torsdag 16 juni 2016

Åsa Regnér är även jämställdhetsminister...

Förutom funkisfrågor är Åsa Regnér även  jämställdhet, barn och  äldreomsorgsminister. Hon är vidare medlem i en regering som säger sig vara Sveriges första feministiska regering. Sedan ett år tillbaka driver regeringen en stenhård offensiv mot framförallt assistansreformen - kommunerna hakar villigt på när det gäller de övriga LSS insatserna som man själva ansvarar för (Råd och stöd undantagen som ligger under landstingen).

 Senaste tiden har funkisrörelsen skrivit en rad artiklar som är djupt kritiska till den förda politiken vilket är bra. En vinkling som syns  för lite är att Åsa Regnér i egenskap av just jämställdhetsminister nu officiellt basar över en politik som verkligen vidgar klyftorna i samhället.

Vårt land pratar mycket om vikten av ett jämställt samhälle. LSS lagen är ett av de främsta uttrycken för vår strävan att skapa ett jämställt samhälle, ett jämställt samhälle socialdemokraterna f.ö. kämpat för sedan SAP bildades 1889. När det gäller den nuvarande regeringens politik är det viktigt och komma ihåg att det alltid funnits socialdemokrater på riksnivå som tagit LSS och personlig assistans på allvar och min uppfattning är att det finns ett stort genuint engagemang på lokal nivå i partiet. På riksnivå har det emellertid alltid funnits en stor skepsis, troliga orsaker berörde jag i höstas, ni kan läsa det i länken nedan.Direktiven i utredningen är som sagt solklara - kostnaden för personlig assistans ska ner - till varje pris. Detta ska delvis ske genom att berörda personer beviljas andra LSS insatser.

Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen.
Därmed sätter regeringen i praktiken olika LSS insatser emot varandra och i min värld är det oförenligt att vara jämställdhetsminister och samtidigt ge direktiv där olika LSS insatser ställs emot varandra.

Ett annat intressant perspektiv är att den första uttalat "feministiska regeringen" även driver en politik som inte kan betecknas som något annat än rent antifeministisk. Ett av alternativen som kommer bli aktuella om kostnaderna ska kapas är ökat ansvar för anhöriga. Vi ser redan tecken på den utvecklingen då alltfler får avslag på ansökningar p g a "föräldraansvar". Direktiven i LSS utredningen pekar utan tvekan mot att ökat anhörigansvar kommer att följa när regeringen till varje pris vill kapa kostnader. De som kommer stanna hemma i första hand blir med så gott som 100 % säkerhet kvinnorna. Så har det alltid varit innan så det finns inget som talar för at det skulle bli annorlunda nu. Och hur det går ihop med en regering som vill driva en feministisk politik begriper inte jag i alla fall...

En jämställdhetspolitik värd namnet handlar i högsta grad om att ge bästa förutsättningar för de som behöver mest stöd att kunna vara en del av samhällslivet på lika villkor. Åsa Regnér - hur har du tänkt att främja jämställdheten för personer med stora funktionsnedsättningar /funktionsvariationer när den regering du är medlem i vill kapa kostnader för en fantastisk frihets om jämlikhetsreform? En reform som faktiskt är en grundbult för att vi ska kunna göra det vi vill och leva som andra.
I det frontalangrepp som regeringen nu riktar mot intentionerna med personlig assistans finns det emellertid en regeringsmedlem som jag tycker kommer för lindrigt undan när det gäller kritik från brukarrörelsen, nämligen finansminister Magdalena Andersson. Till att börja med, finansministern har en mycket stark position i vilken regering som helst och jag är 100 % säker på att det är Magdalena Andersson som är den drivande kraften i det som nu pågår. Åsa Regnér spelar egentligen den underordnade rollen.

Att det verkligen förhåller sig så tycker jag inte det behövs mycket indicier för att i praktiken få det bekräftat. De mycket obehagliga utspelen i höstas där han vid hela tre tillfällen ställde assistansen mot flyktingar räcker gott som bevis för mig vem det är som är den drivande kraften. Många har säkert också glömt bort att finansdepartementet i höstas gick ut med direktiv till samtliga myndigheter att presentera planer på att "vända på varje sten" för att spara pengar. Ytterst ansvarig är emellertid statsminister Stefan Löfven och hans  ansvar återkommer jag till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar