torsdag 10 september 2015

Samtal med Värnamo kommun om att man anlitat Jonas Reinholdsson

Personen som anlitade Jonas Reinholdsson heter Ann Lindkvist och är biträdande chef på omsorgsenheten i Värnamo kommun. I måndags ringde jag till henne och frågade hur kommunen tänkte när de anlitade honom. Det kan ju omöjligt vara så att KommunLex var det enda alternativet tillgängligt? Jag poängterade ännu en gång att vi inte accepterar att vare sig Värnamo kommun eller någon annan kommun heller anlitar Jonas Reinholdsson p g a dennes motbjudande människosyn. Svaren jag fick var följande:

·  Värnamo kommuns har fått kritik från IVO p g a bristfälliga utredningar i socialtjänsten. Personalen behöver därför vidareutbildas och J. Reinholdssons kompetens "svarade väl mot det vi efterfrågade".

·  Man hade (påstår man i alla fall) glömt bort reportaget i Kalla Fakta och vad som framkom där.

·   De utbildningar som Reinholdsson ska genomföra syftar inte på något sätt till att hjälpa kommunen att ge fler avslag på LSS insatser. De berör inte LSS överhuvudtaget utan syftar till att handläggarna på socialtjänsten ska få bättre kompetens att hanlägga ärenden som inte berör LSS.

·  Med tanke på det som framkom i Kalla Fakta "förstår man vår ilska" men vi har inte haft någon som helst ambition att reta upp funkisrörelsen.


Borde också tagit upp det faktum att man vägrade oss tillträde till föreläsningen. Det var  dock klart sedan tidigare att de var benhårda  där, det kändes meningslöst att ta upp just då.

Sammantaget fick jag givetvis inga garantier , man försäkrade dock att man nästa gång "ska tänka igenom noga" innan vi anlitar KommunLex igen. Och ärligt talat tror jag faktiskt det ska mycket till innan Jonas Reinholdsson anlitas igen av Värnamo kommun. Det framgick klart och tydligt att vårt budskap nått fram - vi är förbannade!
*  Daglig verksamhet är en LSS insats som i huvudsak riktar sig till personer med utvecklingstörningar. Syftet är att berörda personer ska få en meningsfull sysselsättning, totalt var 33800 personer beviljade insatsen 2014. Tanken är att de som är beviljade insatsen också ska få en viss ekonomisk kompensation.

En genomgång från socialstyrelsen visar emellertid att 13 % av kommunerna betalar inte ut någon ersättning alls. I övriga kommuner är den mycket "blygsam" -50-60 kr/dag. Blygsam ja. Att betala ut så usel kompensation till de som berörs är rena hånet, 60 kr /dag finansierar ungefär en halv biobiljett. Eller som Emily Gunnarsson (som själv får 53 kr/dag) själv uttrycker det:
Det är skamligt rent ut sagt. Hela systemet måste förändras
Det är viktigt för att man ska få känna sig som en människa, inte som ett vårdobjekt.

Det sista sätter Emily finget på något mycket väsentligt. Hur ser samhället på en stor grupp personer där LSS insatsen daglig verksamhet ske ge en miningsfull sysselsättning? Det dystra svaret är att  många kommuner  inte sätter något som helst värde på det arbete hen faktiskt utför. För en annan grupp än funkisar hade det varit omöjligt för kommunerna att bete sig på det sättet.

Så vad ska man göra åt det? Återigen menar jag att det kommunala självstyret sätter käppar i hjulet. I grund och botten är det en viktig del av den svenska demokratin men när det gäller LSS funkar det mycket dåligt vilket visar sig gång på gång. Den enda åtgärden som jag kan se som kan ändra på det är att i LSS skriva in ett minimum belopp som kommunerna är tvingade att betala. Och det beloppet ska vara mycket, mycket högre än 50-60 kr/dag. Det är som sagt som att spotta människorna i ansiktet att betala så låg ersättning.

Samtidigt behöver vi många åtgärder för att minska arbetslösheten bland funkisar. Utan tvekan har insatsen Daglig verksamhet en viktig roll att fylla för många med psykiska funktionsnedsättningar. Samtidigt får det inte bli så att standardåtgärden från samhället (även om den är frivillig) blir att bevilja insatsen Daglig verksamhet. Med rätt stöd från samhället skulle säkert många fler än idag kunna ha "reguljära" jobb.

Emily Gunnarsson formulerar det själv på följande sätt:


Om man får rätt stöd kan man jobba som vem som helst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar