fredag 23 oktober 2015

Det borde gå att skaka fram mer pengar till välfärden även UTAN att höja skatten nämnvärt

Hade tänkt att publicera det här blogginlägget om någon vecka men händelseutvecklingen i landet gör att det får förtur i lite modifierad form.

. Igår rapporterade Sveriges Radio att regeringen kanske kommer att göra besparingar på assistansen för att bidra till att finansiera flyktingmottagandet. Expressen (vem annars?) fyllde sedan på med en kommentar från KG Bergström som radade upp en rad områden som regeringen tittar på som tänkbara besparingsobjekt där assistansen beskrivs på följande motbjudande sätt:


"Assistansersättningen är en gökunge i budgeten. Dess rykte har skadats av fiffel och våldsam kostnadsökning. Där finns säkert mer att ta"


Låt mig göra min ståndpunkt klar angående flyktingarna. Självklart ska vi ta emot flyktingar även ett stort antal och jag vill inte sätta grupper mot varandra. Flyktingarnas behov av skydd är enorma och inget tyder på att krigen i Mellanöstern tar slut under överskådlig framtid.

 För att mottagandet ska fungera måste därför många fler länder delar på ansvaret - helhjärtat.. Detta är i högsta grad ett internationellt åtagande. Sen är det så att man kan förneka att mottagandet kostar hel del pengar vilket leder till ökad konkurrans om statens resurser. Det innebär också tyvärr oundvikligen att grupper som behöver hjälp från samhället ställs mot varandra. Det är den krassa verkligheten hur otrevlig den än är. Att kostnaden för assistansen ställs mot flyktingarna är emellertid bara en liten del av detta. Inte bara assistansen utan även sjukvård, skola, sjukskrivna etcetera  kommer att ställas mot notan för flyktingarna kommande år. Att tro någon annat är väldigt naivt.

Finns det då inga sätt att öka intäkterna så att välfärden inte drabbas? Staten och kommunen kan alltid höja skatterna så klart. Visserligen har skatterna sänkts med ca 140 miljarder kr sedan 2006  men man kan inte höja skatterna hur mycket som helst heller. Jag ska här ge några exempel på hur vi kan skaka fram mer pengar utan att höja de generella skattenivåerna nämnvärt.

·  För något år sedan läste jag en debattartikel i Dagens samhälle med budskapet att våra skattepengar används väldigt ineffektivt. Enligt artikelförfattaren uppgår skattesvinnet inom stat, landsting och kommuner till 15-20 % av det totala skatteuttaget. Stämmer det betyder det att flera hundra miljarder kr varje år rinner i väg till ingenting - pengarna fastnar i flaskhalsar, tröga myndighetsstrukturer etcetera.

Nu säger jag inte att skattesvinnet verkligen är så stort men att det finns ett betydande svinn är jag övertygad om. Låt oss säga att det "bara" är 100 miljarder kr/år är det ändå ofattbart mycket pengar. Pengar som skulle kunna gå till allt från assistans till vägunderhåll och flyktingmottagande.

·       I ett internationellt perspektiv har vi svenskar mycket bra skattemoral. Trots det beräknas skattefusket uppgå till åtminstone130 miljarder kr/år. Den offentliga sektorn hade alltså fått in 130 miljarder kr till om alla betalat sina skatter "fullt ut". Att reducera skattefusket till noll kr är givetvis en utopi (nästan alla har väl fuskat med någon form av skatt någon gång) men låt oss säga att vi lyckas halvera det så ger det ändå ett tillskott på 65-70 miljarder kr. Det är åtminstone 10 miljarder kr mer än bruttokostnaden (inte netto) för samtliga LSS insatser.

·   Varje år betalar staten ut ca 30 miljarder kr till villa och bostadsrättsägare som gör s.k. ränteavdrag. Kostnaden för assistansen har ibland jämförts med försvaret, jag föredrar att jämföra med ränteavdragen istället. Varför? Mitt svar är att det är pengar som går till personer som skulle ha det rätt bra även helt eller delvis utan dessa avdrag. Vi är däremot helt beroende av assistansen för att kunna leva som vi vill.

Då ska tilläggas att räntan har varit löjligt låg under rätt många år nu.
Hade räntan varit på normal nivå hade bruttokostnaden för ränteavdragen varit mycket högre än ca 30 miljarder kr/år. Ett samhälle som anser sig ha råd att betala så mycket pengar till personer som har det bra ändå måste ha råd med personlig assistans - allt annat är moraliskt förkastligt.

Jag hoppas att funkisrörelsen ihop med andra nu tar sig an en mycket viktig uppgift. Att föra konstruktiv debatt hur vi ska kunna få fram mer pengar så det räcker till alla utan att grupper ställs mot varandra.


Obs! Jag bor i bostadsrätt att har därmed nytta av ränteavdraget men jag skulle klara mig bra utan det med. De pengarna gör mer nytta på andra ställen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar