onsdag 27 november 2013

Kommunerna, Konsulter och Försäkringskassan


Förra veckan skrev Göteborgs-Posten om Mona Fritzson som sedan 19 år tillbaka är rullstolsburen efter en trafikolycka. Mona har tidigare räknats till personkrets 3 i LSS men nu anser Göteborgs kommun att Monas hjälpbehov inte är tillräckliga för att hon ska kunna få hjälp enligt LSS. Mona får istället nöja sig med hjälp enligt socialtjänstlagen vilket i Monas fall innebär hemtjänst med ett mycket stort antal personer som kommer till bostaden och som hon inte valt själv.Mona är en av många personer som drabbats av Göteborgs kommun allt hårdare bedömningar, vilket uppmärksammats av Folkpartisten Ann Catrine Fogelgren. Hennes engagemang  har nu lett till att ordförande i Kommunstyrelsen Anneli Hulthén (s) fått i uppgift att granska hur kommunen tillämpar LSS-lagstiftningen.
  

Att en skärpning uppenbarligen har skett i Göteborgs kommun är knappast överraskande då Göteborg är en av de kommuner som enligt Assistansjuristernas sammanställning anlitat det numera ökända bolaget KommunLex med den riksbekante konsulten Jonas Reinholdsson. Granskar man den sammanställning som Assistansjuristerna gjort kan man konstatera att kommuner som använt sig av KomunLex tjänster är spridda över i stort sett hela landet. Kommunernas befolkningsmängd varierar från Göteborg ner till några av landets minsta kommuner vad gäller invånareantal.Assistansjuristerna har ännu så länge ingen fullständig lista på hur mycket varje kommun betalat till KommunLex men bland de kommuner där man i dagsläget har uppgifter finns det definitivt några kommuner som utmärker sig. Falun står i en klass för sig om man bara räknar totalsumman - nästan 518 000 kr har kommunens skattebetalare fått punga ut med. Än mer uppseendeväckande är att den lilla kommunen Ydre (3590 invånare år 2013 enligt Wikipedia) betalat nästan 122 000 kr(!) för Jonas Reinholdssons tjänster. Om invånarna i Falun (56 000 invånare) fått betala lika mycket per invånare till KommunLex som Ydres invånare hade man fått punga ut med drygt 1,9 miljoner kr. Bland andra storspenderare bland småkommuner märks t.ex. Sala (drygt 50 000 kr), Ludvika (153 000 kr) och Mjölby (80 000 kr).


Med tanke på vad som uppdagades i Kalla Fakta kan man inte dra någon annan slutsats att alla dessa kommuner är mycket intresserade av att hitta kryphål för att hålla nere kostnaderna för olika LSS-insatser. Detta går rakt emot lagens intentioner som är glasklar - de är behoven, inte kommunernas ekonomi som ska avgöra om man ska få hjälp. Flera andra frågeställningar måste också göras. Hur hög är kompetensen inom kommunerna (det är ju ökad kompetens som är det officiella skälet till att man anlitar konsulterna) och vad har handläggarna som skrattar åt Reinholdssons raljerande för människosyn?


Hur upprörande det än är att Ydre, en av landets minsta kommuner anser sig ha råd att betala  nästan 122 000 kr till KomunLex och att kommunerna så uppenbart jobbar efter att hålla nere kostnaderna för LSS-insatserna så får vi inte glömma Försäkringskassans och därmed statens roll i allt detta. I skrivande stund finns det tusentals assistansberättigade som väntar på nästa omprövning och som alla är oroliga för att förlora den statliga assistansersättningen.

Alla som följer med vad som händer i assistansvärlden vet att det blir allt lättare att förlora den statliga assistansersättningen. De personer som förlorar den hamnar hos kommunerna som därmed får ökade kostnader, detta UTAN att staten kompenserar dem för detta. För en tid sedan släppte FUB en rapport som jag skrivit om tidigare som visade att 40 % av landets kommuner inte anser sig ha råd med den övervältring av kostnad för LSS insatser som därmed sker från stat till kommun. Detta försvarar inte på något sätt kommunernas agerande men den bidrar utan tvekan till den negativa spiralen. Staten vill inte betala som  skickar över notan till kommunerna som i sin tur inte anser sig ha råd heller... Förlorarna på detta blir naturligtvis de som behöver samhällets stöd för att få ett bra liv.
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar