torsdag 9 mars 2017

Tillgänglighet: Kommer alla att vara vinnare med den snabba tekniska utvecklingen?
Teknikens utveckling har gjort mycket för att förbättra livet för personer med olika funktionsvariationer. Den har bland mycket annat gett oss allt bättre rullstolar, permobilar, el – moppar, hörapparater, dörröppnare, anpassade bilar och mycket, mycket annat. Nu går den tekniska utvecklingen fortare än någonsin – inom högteknologiska branscher som IT och AI (Artificiell intelligens), Nanoteknik, Biomedicin mm går utvecklingen i en rasande fart. Bilföretaget Teslas Teslas grundare Elon Musk vill med sitt rymdbolag SpaceX t.o.m. skicka människor till planeten Mars inom 10 år. Frågan är emellertid, kommer alla som är beroende av tekniken att vara vinnare när robotar blir allt vanligare, kontantpengar försvinner o s v? Jag ser en stor risk att en del kommer bli stora förlorare och mer marginaliserade än idag. 

I de allra flesta fall är jag övertygad om att teknikutvecklingen kommer gynna personer med funktionsvariationer. Hjälpmedlen blir allt bättre, allt bättre vård mot alla möjliga sjukdomar som bryter ner kroppen, nya mediciner kommer utvecklas (många av oss äter ju mediciner livet ut), exemplen kan mångfaldigas. Ni som följer den här bloggen vet att jag tycker att utveckling av hjälpmedel måste komplettera fysisk anpassning med hissar, ramper etcetera. Och det händer en hel del nu på det området. Ska ta två exempel:

1.      När jag besökte Leva och Fungera Mässan för två år sedan såg jag en prototyp från ett Österrikiskt företag som höll på en helt ny form av elektrisk rullstol, i brist på bättre svensk beteckning kallar jag maskinen terränggående permobil. Med en sådan maskin skulle det inte vara några problem att ta sig fram i skogen, ta sig fram i skogen, kalfjället med mera http://www.ziesel-adventures.com/. (hemsidan är på tyska).

2.  Ett företag som heter Hea Medical har utvecklat en ny form av mobil ramp (kallad Roll a Ramp) som man rullar ut. Perfekt och använda vid tillfälliga evenemang där det saknas färdiga ramper. Själv tycker jag det är en fantastisk idé, perfekt exempel på hur ny teknik kan hjälpa till och förbättra tillgängligheten. Heja Olika har skrivit om ”Roll a Ramp och att den varit en stor succé när den använts av Brain Bus, en rullande utställning som åker landet runt och informerar om neurologiska sjukdomar som stroke.


Men tillgänglighet handlar ju inte bara om fysisk tillgänglighet, det handlar om att information ska finnas tillgänglig för alla, allergiker ska kunna besöka alla lokaler o s v. Det bekräftas i CRPD artikel 9. Och här ser jag en stor fara i att den snabba teknikutvecklingen snart kommer producera så avancerade apparater att många p.g.a. funktionsvariationer inte kommer att kunna tillgodogöra sig tekniken utan omfattande stöd (samhället minskar ju istället hjälpen till oss), därmed är inte samhället tillgängligt för alla som vi eftersträvar. 

En sak jag funderat på själv är den successiva avvecklingen av kontanta pengar. Det har säkert många fördelar också men utan att vara expert jag kan mycket väl tänka mig att ett kontantlöst samhälle blir ett stort problem för många av FUB-s medlemmar = otillgänglighet.

Ett stort orosmoln handlar om krass ekonomi. I stort sett alla hjälpmedel vi har är finansierade med skattemedel, så måste det vara om plånbokens storlek inte ska avgöra vilken kvalitet på hjälpmedlen vi kan skaffa oss. I ett samhälle där å ena sidan den tekniska utvecklingen går oerhört fort samtidigt som staten ständigt sparar på välfärden ser jag en stor risk i att många inte kommer att kunna dra nytta av alla nya hjälpmedel som har eller kommer att utvecklas i framtiden. Den förbättrade tillgängligheten som blir ett resultat av de nya innovationerna kommer många inte kunna ta del av.

Ett annat potentiellt stort problem med robitiseringen/automatiseringen är möjligheten till sysselsättning. Arbetslösheten i vår grupp är redan skyhög. När robotar tar över allt fler arbetsuppgifter känns det inte som en vild gissning att många som redan har vad som brukar kallas ”svag ställning på arbetsmarknaden” kommer få ännu svårare att få jobb än vad fallet är idag. Omvänt kan ny teknik naturligtvis även hjälpa personer att utföra arbetsuppgifter men otalt sett har jag oerhört svårt och se att en armé med robotar som utför allt fler sysslor kommer att förbättra vår ställning på arbetsmarknaden, tvärtom blir det en försämring

Jag tycker det pratas förvånansvärt lite om robotiseringen och automatiseringen i funktionsrättsrörelsen. Vi lever mycket i nuet men det jag nyss beskrivit är en framtid som inte ligger långt borta.  Själv tycker jag frågan är oerhört viktig och borde ha mycket högre prioritet i den interna debatten än idag. Funktionshinderpolitik uppmärksammade ändå frågan rejält i det senaste numret.

  
En annan fråga – kommer personlig assistenter (om nu reformen finns kvar) i framtiden att ersättas av robotar? Det får bli ämne för ett annat blogginlägg.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar