Kommunals vårdtänk är helt oförenligt med att vi inte vill se oss som sjuka människor och allt som följer med det.


Kommunal lyfter även fram dålig arbetsmiljö för assistenterna vilken man i Kommunalarbetaren belyser med rubriken - 

ASSISTENTERNAS DÅLIGA ARBETSMILJÖ.

Föga överraskande lyfter man fram ett skräckexempel på hur det inte ska gå till i relation mellan brukare och assistenter. I korta drag handlar det om en rättegång mellan ett assistansbolag med en brukare som nu fått tillståndet indraget och 25 personer som varit anställda av bolaget Simplyfy AB. Enligt artikeln ska brukaren ha be betett sig väldigt illa mot assistenterna generellt men det handlar också om skatter som inte betalats och många assistenter som fått "böta" i form av löneavdrag när de inte gjort exakt som brukaren ville. Är allt detta sant? Eftersom det blev fällande dom får man utgå från att det som Kommunalarbetaren skriver i stora drag är sant. Anordnaren ska förutom rättegångskostnader betala ut ca 470 000 kr i ej betalda löner, sjukersättningar mm till f.d. anställda.
Som intresseorganisation för anställda är det Kommunals uppgift att lyfta fram missförhållanden och det aktuella exemplet är helt oacceptabelt. Det går aldrig att bryta mot lagar och bete sig högst olämpligt i största allmänhet och hänvisa till självbestämmande. Vad jag däremot tycker är sorgligt är att Kommunal aldrig lyfter fram positiva saker, assistenter som är nöjda. Kommunals bevakning av assistansbranschen påminner om massmedias.

Min fasta övertygelse är att de allra flesta assistenter är nöjda och trivs med sina jobb. Det går emellertid inte att blunda för att det finns ett missnöje som är långt ifrån försumbart, det räcker med att granska Kommunals facebooksida för att konstatera anser jag. Hur ska vi komma framåt?  Ingen tjänar på en vidgad  spricka i den s.k. verklighetsbilden mellan brukare och personliga assistenter.

·  Först och främst gör vi ett präktigt självmål om vi förnekar att det finns avarter där assistenter behandlas illa, för det gör det.

·  Vi måste komma med egna förslag  hur vi ska få bort rötäggen/oseriösa anordnare från branschen som betalar svarta/väldigt låga löner etcetera. En öppen dialog med facket om hur vi ser på en personlig assistents arbetsuppgifter är önskvärt också.

·  En viss kontroll måste vi acceptera utan att "jag känner mig kränkt" debatten genast kommer i gång. Har inte funderat närmare på hur mycket kontroll som är acceptabelt men hembesök från Arbetsmiljöverket eller IVO är i alla fall okontroversiellt för egen del.


Sen finns det andra aspekter som måste belysas i Kommunals "offensiv", en av dem är den i många fall missriktade vreden vad gäller lönerna. Det får emellertid bli ett separat blogginlägg.


Idag presenteras också direktiven till den nya LSS utredningen. Tyvärr är sannolikheten mycket stor att det blir stort fokus på sänkta kostnader.  Vi i VIMPA kommer att läsa direktiven och när vi känner oss insatta kommentera dem. Själv skriver jag inget i bloggen om detta fram tills dess - finns ändå alltid hur mycket som helst att blogga om.* Till sist något riktigt roligt. I morgon åker jag till Stockholm för att delta i STIL dagarna över helgen. Blir riktigt kul och det ser jag fram emot. Kommer berätta i bloggen nästa vecka.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar