fredag 29 november 2013

Positiva nyheter och aktuella debattartiklar19-åriga Sara Klefberg bor i Borås. 2011 deltog hon i ett läger men fick avslag från kommunen året efter med motiveringen att Sara har personlig assistans... Sara och föräldrarna överklagade, ärendet nådde högsta förvaltningsdomstolen som gick på Saras linje. Ett mycket viktigt domslut då det kommer från högsta instans. Fortsättningsvis kan kommunerna i alla fall  inte neka deltagande i ett läger p g a gällande rättspraxis eller man har personlig assistans.


* Folkpartiets talesperson. i frågor som rör funktionsnedsatta Maria Lundqvist Brömster har i tidningen föräldrakraft tillsammans med b l a DHR-s f.d. ordförande Maria Johansson skrivit en debattartikel där hon ger sitt fulla stöd till LSS-lagen. I artikeln skriver man t.ex.
 

Dagens jakt på fuskare saknar proportioner. Man hittar inte de kriminella nätverken genom att följa människor med funktionsnedsättningar in duschen och räkna minuter. Det är också viktigare att granska utformningen av ersättningssystemen, än att jaga timmar hos enskilda assistansberättigade.
Det påstås ofta att personlig assistans är dyrt. 

Men vad är alternativet? Innan LSS infördes levde många i passivitet på institutioner. Tack vare assistans kan de i dag vara entreprenörer med hundratals anställda, skådespelare, politiker eller helt enkelt aktiva och närvarande föräldrar.

Jag konstaterar Klockrent!


*I en debattartikel Göteborgs-Posten skrev kooperativet GIL (Göteborskooperativet för Individual Independent Living) följande:

Funktionsnedsattas rätt kan inte sparas bort! Det är så sant det bara kan bli. Lagen är solklar - våra rättigheter gäller oavsett vilken konjunktur som råder i landet. GIL sätter också press på Moderaternas nya valslogan - "Alla behövs", nu är det upp till bevis för Fredrik Reinfeldt och visa att det gäller även alla människor med funktionsnedsättningar!


*I en debattartikel i Barometern gav Kristdemokraterna i Kalmar län LSS och personlig assistans sitt fulla stöd. Man skriver b l a följande:


Människor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva så fritt och självständigt som möjligt. Det slås fast som en rättighet enligt Lagen om stöd och service, LSS, en lag som är helt unik i världen och som vi ska värna och vara stolta över.


Angående den människosyn som Jonas Reinholdsson visade upp i Kalla faktas reportage skriver man följande:


Äter upp mycket pengar” var ett begrepp som användes. Detta är ett helt oacceptabelt betraktelsesätt och en förkastlig människosyn.


Ifa har också i samarbete med  b la Neroförbundet, RBU och DHR skrivit ett brev till SKL (Sveriges kommuner och landsting) där man b l a skriver:

Det är fullständigt oacceptabelt att rättighetslagar sätts ur spel genom att kommunala tjänstemän utbildas att strunta i LSS lagens intentioner och guidas genom lagstiftningen för att hitta kryphål för avslag.Det är mycket positivt att politiker nu börjar gå ut och ge sitt fulla stöd till LSS men ännu så länge tiger de högsta ansvariga som muren - statsminister Fredrik Reinfeldt, socialminister Göran Hägglund och så folkhälsoministern Maria Larsson som har LSS på sitt bord. För några veckor sedan skrev Maria Larsson även en debattartikel i Dagens Samhälle där hon vred och vände på fakta för att till slut komma fram till att handikappade i Sverige får mer hjälp från staten än någonsin...

Denna trio verkar av allt att döma vara nöjda med hur det ser ut och innan de börjar ta problemen på allvar kommer knappast någon reell förändring till det bättre att ske. Vi kan dock alla göra något får att få dem att vakna. Facebook gruppen Avslag till varje pris där jag är medlem har skickat en skrivelse till regeringen där vi KRÄVER att regeringen och ansvariga myndigheter tar  LSS lagens intentioner på allvar.