torsdag 8 oktober 2015

Regeringens nya utredning som ska komma åt kriminalitet i bland annat assistansbranschen

I samband med regeringsförklaringen för några veckor sedan meddelade statsminister Stefan Löften att regeringen ska tillsätta en s.k. "fuskdelegation" som ska granska kriminalitet och oegentligheter i olika skattefinansierade välfärdstjänster  - bland annat personlig assistans. Något senare meddelade så justitieminister Morgan Johansson att en ny utredning ska tillsättas som ska granska bland annat assistansbranschen men även t.ex. ROT och RUT avdragen.

Varför tillsätter regeringen denna utredning? I en intervju i Funktionshinderolik säger Morgan Johansson följande:


Dessa systematiska bedrägerier har blivit en grogrund och finansieringskälla för den grova organiserade brottsligheten. Den allvarligaste konsekvensen är att människor med verkliga behov riskerar att inte få den hjälp och det stöd som de behöver. Därför krävs ett striktare regelverk som stoppar fusket med våra offentliga resurser”, Jag har inget emot att man bekämpar kriminalitet i välfärdsverksamheter, tvärtom. - det är en avskyvärd form av kriminalitet. Även om omfattningen är starkt överdriven är den här typen av kriminalitet är en ren plåga för vår grupp eftersom den utgör ett högoktanigt bränsle (något vi underskattat mycket grovt) för alla kritiker av PA och LSS i allmänhet. När den här typen av utredningar sjösätts har de emellertid en stark tendens att föreslå åtgärder som riskerar att slå mycket hårdare mot vi som behöver stöd från samhället än de kriminella som man säger sig vilja bekämpa. Vi har redan satt hur FK fått kraftigt ökade befogenheter och hur det blir allt svårare att få hjälp men desto lättare att förlora den. Termen "Fuskdelegation" låter dessutom inget vidare då det ger sken av att assistansbranschen verkligen är genomsyrad av kriminalitet och fusk.

Morgan Johansson "flaggar" för övrigt redan i intervjun att hårdare kontroller inte kan uteslutas. Lars-Erik Löfdén som ansvarar för utredningen svarar följande på en fråga angående risken för att den kontrollen runt brukarna skärps avsevärt:

"Gör vi ingenting kommer förtroendet för hela reformen att rubbas. Det där är alltid en avvägning, så länge det visar sig att det finns sådana här öppningar för den ekonomiska brottsligheten, som vi till exempel sett i Södertäljemålet, så rubbas förtroendet för hela reformen. Om något skulle skada brukarna så är det att man börjar ifrågasätta hela reformens grunder."


Redan det svaret bådar inte gott. Utredaren vänder ju på hela frågeställningen - hårdare kontroller runt brukarna behövs kanske för att värna reformens intentioner.

Jag har sagt det innan men upprepar det ännu en gång:
Jag pratar gärna med politikerna om olika vägar att komma åt och bekämpa denna kriminalitet, att vi bara säger nej, nej funkar inte. Jag går emellertid aldrig med på att det sker på bekostnad av att vår rätt till hjälp inskränks, att vidriga verksamheter som Hässleholmsförsöket blir obligatorisk för alla som söker PA eller att viktiga rättsprinciper offras.


* Angående årets budget var många i funktionshinderrörelsen mycket besvikna, jämfört med alla fina proklamationer i Stefan Löfvéns regeringsförklaring var det synnerligen magert. Och det handlar inte bara om den synnerligen snåla höjningen av assistansersättningen utan även t.ex. jobbpolitiken för funkisar där regeringen har stor brist på konstruktiva idéer. Maria Johansson från Lika Unika skriver följande i Föräldrakraft:

I jobbpolitiken är arbete på Samhall och lönebidrag de åtgärder som lyfts fram. Det har under många år varit enda svaret från politiken när det handlat om arbetslöshet och funktionsnedsättning.
- Vi måste börja prata om människor som resurser istället för om att man som arbetsgivare måste ha betalt för att anställa.

Tyvärr är jag inte det minsta förvånad över regeringens brist på konkreta ambitioner när det kommer till handling. Jag har blivit synnerligen luttrad, den låga höjningen av schablonbeloppet var helt i linje vad jag väntade mig. All min erfarenhet säger att åtminstone när det gäller våra hjärtefrågor är det allt som oftast mycket fina ord men väldigt lite konkreta åtgärder i positiv riktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar