onsdag 14 oktober 2015

Tankar om nya arbetssätt för att komma framåt för funkisrörelsen

Det pågår försämringar i praktiskt taget alla former av offentligt finansierat stöd till personer med funktionsnedsättningar. Det är en utveckling som pågått ganska många år nu. För att vända den här trenden menar jag att vi måste fundera ut nya arbetssätt med mycket bättre samordning i funkisrörelsen. Framsteg görs men det måste utvecklas ytterligare. I det här blogginlägget ska jag skissa på idéer hur en sådan nära samordning skulle kunna se ut, åtminstone på sikt. Fokuset här ligger på personlig assistans - LSS, tillgänglighet och mänskliga rättigheter (MR).


Min tanke är att funkisrörelsen bildar olika "arbetsgrupper" som har det övergripande ansvaret inom olika områden. Hur skulle en sådan fördelning i grova drag kunna se ut?


·   Ifa jobbar som idag med allt som rör personlig assistans.

·   Independent living rörelsen sysslar i första hand med att sprida kunskap om vad Independent living innebär och sambandet mellan IL- ideologi, assistansens centrala roll, självbestämmande och mänskliga rättigheter. Vidare jobbar man med att förverkliga Medborgargolvets intentioner och anordna diverse aktioner.

·  FUB och andra föreningar som också i hög grad också berörs av de kommunala LSS insatserna jobbar med det. FUB måste också spela en viktig roll vad gäller att lyfta funkkisars generellt sett  utsatta ekonomiska situation - många av deras medlemmar hör till de fattigaste invånarna i Sverige.

·  DHR har huvudansvaret för tillgänglighetsfrågorna och samarbetar nära med de förbund som i hög grad berörs av tillgänglighetsfrågor av "ej fysisk natur" - t.ex. synskadade/blinda, döva/hörselskadade", dyslektiker m fl.

·   Federationen Lika Unika  har med sina medlemsförbund huvudansvaret för MR frågor ihop med IL - rörelsen. 

·  Relativt nya Föreningen Med lagen som verktyg (www.mlsv.se) har övergripande ansvar för de juridiska frågorna när det gäller MR mm.

·  Representant för Handikappförbundens ingår i en ledningsgrupp som lanserar egna förslag till politikerna angående LSS lagens framtid och breddning av tillgänglighetslagstiftningen. T.ex utformning av schablonen, hur ska LSS 9 a formuleras? Andra självskrivna medlemmar borde vara bland annat Ifa, IL- representation, DHR, FUB, RBU, Lika Unika federationen med sina medlemmar samt Assistansanordnarna. Själv hade jag gärna deltagit på något sätt.

Mycket viktigt är att det hela tiden finns ett utbyte av information, gemensamma debattartiklar, seminarier mm. Det ska med andra ord inte vara några vattentäta skott mellan

Det behöver också bildas grupper som tar hjälp av ekonomer, MR experter för att sätta press på alla de som tycker att vi kostar för mycket pengar och trycka på att PA, övriga LSS insatser, tillgängligt samhälle mm är rättigheter, inte "fina förmåner". När det gäller den juridiska biten av vår gemensamma kamp mot orättvisorna har Med lagen som verktyg en mycket viktig roll.


Tanken med det jag nyss skissat på är att det ska väcka nya tankar, det finns kanske bättre sätt. Kanske är det överambitiöst. Jag tycker emellertid det är jätteviktigt att funkisrörelsen vågar diskutera nya sätt att arbeta. Jag tror inte någon, generellt tycker att utvecklingen går åt rätt håll precis...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar