onsdag 13 november 2013

Det finns ännu värre exempel än KommunLexI söndagens Kalla Fakta hamnade KommunLex med VD Jonas Reinholdsson i centrum.  Visserligen nämndes i förbigående att det finns en rad andra bolag som kommunerna anlitar i "utbildningssyften" kring frågor som rör stödet till personer med stora funktionsnedsättningar. Det var synd att man inte hade besökt fler föreläsningar så tittarna fick en bredare bild av hur det låter när andra bolag håller sina föreläsningar inför besparingsivriga politiker och tjänstemän. Via delningar på facebook ska jag här visa att Jonas Reinholdsson definitivt inte är någon värsting i branschen.


14 mars i år anordnade Kommunförbundet Skåne en utbildningsdag. Föreläsare  var en person som heter Margareta Bankel Persborn som äger bolaget  Paragrafen M Bankel. Enligt minnesanteckningar från föreläsningen fick kursens deltagare höra b la: 

Att goda och skäliga levnadsvillkor är lika och att man återfinner goda levnadsvillkor i den gamla omsorgslagen, förstår inte varför man propsar på att LSS skulle vara en bättre lagstiftning än SoL. (Socialtjänstlagen)

Att det kan vara knepigare att handlägga ärenden enligt LSS jämfört med SoL då personerna som söker LSS ofta har hjälp av någon.

Att personer som ”ej har huvudet” i behåll inte borde få ha personlig assistans. De är oförmögna att själva ge direktiv om hur de personlig assistenterna ska utföra sitt arbete och därmed blir det inte biträde av personlig assistans utan de gör olika saker ”åt en” person.
 
Att barn nog inte kan ha grundläggande behov då det inte förekommer något som är integritetskränkande i den åldern.
 
Kan man bo i ett ordinärt boende om man har så stora behov att man till och med behöver en personlig assistent som sover hemma hos den assistansberättigade under natten. Det kan ju inte vara riktigt...

Ja, ni ser själva, Margareta Bankel Persborn tycker väldigt mycket om LSS och det är uppenbart att hon ogillar lagen för att uttrycka det diplomatiskt. Hon anser t.ex. att "skäliga levnadsvillkor" juridiskt är att likställa med goda levnadsvillkor som LSS talar om. Vidare ska personer med utvecklingsstörning  inte ha personlig assistans överhuvudtaget, samma sak gäller även personer med fysiska funktionshinder som behöver hjälp dygnet runt.

Det är en skrämmande syn på såväl personer med funktionsnedsättningar  som en rättighetslag som ska garantera att personer med stora funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. Och personer med så unken människosyn åker alltså landet runt för att "utbilda"  handläggare och mellanchefer hur lagtexterna ska tolkas och tillämpas.  Hur många fler personer med liknande åsikter har anlitats av kommunerna? Svaret är nog - ganska många...

 
 

 
 
 


 
 
 

1 kommentar:

  1. Effekterna av hennes föreläsning (handledning, vägledning) märks nu på alla kommunala arenor i Skåne. Så lätt går det att sprida sitt budskap. Vad bär denna kvinna med sig i sitt bagage, vilken människosyn har hon. Citaten ovan talar om för oss att hon INTE borde vara involverad i någon verksamhet som riktar sig till människor. Tack för informationen, för vi är många i Skåne som frågar oss varför vi blir bemötta så illa. Varför man vill bygga mer institutioner istället för boende.

    SvaraRadera