måndag 25 april 2016

Har man haft en fest på finansdepartementet?

Att regeringen vill sänka kostnaden för personlig assistans är ingen hemlighet. Det sägs visserligen inte rakt ut - istället försöker man dölja målsättningen genom att använda beteckningar som "kostnadskontroll". Ansvarig minister Åsa Regnér upprepar gång på gång sitt mantra - vi måste ha "kostnadskontroll" och det finns ingen motsättning mellan att värna rättigheter och den s.k. kostnadskontrollen.

Vad regeringens och även den föregående alliansregeringens verkliga mål är har emellertid framgått gång på gång. Bengt Elmén skrev nyligen att den nuvarande röd-gröna regeringen för den hitills mest fientliga politiken mot personlig assistans. Jag instämmer. Av många lågvattenmärken är de två värsta när finansminister Magdalena Andersson ställde kostnaden för assistansen mot flyktingmottagande och regleringsbrevet till Försäkringskassan som uppmanades arbeta för att "bryta utvecklingen med antalet beviljade assistanstimmar". Vad jag och övrig funkisrörelse tycker om det direktivet vet alla som följer den här bloggen...

Nyligen presenterade Assistanskoll statistik som visar att Försäkringskassan  kommit en god bit på vägen att mot regeringens  mål - att stoppa och uppenbart på sikt uppnå en reduktion i antalet beviljade assistanstimmar. Assistanskoll skriver följande:


Det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person och vecka, beviljat av Försäkringskassan, ökar inte längre. Efter att ha stigit till en topp på 127,1 tim i december 2015 ligger det på 126.7 tim i mars 2015. Det har nu legat på ungefär samma nivå sedan augusti 2015Antalet beviljade timar sjönk alltså en aning. Nu återstår och se vad som händer framöver. Min utgångspunkt är att antalet beviljade timmar har ökat därför att det funnits ett stort behov och det är den viktigaste orsaken till att bruttokostnaden har stigit - inte att assistansreformen "infiltrerats" av tusentals bedragare vilket den stundtals massiva kampanjen i media försöker göra gällande. Minskningen ovan är marginell men fortsätter den nedåtgående trenden är det en stark indikation på att allt fler inte får det antal timmar hen behöver för att leva ett liv med fullt självbestämmande.  Det är helt emot LSS intentioner, emot CRPD artikel 19 och även regeringens officiella mål med funktionshinderpolitiken. Man ska ju också ha i minnet att bakom ovan nämnda statistik finns ett mycket stort antal personer som före 2015 helt heller delvis hade förlorat sin statliga assistansersättning.

För att återgå till rubriken - plockade Magdalena Andersson fram champagneflaskan när hon fick ta del av den nya statistiken? Nä, så illa får vi verkligen hoppas att det inte är...Det har även kommit annan statistik om tvåårsomprövningarna 2015. De visade följande:

·  8,5 % av de som gjorde tvåårsomprövningar förlorade statlig assistansersättning.

·  10 % fick en reduktion i antal beviljade timmar
Andelen som förlorade sin assistans minskade lite oväntat för mig jämfört med 2014 ( då 10 %), andelen som fick en reduktion i andelen beviljade timmar halverades från 20 till 10 %. Det låter vid en fösta anblick som steg i rätt riktning men man ska också ha i minnet att antalet avslag vid nyansökningar var rekordstort 2015 - nästan 70 % fick avslag. Se även länkGår det att dra några slutsatser av detta? En är i alla fall att allt tyder på att det blir allt svårare att bli beviljad statlig assistansersättning, "komma in i systemet". Den i och för sig lilla minskningen i antal personer som förlorade assistansersättningen kan möjligen tyda på de personer som har de största behoven, åtminstone för närvarande sitter relativt säkert. Samtidigt kommer fortfarande hjärtskärande rapporter om personer med uppenbart mycket stora hjälpbehov som förlorar sin personliga assistans.

 Den nya domen från HFD i somras som kraftigt inskränkte vem som kan räkna in det femte grundläggande behovet (ingående kunskap om brukaren)  vid behovsbedömningen har inte hunnit få ordentligt genomslag heller. Insatta jurister uppskattar att hundratals personer kommer att förlora sin personliga assistans p g a den domen.
Det har även kommit en åtminstone tills vidare positiv nyhet angående utbetalningarna. En JAG medlem fick en månads assistansersättning indragen när redovisningen kom in för sent, nu skriver FK följande:

Enligt Försäkringskassans föreskrifter ska redovisning av assistans ha kommit in senast den 5 i andra månaden efter den månad då assistans började utföras. Det har på senare tid förekommit uppgifter om att en korrekt redovisning som kommer in efter detta datum får till följd att utbetalning för den redovisade månaden uteblir. Försäkringskassan vill förtydliga att den enda konsekvensen av att en korrekt redovisning kommer in efter detta datum är att utbetalningen av assistansersättning för den redovisade månaden fördröjs.

1 kommentar:

  1. Ja, det där kändes helt crazy! Skönt att de att de har "förtydligat" sig. Fatta vad det skulle drabbat alla de hundratals små assistansbolag som finns i Sverige. Ett enda misstag så bli man skuldsatt för livet. :(

    SvaraRadera