måndag 29 februari 2016

Härvan i Försäkringskassan rullar vidare

För några veckor sedan uppdagades en härva i Försäkringskassan  där tjänstemän på Försäkringskassan lämnat ut sekretessbelagda uppgifter till olika assistansbolag. Förutom att det är oacceptabelt och olagligt var det inte några enstaka fall det handlade om. Hela 3000 brukare var berörda, d v s nästan var femte person som är beviljad statlig assistansersättning.
Svea rikes lag säger följande om sekretessbrott:

2 kap. Lagens tillämpningsområde


1 § Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter.
   Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet.

1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,
2. på grund av tjänsteplikt, eller
3. på annan liknande grund.

Källa: Assistansjuristerna


Utöver detta hade Försäkringskassan inte gått vidare med polisanmälningar utan nöjt sig med s.k. internutredningar om vad som hänt.

I fredags visade det sig att härvan växt. I en debattartikel i DN skriver FK-s generaldirektör Ann-Marie Begler att fler tjänstemän misstänks för sekretessbrott. Brotten handlar om att berörda tjänstemän lämnar ut bland annat brukarnas personnummer till assistansbolag som är beredda att gå mycket långt för att värva nya brukare. När det gäller åtgärder för att komma åt kriminella assistansbolag stödjer jag självfallet FK-s ambition att utveckla samarbetet med Polis och Skatteverket - helt rätt väg att gå.

Vad jag däremot inte utan vidare kan köpa är ökad kontroll runt brukarna. Viss kontroll måste vi som är beviljade assistans acceptera. Själv har jag t.ex. inga problem med att Arbetsmiljöverket kommer på besök (vilket ske mycket sällan, en gång senaste fem åren hos mig...). Våra hem är arbetsplatser och Arbetsmiljöverket gör ju inspektioner på andra arbetsplatser, inget konstigt med det. Däremot kan jag inte acceptera hur mycket kontroller som helst runt oss i jakten på kriminalitet. Skattebedrägerier eller "aggressiv marknadsföring" upptäcks t.ex. inte genom att FK gör oanmälda hembesök hos oss eller mäter hur lång tid ett toalettbesök tar...
* Jag ser detta som allvarligt. Lagar ska stiftas via riksdagen och om en skärpning av bestämmelserna ska till ska detta ske via nya regler som beslutas av riksdagen. Att på detta sätt gå förbi den lagstiftande församlingen är helt fel enligt min uppfattning.

Erik Ward - jurist

Regeringsdirektivet där FK ska jobba för att "bryta utvecklingen med antalet beviljade assistanstimmar" menar jag bryter mot lagen. I en intervju med Assistanskoll menar även juristen Erik Ward att regeringen sätter sig över en lag där det inte råder några oklarheter om att det är behoven som ska styra och inget annat. På frågan vad direktivet kommer leda till säger han:

 Försäkringskassan kommer troligen att bli ännu mer restriktiv i bedömningen av behovet av hjälp. Eftersom detta enligt min mening saknar stöd i förarbeten och regelverk finns det en risk att bedömningen blir än mer spretig med mycket ”tyckande”.

Vi kan inte ha en situation där en rättighetslag urholkas via domstolsbeslut och vi kan än mindre acceptera att regeringen ger direktiv till ansvarig myndighet som så uppenbart bryter mot grundläggande principer i både LSS och CRPD - "handikappkonventionen". Det är också oacceptabelt att vår kommuner kan komma undan domstolstrots så enkelt. Problemet är att det är oerhört svårt att ställa regeringen till svars. Sverige har ingen Författningsdomstol. Efter allt som skett senaste året inom såväl personlig assistans som LSS i allmänhet blir jag allt mer övertygad om att Sverige behöver en Författningsdomstol och det blir ämnet för nästa blogginlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar