torsdag 21 april 2016

Vi utpekas som en kostnadsbörda samtidigt som skattefusket uppgår till 130 miljarder kr/år

All offentligt finansierad välfärd i Sverige finansierar vi gemensamt genom att betala skatt till staten, kommuner och landstingen. Får inte den offentliga sektorn i sina skattepengar har man inte ekonomiska resurser att finansiera vare sig personlig assistans,  övrig välfärd eller andra mycket viktiga åtaganden som säkerhet för Sveriges invånare, infrastruktur etcetera. Som bekant sparas det på praktiskt taget alla former av stöd till personer med funktionsvariationer från LSS till hjälpmedel och bostadsanpassning. Vi funkisar har  i många fall också mycket kontakt med sjukvården som är helt beroende av att landstingen får in pengar och där det också ständigt sparas pengar under den förskönande beteckningen "effektivisering". I Jönköpings län går  inte många veckor utan att Jönköpings-Posten rapporterar om nya besparingar på sjukvården inom någon av länets 13 kommuner. Mina hemtrakter avviker inte på något sätt från landet i övrigt.


Gång på gång får vi höra att vi kräver för mycket och att det kostar för mycket pengar - pengarna är slut! Samtidigt går staten miste om mycket stora belopp p g a skattefusk. Det finns också många exempel på att det slösas med skattepengarna som ska betala allt från vägunderhåll, ambassader till personlig assistans och på regional/lokal nivå bland annat sjukvården, skolan, äldreomsorgen och 9 av 10 LSS insatser. Ska strax ta några aktuella exempel på detta.

Först ska sägas att de undersökningar som gjorts visar att svenskar har en mycket bra skattemoral jämfört med många andra i-länder, ändå beräknas skattesvinnet uppgå till 130 kanske 140 miljarder kr/år. Väldigt mycket pengar skulle alltså kunna tillföras välfärden om skattefusket minskade.

Trots stora skattesänkningar under alliansregeringen har vi bland de allra högsta skatterna i världen men hur effektivt används dessa pengar? Sanningen är tyvärr att det finns många exempel på att enormt slöseri med pengar som tyvärr går ut över välfärden vilket givetvis inkluderar funktionshinderomsorgen. Ett exempel är byggandet av det nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Stockholms läns landsting hade enligt Svenska Dagbladet satt ett maxtak på 14,5 miljarder kr, slutnotan blir över 25 miljarder kr... Sjukvården är visserligen jätteviktig men det är ändå oerhört ansvarslöst att låta kostnaden skena iväg så mycket. Samma landsting som låter miljarderna rinna iväg på det nya sjukhuset samma landsting ville i somras införa en avgift på ungefär 1000 kr/år för innehav av el - hjälpmedel.  Kommentarer överflödiga...

Ett annat exempel rapporterade  SVT-s Rapport om för ca en månad sedan. Arbetsförmedlingen hade spenderat ungefär 100 miljoner kr på en ny hemsida som inte ens fungerade. 100 miljoner kr totalt bortkastat.  Hur många liknande misslyckade projekt finns det i alla andra myndigheter, troligen allt för många. 100 miljoner kr motsvarar ungefär personlig assistans dygnet runt i ett år för 50 personer.

Istället för att allt från kommuner till proffstyckare klagar på att rättighetslagen LSS är för dyr vill jag istället se en debatt hur ska vi säkerställer att det finns resurser så det räcker till alla, kan vi verkligen säga att vi står upp för alla människors lika värde när man ständigt klagar på kostnaden för att ge oss möjlighet att styra våra liv? Hur ska vi minimera skattefusket så att den offentliga sektorn får in mer pengar och hur ska de användas så effektivt som möjligt så man slipper läsa om sådan misshandel av våra gemensamma resurser som nu skett i Stockholms läns landsting?

 I den debatten måste det vara självklart att ordet skattehöjning inte är tabubelagt. Pengarna är emellertid inte slut, det är dumheter att vi inte har råd att finansiera personlig assistans och LSS. Vad vi däremot inte har råd med på sikt om vi ska värna välfärd för alla är att om och om igen låta miljarder och åter miljarder kr rinna iväg på samma sätt som nu skett i Stockolm. De som kommer att betala notan i så fall blir i slutändan vi som är i störst behov av hjälp från välfärdsstaten. Vi funkisar sparas det på först eftersom vi är en grupp med mycket låg samhällsstatus. 


Anm: Två journalister som granskat pengarullningen i byggandet av Nya Karolinska har belönats med utmärkelsen "Guldspaden".6 juli kommer jag att hålla min föreläsning i Almedalen, preliminärt 13.00 Kafé Strandporten. Temat blir Grunder i Independent Living ideologi och assistansens betydelse för att förverkliga självbestämmande.


Till sommaren blir det en ny resa till Almedalen.

Bild: En solig kväll i Visby med undertecknad i permobil. I bakgrunden Visby ringmur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar