tisdag 29 september 2015

STIL - konferensen Dag 1

Jag hade sett fram emot länge att åka till Stockholm och delta i STIL -konferensen om Medborgargolvet för aktivister. Var också första gången jag deltagit i ett sådant evenemang. Hur blev det då? Det levde verkligen upp till förväntningarna för att sammanfatta det mycket kort. Vi var ett tiotal personer, de flesta med STIL som assistansanordnare och några stödmedlemmar som jag själv. Deltog gjorde givetvis kända STIL profiler som Jonas Franksson, Christine Bylund, Susanne Berg och Jessica Smaaland. Fick också stifta bekantskap med flera nya personer, bland annat Mona Esbjörnson, Vio Szabo och Åsa Puide.


Första dagen pratade vi mycket om vad Independent living ideologin (IL) går ut på. Många förknippar STIL och IL med bara personlig assistans. Så är det inte. IL handlar om att personer med funktionsvariationer ska kunna förverkliga sig själva, självrepresentation, vara stolt över den man är, minska byråkraternas och diverse experters kontroll över våra liv. Personlig assistans är ett av många verktyg för att nå dit.

Vad skiljer då IL -rörelsen från "övrig" funkisrörelse? Själva ser man det så här:

Den "gamla" funkisrörelsen påvisar givetvis fel i samhället och lobbar för förändringar men medan den vanliga beslutsgången är att man överlåter lösningen till politikerna så funderar IL - rörelsen själva ut egna lösningar efter de grundläggande principerna i IL - ideologin. Dessa presenterar man sedan för politikerna och jobbar på en rad olika sätt  för att de ska förverkligas. Det inkluderar både opinionsarbete i form av debattartiklar mm men även mycket direktaktioner - demonstrationer, manifestationer mm.


Utvidga kontantstödet

Personlig assistans är ett s.k. kontantstöd. Den som är beviljad PA får en fiktiv påse pengar från Försäkringskassan eller hemkommunen och väljer sedan en assistansanordnare. Här diskuterade vi möjligheten att utvidga kontantstödet till övriga LSS insatser och eventuellt nya insatser med. I så fall skulle den som i framtiden beviljas kontantstödet själv vilja vilken typ av insats man vill ha från samhället. Själv tycker jag det är en lysande idé. Vill man ha PA väljer man det, har man mindre behov av hjälp/stöd tycker man kanske det räcker med t.ex. ledsagarservice eller hemtjänst. Istället för att en byråkrat har beslutsmakten över insatsen, väljer man alltså själv vilken typ av stöd man vill ha från samhället för att leva ett självständigt liv.

Behovsbedömningar kommer givetvis behövas i framtiden också, vi var emellertid rörande eniga om att  Försäkringskassans nuvarande behovsbedömningsinstrument måste bort. Att frångå minuträknandet är en viktig pusselbit. Att slopa den diskriminerande 65-års gränsen för att bli beviljad personlig assistans måste också vara en högprioriterad fråga.

Medborgargolvet
Det mycket ambitiösa och spännande projekt Medborgargolv var ju själva kärnan i konferensen. Det handlar om att utvidga den svenska välfärdsstaten så att de som verkligen behöver hjälp och stöd från samhället kan vara säkra på att få det. vi vill alltså skapa ett vattentätt golv i välfärdsstaten för de som behöver mest hjälp. En vanlig missuppfattning är att golvet bara handlar om att säkra assistans för dem som behöver det men det stämmer inte. Golvet handlar också om att ge ekonomisk trygghet genom en medborgarlön som inte bara funkisar ska kunna ta del av utan även alla andra som behöver ekonomiskt stöd för att inte trilla ner i fattigdom.

Det innebär att försörjningsstöd (socialbidrag) ska bort för att istället ersättas av medborgarlönen. Syftet är att få bort vad vi kallar förtryckande myndighetsstrukturer som har oproportionellt stor makt över att bestämma vem som ska få/inte få ekonomiskt stöd från samhället.  Medborgarlönen är emellertid inte tänkt att ersätta obligatoriska försäkringar som t.ex. sjukpenningen. Ingen ska dock riskera att stå på bar backe om FK inte beviljar sjukpenning eller bli utförsäkrad, då träder Medborgarlönen in som garant för att trygga vardagsekonomin. Golvet ska emellertid byggas klart innan man bygger ut diverse olika stödsystem som ska underlätta vardagen för "vanligt" folk utan funktionsvariationer och som inte är i behov av ekonomisk hjälp för att få vardagen att gå ihop .

Genom att inkludera inte bara assistansberättigade och andra funkisar utan ALLA som är i behov av stöd från samhället är vår ambition att väcka intresse för projektet hos en rad andra grupper utanför funkisrörelsen. I del 2 kommer jag berätta hur diskussionerna gick för att föra arbetet framåt.

Olika former av aktivism

Innan första dagen var slut diskuterade vi också om olika typer av aktivism för att driva arbetet framåt. STIL skiljer på utopisk och visionär  aktivism. Den första varianten menar man som namnet antyder inte går att genomföra, åtminstone inte under rådande omständigheter. Med visionär aktivism menar man projekt och idéer som man tror på och bedömer har god chans att förverkligas.

På kvällen åt vi en riktigt god middag där diskussionerna fortsatte.


Fortsättning på torsdag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar