måndag 18 april 2016

Trevligt STIL möte i Jönköping 9 april

Förra helgen deltog jag i ett medlemsmöte som STIL anordnade i Jönköping. Förutom bekanta från Jönköping med omnejd är det alltid roligt att träffa Susanne Berg och Jonas Franksson.  Huvudpunkterna för dagen var STIL -s utbildningar för assistenter, hur de kan utvecklas och STIL- s intressepolitiska arbete.


Jonas Franksson hade en genomgång av den negativa utvecklingen för assistansreformen och orsakerna till att vi befinner oss på ett plan som lutar allt brantare. Det blev livliga diskussioner om samverkan mellan besparingsivriga rikspolitiker, kommuner som ser sitt självstyre hotat och mäktiga myndigheter och proffstyckare som alla bidrar till att reformen urholkas. Vilken regeringskonstellation är bäst för oss undrade någon deltagare, en röd-grön regering eller alliansregering? Slutklämmen i den diskussionen blev att det är ungefär lika dåligt för oss oavsett vem som styr landet. Mycket beroende på att de två "statsbärande" partierna Socialdemokraterna och Moderaterna agerar som bromsklossar.

Susanne Berg gick också igenom STIL - s nya projekt där man ska jämföra kostnaden för personlig assistans med andra stödformer som hemtjänst eller gruppboende och där man tagit hjälp av en professor i ekonomisk historia. Susanne betonade starkt skillnaden mellan utgift och kostnad. 

Utgiften för personlig assistans är = det antal miljarder kr som Försäkringskassan och kommunerna betalar ut varje år. Kostnaden däremot är det som återstår av utgifterna när staten fått in all löneskatt och sociala avgifter, momsintäkter från assistenternas konsumtion mm. I det måste man också räkna minskade kostnader för sjukvård mm och indirekta moraliska kostnader i att inte ge alla invånare i Sverige möjlighet att kunna styra sitt eget liv.

Vi pratade också om möjligheterna att förverkliga självbestämmande jämfört med gruppboende, flera av deltagarna har haft båda delarna. Och det rådde ingen tvekan om att personlig assistans är mycket bättre. Tillvaron blir mycket mer låst i gruppboendet, möjligheten att ägna sig åt spontana aktiviteter mm är mycket sämre jämfört med personlig assistans.

 Jonas pratade  om tre olika kriterier som avgör hur bra kvalitén är i LSS insatsen personlig assistans och som om de funkar som det är tänkt gör PA till den klart bästa LSS insatsen för att förverkliga självbestämmande . Dessa kriterier är:

1. Självbestämmande - att assistansanvändaren bestämmer vem, vad, när, hur och var  assistansen utförs.

2. Omfattning - att du får tillräckligt med timmar både till det existentiella - grundläggande - behoven och det medborgerliga behoven - att du kan leva ditt liv som du vill leva det. 

3. Hållbarhet - att du kan planera ditt liv, att du vågar flytta i landet och flytta ihop med någon utan att riskera att din serviceinsats dras in.

När det gäller de två första kriterierna rådde det enighet om att det funkar bra bara man blir beviljad PA.  Däremot var det större osäkerhet om man får behålla assistansen om man vill bilda familj. Det har visserligen kommit utspel från bland annat SKL som ifrågasätter rätten att ha personlig assistans för att ta hand om sina barn men då är det viktigt och veta att det finns ingenting i LSS  som säger att vi inte har den rätten. Rätten att skaffa familj är också inskriven i CRPD artikel 23. Alla försök att frånta oss den rätten (vilket i praktiken blir följden av nekad personlig assistans) är ett brott mot konventionen.

Lite aktivistsnack hann vi med också. Här ser vi problem i att det finns ett, med all rätt mycket utbrett missnöje med den nuvarande utvecklingen men vi är för få personer som engagerar sig utanför facebook grupper. Här har funkisrörelsen mycket att arbeta med, hur ska vi få fler personer som jobbar aktivt?

I slutet av maj kommer jag delta i STIL dagarna i Stockholm. Senare i sommar bär det av till Almedalen för tredje året i rad och 6 juli 15.15-16.00 (preliminärt) ska jag hålla en föreläsning med temat grunder i Independent living ideologi och assistansens betydelse för  förverkliga självbestämmande. STIL kommer också att anordna en konferens under hösten som jag säkert kommer att delta i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar