fredag 29 april 2016

Politikerna står ljusår ifrån funkisrörelsen vad gäller verklighetsbeskrivningen

Vilka är de största hoten mot assistansreformens och LSS framtid? Ska jag välja ut de två största hoten blir det dessa:

·  En avgrundsdjup skillnad mellan vår egen och politikernas syn på "hälsotillståndet" för assistansreformen.


·  En allt starkare tendens att se en fantastisk frihetsreform som en kostnadsbörda där vi som berörs bara reduceras till en (allt för tung) budgetpost. Detta obehagliga synsätt gäller samtliga personer som berörs av LSS.

Att både assistansreformen och hela LSS lagstiftningen har urholkats senaste 7-8 åren råder det total enighet om i funkisrörelsen. Det blir allt svårare att bli beviljad personlig assistans men desto lättare att förlora den, kommuner vänder och bänder på rättighetslagen LSS för att kunna ge avslag på alla insatser och SKL -s jurister ifrågasätter den grundläggande principen om goda levnadsvillkor.  - listan kan göras lång. Det är också en utveckling som även ökat i takt senaste två åren Och vi har stöd där från tunga auktoriteter som Barbro Lewin, Thomas Hammarberg och t.o.m. FN som kritiserat Sverige för att vi inte följer intentionerna i LSS.

Lyssnar man på politikerna blir emellertid verklighetsbilden en helt annat.  Där pratar man istället om att stat och kommuner ständigt skjuter till mer och mer resurser (= pengar) för att förverkliga LSS intentioner. Åsa Regnérs företrädare Maria Larsson är ett bra exempel på denna inställning. Maria Larsson var helt oförstående inför kritiken från FN - hur  kan Sverige bryta mot CRPD när den offentliga sektorn spenderar 27 miljarder kr enbart på personlig assistans undrade Maria Larsson?

Det ska sägas att det finns enligt min mening två partier som tar försämringarna på allvar och vill göra något åt det - Liberalerna och Västerpartiet. Det hjälper emellertid föga då dessa partier tillsammans sitter på 12-13 % av mandaten i riksdagen. De två dominerande partierna, d v s Socialdemokraterna och Moderaterna visar på riksnivå upp ett mycket svalt intresse för att göra något åt de missförhållanden som den hårdare tillämpningen lett till. Där dominerar istället Maria Larssons inställning - staten spenderar ju mer och mer pengar på personlig assistans, vi tar minsann vår rätt att leva som andra på största allvar!

Att få S och M och medge att Sverige faktiskt bryter mot CRPD  känns ungefär som att försöka bestiga Mount Everest med rullstol. Ska vi verkligen komma framåt för att återupprätta LSS intentioner är detta ett jättestort problem. Hur får vi de ledande politikerna och medge att vår fantastiska rättighetslag håller på att gröpas totalt utan lagändring och att detta är oförenligt med LSS intentioner, CRPD- s artiklar och den självklara principen om att alla demokratiska rättigheter verkligen omfattar alla invånare i vårt land? Jag har för närvarande inget bra svar. Att tvinga politikerna att följa oss i vardagen och träffa personer som förlorat sin assistans eller annan LSS insats är tyvärr inte realistiskt.


Det andra stora problemet för att kunna återupprätta LSS intentioner är att vi måste komma bort från dagens situation där  vi i allt större utsträckning framställs som en kostnadsbörda utan att vi på något sätt anses bidra till samhället. Det yttrar sig på en rad olika sätt och är menar jag ytterst ett tecken på en sunkig människosyn.

Det syns i allt från arga ledarartiklar som framställer i synnerhet personlig assistans som en "kostnadsbomb", vidare till olika myndighetspersoner som ifrågasätter de grundläggande principerna i LSS om självbestämmande och goda levnadsvillkor till en rad politiker som kallat personlig assistans för en "fin förmån", inte en rättighet att kunna leva som andra. Diverse olika kodord används för att dölja att man vill sänka kostnaden - "kostnadskontroll" är det senaste "inneordet".  Det är helt enkelt OK att framställa en utsatt grupp människor som  en kostnadsbörda, vilket är rakt emot principen om alla människors lika värde.

Ett aktuellt exempel på denna inställning är Åsa Regnérs statssekretare Madeleine Hardy Samuelsson som i en intervju i Heja olika nyligen sa följande om kostnaden för personlig assistans och LSS och den kommande LSS utredningen:

finansieringsprincipen gäller alla utredningar. Det innebär att alla kostnader måste finansieras. Den principen gäller för alla utredningar om det inte uttryckligen sägs något annat.

Möjligen överreagerar jag men undertecknad kände sig helt dumförklarad när jag läste ovanstående citat. Som att man inte förstår att all välfärd faktiskt finansieras med skatter, pengarna trillar inte mer från himlen. Vår rätt att leva som andra måste  få kosta en del, att assistansreformen håller på att knäcka statens ekonomi är emellertid och förblir dumheter. Övriga LSS insatser spräcker inte kommunernas budget heller. Att LSS faktiskt är en rättighetslag berördes givetvis inte vilket gör uttalandet än värre. Samtidigt är det tyvärr ett "tecken i tiden". Vi anses kosta för mycket pengar, rättigheterna är i bästa fall sekundära...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar