torsdag 1 oktober 2015

STIL konferensen dag 2

Konferensens andra dag drog igång vid tiotiden på förmiddagen. Hela förmiddagspasset sysslade vi med diskussioner om normer i samhället. Till att börja med - vad är en norm? Vi definierade det så här:

Strukturer i samhället som talar om vilka egenskaper en person bör ha, eller bete sig.

De personer som avviker från normen anses "onormala" och kommer att diskrimineras på olika sätt. Därmed kommer man också att bli en lågstatusgrupp i samhället. Det finns en obehaglig trend i samhället där man ser ner allt mer på personer som behöver hjälp eller stöd från samhället. Personer med funktionsvariationer blir därmed med automatik en grupp som statusmässigt hamnar långt ner i samhällspyramiden och därmed även utsatt för mycket fördomar.
Hur ser då den "perfekta människan" ut i dagens samhälle? Vårt svar blev följande:


Man (helst vit), som är stor, stark och kan klara sig själv och inte har några funktionsvariationer alls.

Efter lunchen pågick en livlig diskussion hur vi ska gå vidare i arbetet för att förverkliga Medborgargolvet, göra samhället tillgängligt för alla mm. Efter gruppdiskussioner blev följande områden prioriterade:

* Ändra Försäkringskassans behovsbedömningar. På sikt ska termen "grundläggande behov" strykas och ersättas av hjälpbehov. Behovsbedömningsinstrumentet i sin nuvarande form ska alltså slopas och bedömningen runt om i landet måste bli enhetlig:

* Sprida kunskap om vad Medborgargolvet handlar om. Bygga allianser inom både funkisrörelsen och andra grupper.

* Öka tillgängligheten i samhället och i hög grad samordna LSS lagstiftningen med tillgänglighetslagstiftningen.

* Utveckla kontantstödet till att gälla många fler insatser än personlig assistans.


Vi pratade också om:

-  Anlita jurister för att granska den juridiska giltigheten i Försäkringskassans och kommunernas nuvarande behovsbedömningar.

- Ta hjälp av nationalekonomer för att räkna på hur assistansreformen påverkar samhällsekonomin. Presentera detta för alla belackare och pressa dem på vad alternativen kostar istället.

- Starta en officiell blogg om vad Medborgargolv handlar om. I dagsläget är det jag själv + någon person till  som är aktuella som skribenter. Behöver bli fler personer som deltar innan vi drar igång.
I slutet var vi alla trötta men väldigt nöjda när var och en åkte hem till sitt.


Sammanfattning av tvådagarskonferensen

Oj, var ska man börja? Det hände så oerhört mycket. Här får det räcka med att det var oerhört roligt och inspirerande att delta. I aktivistgruppen finns så mycket kunskap och engagemang att jag är övertygad om att Medborgargolvprojektet kommer bli något riktigt bra. Vi är verkligen ett riktigt gött gäng. Det var också väldigt kul att träffa nya personer som brinner för samma sak. Innan vi avslutade konferensen sa jag också följande:

Jag tror att jag själv kommer bäst till min rätt med att sprida kunskap om projektet genom nätverkande, föreläsningar delta i debatter mm. Om det blir seminarier om golvet i Almedalen nästa år står jag till förfogande. Jag har också en del idéer hur man ska sprida kunskap om vad projekt Medborgargolv handlar om. Det blir emellertid ämne för nya blogginlägg framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar