måndag 15 februari 2016

Nytt dystert rekord i antal avslag vid nyansökningar

Dåliga nyheter kopplade till personlig assistans avlöser varandra. Mindre än en vecka efter att det förfärliga regleringsbrevet till FK blev offentligt presenterade Assistanskoll ny statistik på hur många som fick avslag vid nyansökningar 2015. Hela 1778 ansökningar = 68,8 % av det totala antalet ledde till avslag. Detta är inte bara nytt rekord utan även en rejäl "putsning" av det tidigare rekordet som sattes 2013  - 58,7 %. Tittar man historiskt sedan LSS trädde i kraft har andelen avslag räknat i procent av nyansökningarna sett ut så här (urval av år):

1994 20,5 %

1999 22,9 %

2004 31,7 %

2009 49,9 %

2014 57,3 %

2015 68,8 %


Källa: Assistanskoll (som använt  Försäkringskassans statistik)


Räknat från premiäråret 1994 har alltså andelen avslag vid nyansökningar mer än trebubblats. Den stora ökningen av antalet avslag skedde 2007-2009. Efter det fortsatte antalet att stiga med ny kraftig uppgång senaste året. Ökningarna 2007-2009 sammanfaller med att Försäkringskassan introducerade begreppet "integritetsnära hjälpbehov" och domen i Regeringsrätten 2009. Ökningen 2015 är mycket kraftig med tanke på att mer än hälften av alla nyansökningar redan avslogs. Detta sammanfaller med den hitills mest intensiva offensiven från politiker och byråkrater för att (låna byråkratspråk) "strama åt tillämpningen"...

Att vi ser en så kraftig ökning är därför inte särskilt överraskande men inte mindre sorgligt för det. Nästan 7 av 10 ansökningar gav alltså avslag 2015 utan att regeringen gett direktiv till FK att "bryta utvecklingen i antalet beviljade assistanstimmar". Man är verkligen luttrad vid det här laget så det första som slår mig är detta:

Nästan 70 % avslag är tydligen inte tillräckligt (utgår från att regeringen får statistiken från FK när regleringsbrevet skrevs) så hur högt ska man komma innan man är nöjd, 80 %, 90 %? Är det så att man nästan vill sluta systemet - d v s att nästan inga som redan är inne i systemet ska kunna få personlig assistans? Och i nästa steg ska Robert Mansoor, Camilla och många, många föräldrar med dem någonsin få den avlastning de så desperat behöver?Ansvarig minister Åsa Regnér har fått svara i riksdagen för att försvara direktiven i regleringsbrevet vilket Heja Olika skrivit en fyllig artikel om. Föga överraskande gavs inga klara besked men i gengäld mycket prat utan innehåll. Här är några exempel. Borde regleringsbrevet föregåtts av en lagändring?

"assistanskostnaderna "har ökat väldigt mycket, medan antalet personer inte alls har ökat lika mycket".

Vad är syftet med skrivelsen?

"Vi tycker det är viktigt att pengarna går till som det var tänkt för och därför måste vi genomföra olika saker som gör att man får bättre koll på att pengarna faktiskt går till de som har de här behoven. Det här är ett led i det."

Bara politiker kan uttrycka sig på så otalt intetsägande men samtidigt irriterande sätt.VIMPA har också varit i kontakt med Försäkringskassan för att försöka få svar på hur man tänker tillämpa de nya direktiven. Vi fick faktiskt ett konkret svar.

Hej,

Det som Försäkringskassan främst kommer att rikta in sig på är att motverka brottsligt nyttjande av assistansersättningen. 
Helt enkelt att våra kontroller blir mer effektiva.

Med vänlig hälsning
Monica Svanholm


VIMPA kommenterar svaret:

Att Försäkringskassan vill bekämpa vad man kallar brottsligt utnyttjande av assistansersättningen är en ambition som vi stödjer. Kriminalitet inom assistansersättningen ska bort då det är moraliskt förkastligt och dessutom slår oerhört hårt mot den stora, stora majoritet brukare och anordnare som är oskyldiga. Emellertid lämnar svaret utrymme för att Försäkringskassan är beredd att vidta långtgående kontrollåtgärder, något som kan innebära ej acceptabla intrång på den personliga integriteten för brukarna.  Inledningen av regleringsbrevet talar också öppet om åtgärder som sträcker sig långt bortom att göra kontrollerna mer effektiva.

Vi kommer framöver att noga bevaka hur regleringsbrevet kommer att påverka behovsbedömningarna.


Thomas Juneborg - Talesperson VIMPA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar