måndag 11 april 2016

Se assistansreformen och LSS som en långsiktig investering

Kostnaden för personlig  assistans och LSS präglas av ett mycket kortsiktigt tänkande. Förutom att man helt bortser från de mänskliga och demokratiska vinsterna, att väldigt många personer får jobb, skatteintäkter, jämförelser med alternativa kostnader mm är hela sättet att se på kostnaden mycket fyrkantigt. Det som vi brukar kalla helhetsperspektiv saknas nästan helt. Hur många politiker har t.ex. sagt att kostnaden för andra saker, t.ex. sjukvård för vår grupp har sjunkit? Inte är det många i alla fall... Inställningen är, här har vi en budgetpost för staten - personlig assistans som 2015 uppgår till 24 miljarder kr. Detta tycker man är för mycket. På kommunal nivå är inställningen likadan med den skillnaden att här gäller det hela LSS, inte bara personlig assistans.

För ett antal månader sedan hade jag en diskussion med en av mina vänner i Jönköping där vi pratade om hur kortsiktigt kostnadstänkandet är i debatten kring personlig assistans. Min vän, aktiv i funkisrörelsen berättade om en dokumentär om hur det gick till när Sveriges järnvägsnät byggdes ut och vilken betydelse det haft för att vi blev ett av världens rikaste länder. Som alla infrastruktursatsningar kostade det enormt mycket pengar men under alla år som gått har den kostnaden betalat sig tillbaka mångdubbelt.  Järnvägarna innebar en oerhörd förbättring i infrastrukturen. Folk kunde röra sig mycket snabbare, gods förflyttades, många fler jobb skapades vilket innebar ökade skatteintäkter för staten. Kort och gott, järnvägarna bidrog starkt till att Sveriges ekonomi hamnade i en mycket positiv spiral med allt högre ekonomiskt tillväxt. En absolut förutsättning för att välfärdsstaten så småningom kunde byggas ut. Annars hade det inte hjälpt hur mycket skatt vi än betalat, det hade inte funnits tillräckligt med pengar.

Ska vi ha en seriös diskussion om kostnaden för personlig assistans måste vi lämna stuprörstänkandet och se kostnaden i ett mycket större perspektiv än en isolerad budgetpost. Alla  infrastrukturprojekt än idag är mycket dyra räknat i antal kr staten spenderar men de görs med tanken att de ska betalas tillbaka med råge genom att bidra till ökad tillväxt och fler jobb. Samma tanke måste vi ha när vi pratar om kostnaden för personlig assistans och LSS på sikt. Först och främst har vi givetvis att många jobb skapas direkt. Bruttokostnaden för personlig assistans måste därför ställa i direkt relation till vad det hade kostat samhället om 90 000 personer varit arbetslösa istället (drygt 100 000 med hela LSS). PA ger också en bra möjlighet till jobb för personer som annars har svårt och komma in på arbetsmarknaden, bland annat ungdomar och invandrare. Tänk bara på hur mycket debatt det är hur vi ska få in alla nya invånare på arbetsmarknaden. PA fyller definitivt en viktig delroll där.

Sen har vi givetvis vi funkisar själva. Reformen har gjort det möjligt för många att jobba istället för att leva på en låg pension. Utbyggd assistans ihop med andra åtgärder skulle möjliggöra att fler får jobb vilket skulle innebära bättre hälsa mm med sjunkande sjukvårdskostnader, en enorm vinst för både den enskilda människan och samhället. Det skulle definitivt även vara en mycket lönsam nationalekonomisk investering på sikt. Sen finns det också en hög moralisk kostnad om man medvetet för en politik som exkluderar oss från möjlighet att delta i samhällslivet. Därför uppmanar jag alla politiker som oroar sig över att budgetposten personlig assistans ökar för snabbt. Vidga perspektiven så finner ni att ni får tillbaka pengarna med råge.
* FK backar tydligen från det horribla beslutet att låta en månads assistansersättning brinna inne p g a försenad redovisning för en assistansanvändare. Givetvis en seger för tillfället men bara att man allvarligt funderat i dessa banor sänder ut obehagliga signaler för framtiden.

* Bengt Elmén, en av STIL- s grundare har skrivit ett lysande blogginlägg där Bengt vädrar sin ilska mot en regering som för en direkt fientlig politik mot vi som är beviljade personlig assistans, assistansreformens intentioner och som inte lever som den lär. Den borde läsas av alla som är involverade i funkisrörelsen och även de politiker som har ett genuint intresse av att värna LSS och assistansreformens intentioner. Tyvärr, tyvärr funkar det inte att länka direkt till blogginlägget, adressen är emellertid följande:

http://blogg.independent-living.tv/2016/04/10/jag-skams/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar