tisdag 8 juli 2014

Sammanfattning av LSS20 i Almedalen

30 juni åkte jag iväg till Gotland för att delta i ett seminarium under Almedalsveckan i Visby. Seminariet var en uppföljning av LSS20 i riksdagen 10 april. Upplägget var detsamma som i riksdagen, en paneldebatt samt föreläsare. Min huvuduppgift var att delta i debattpanelen tillsammans med ett antal riksdagspolitiker. Fokus låg på hur man ska säkerställa att lagens intentioner säkerställs nu och i framtiden.När det gäller politikernas ståndpunkter kan man sammanfatta det på följande sätt:


                                         Inför LS20S ihop med Vronica Hedenmark

På den positiva sidan fanns att alla partier från vänster till höger säger sig värna LSS och att den betyder oerhört mycket för oss med stora funktionsnedsättningar. LSS   ska vara stolta över och värna. Man var också överrens om att minuträknandet måste bort och att det är inte meningen att man med livslånga funktionsnedsättningar ska förlora assistansen vid omprövningar.

Allt detta låter bra men det är en sak att prata och en annan att verkligen leva upp till det. För det är med handling man verkligen visar var man står, inte bara vackra ord  Till det negativa måste också tilläggas att flera partier la nästan all skuld på Försäkringskassan när et gäller den hårdare tillämpningen. Det är för mig bara ett billigt sätt att försöka fly från ansvar. Myndigheterna i Sverige har visserligen mycket makt men de är faktiskt underordnade regeringen och politikerna, inte tvärtom. Det är politikerna som har huvudansvaret, inte byråkrater på Försäkringskassan.                                                  I debattpanelen

När det blev diskussion om behovet att verkligen genomföra tvåårsomprövningarna sa jag ungefär följande:
OK, jag vet att tvåårsomprövningarna är lagstadgade i Socialförsäkringsbalken men samtidigt när det gäller mig och alla andra där funktionsnedsättningarna är livslånga - vad är det egentligen man ska ompröva? Om omprövningarna  nu ändå måste vara kvar måste det vara en ren formalitet. Ungefär så här - Försäkringskassan ringer till mig och frågar om hjälpbehoven är oförändrade.? Svar ja. OK då kör vi vidare på samma beslut som tidigare. Färdigt.

Jag sa också att det just nu finns tusentals personer runt om i landet som är livrädda för att förlora sin assistans och det är fullständigt oacceptabelt. Ingen med livslånga funktionsnedsättningar som är beroende av personlig assistans ska behöva vara rädd för att förlora den vid omprövningar.


* Efter avslutat seminarium hade vi en trevlig kväll med god mat och mingel på en restaurang i Visby. Där pratade jag med Sophie Karlsson från Ifa. Bland annat berörde vi oron över konsekvenserna för små anordnare om Försäkringskassan inför efterskottsbetalningar.

Dagen efter var det dags för hemfärd. Då det var en del dötid innan det var dags för att stiga på färjan besökte jag Stil-s tält i Almedalen. Där pratade vi bland annat om det "medborgargolv" som Stil propagerar för. I korta drag innebär det att man vill täppa till de luckor som finns i de sociala trygghetssystemen. Ingen ska kunna trilla igenom de hål som finns, något som tyvärr händer alltför ofta, inte minst för de som är beviljade personlig assistans eller andra LSS insatser. Jag kommer att återkomma  till medborgargolvet senare i år.


* Sammanfattningsvis  var det väldigt roligt och delta i seminariet. det blir nog fler besök i Almedalen. Nu tar jag semester et tag men jag kommer att återuppta bloggandet i Augusti. Fram till dess önskar jag alla läsare en TREVLIG SOMMAR.