fredag 15 november 2013

Varför finns denna marknad för konsulterna?

Först av allt ska jag publicera en lista på de företag som nämndes i Kalla Fakta i Kalla Fakta i förbigående. Förutom KommunLex var det följande:·        JP Konsult

·        Paragrafen M Bankel

·        Lindblad juristbyrå AB

·        Kommunakuten AB

·        Ingrid Kennborn AB

·        Margareta Ehrman Socionom

I ett seperat nyhetsinslag har TV4 också presenterat en lista på kommuner som vid överklagan av LSS insatser tagit hjälp av företaget Paragrafen M Barkel som ägs av Margareta Bankel Persborn. Jag skrev om denna person med synnerligen otrevlig människosyn i förra blogginlägget. Kommunerna är dessa:·        Vännäs               

·        Bollnäs

·        Lidköping

·        Motala

·        Stenungsund

·        Värnamo
- Härnösand 
 
Hur har då denna marknad uppstått med bolag som tjänar stora pengar på att "utbilda" kommunerna i att hitta kryphål i lagen för att kunna ge avslag på LSS-insatser?  Denna typ av tjänster hade inte funnits om det inte fanns en efterfrågan på dem men efterfrågan är som TV4 visat synnerligen god, vilket gjort det möjligt för personer som Jonas Reinholdsson och den än värre Margareta Bankel Persborn att åka runt i landet och tjäna mångmiljonbelopp på att lära kommunerna att ge så mycket avslag som möjligt somt hjälpa dem vid överklagan.


Ytterst handlar allt givetvis om att man vill spara pengar. Något som socialchefen Ulf Norberg i Vännäs kommun inte förnekar i TV4-s nyhetsinslag. Motiveringen är upprörande. Man kan enligt honom nämligen ge lika goda insatser inom SoL  (Socialtjänstlagen) som LSS, trots att ambitionen klart och tydligt är högre satt inom LSS! Jag frågar bara - kan Ulf Norberg och kollegor runt om i landet visa upp en enda person som tycker att tillvaron inte försämrats efter att man blivit av med LSS insatser? Och Margareta Bankel Persborn sticker inte under stol vad hon själv tycker - att LSS överutnyttjas...


Denna alltmer extrema besparingskultur uppstår givetvis inte av sig själv, det måste finnas bakomliggande orsaker. Då tror jag det är viktigt att se på hur samhällsdebatten kring framförallt personlig assistans drivits de senaste 2-3 åren, övriga LSS insatser har det inte pratats om lika mycket. Det har varit ett totalt fokus på de problem som finns i att ett mindre antal personer våldfört sig på reformen och att det finns ett mindre antal oseriösa assistansanordnare som ägnat sig åt ekonomisk brottslighet. Att LSS som rättighetslag har knappt berörts överhuvudtaget. Detta har lett till en enorm aktivitet från de statliga och kommunala myndigheterna att komma åt kriminalitet och oegentligheter.

Men varför då denna fixering på brottslighet inom personlig assistans? Det finns ju många andra skattefinansierade verksamheter där alla VET att det finns ett omfattande fusk - t.ex. ROT-avdragen  men vilken proffstyckare har riktat kritik mot detta? Jag vet ingen i alla fall. Om vi tar andra lika viktiga skattefinansierade verksamheter som skola och sjukvård vet jag ingen debattör som uttalat sig om att det kostar för mycket. Tvärtom handlar debatten om att det måste tillföras resurser, alla är eniga om att skola, sjukvård och äldreomsorg MÅSTE få kosta mycket pengar. Har något parti någonsin gått på väl med att huvudprioritet är att spara på skola och sjukvård?
 


Inom funktionshinderomsorgen är det emellertid annorlunda. Där handlar istället debatten om att det kostar för mycket pengar, att kostnaden "skenar". Detta, trots att LSS är tydlig - stödet från samhället ska inte vara beroende av statens och kommunernas eventuella budgetproblem men i praktiken råder raka motsatsen. Huvudorsaken till att det är så "lätt" att spara pengar på vår grupp måste helt enkelt beror på att synen på handikappade har försämrats sedan LSS trädde i kraft 1994, det finns starka krafter som tycker att t.ex. personlig assistans inte är något att värna om. Vi är helt enkelt andra klassens medborgare i deras ögon.


Mitt svår på frågeställningen  blir:


I ett samhällsklimat där det hela tiden ska sparas pengar på funktionshinderomsorgen är det, tyvärr inte konstigt att det uppstår en stark efterfrågan på tjänster från redan nämnda företag. Kalla Fakta-s granskning har ändå, trots allt inneburit något positivt. För första gången har stråljuset hamnat på alla försämringar för funktionsnedsatta som besparingarna leder till. Det gäller att vi utnyttjar detta.

 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar