torsdag 4 februari 2016

Robert Mansoor och hans son Johannes får fortfarande ingen personlig assistans

Johannes har rätt att leva som andra människor. Han är inte mindre värd för att han är autistisk.

Robert Mansoor - ensamstående pappa

För ungefär ett år sedan sände SVT ett upprörande reportage om Robert Mansoor och hans son Johannes som har ett mycket omfattande behov av hjälp. Robert berättade om en desperat situation där han förgäves försökt få personlig assistans men fått avslag gång på gång. Robert själv var på gränsen till utbränd och ekonomin var körd i botten då han tvingats sluta sitt jobb för att hjälpa Johannes.

Nu, ett år senare går Johannes i en särskola men Robert har ingen  avlastning resten av tiden. Johannes autism gör att han behöver hjälp och övervakning all vaken tid.
- Jag kan aldrig slappna av, säger Robert Mansoor. Jag är alltid stressad - mycket stressad. Hur orkar han då? Roberts svar är att jag är utmattad sedan länge men jag måste orka för Johannes, det finns inget alternativ.

Försäkringskassan kom förra året med direktiv som innebar mer generös tolkning av rätten till personlig assistans kontra föräldraansvaret. Det hjälper emellertid inte Robert och Johannes eftersom FK redan gett avslag!  Och SKL anser inte att man har någon skyldighet att följa FK-s nya direktiv, ja man anser inte att man har någon skyldighet överhuvudtaget att ge ut riktlinjer till Sveriges 290 kommuner.


Fall som detta och Camilla Nilsson + ett mycket stort antal fall som aldrig når allmänhetens kännedom visar att dagens system med flera huvudmän har nått vägs ände. Det är totalt oacceptabelt att Robert och Johannes inte får hjälp och det är lika oacceptabelt att kommunerna kan tolka och tillämpa LSS efter eget bevåg.

 Lite i det fördolda har regeringen kommit med ett frontalangrepp mot personlig assistans. Låter det inte väl drastiskt? Jag tycker faktiskt inte det. Bakgrunden  är att regeringen varje år ger direktiv, s.k. regleringsbrev till alla myndigheter vad som ska prioriteras, hur arbetet ska bedrivas mm. Angående Försäkringskassan och personlig assistans skriver man för 2016 följande:

"Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande. Därutöver ska Försäkringskassan verka för att de försäkringsmedicinska utredningarna och läkarutlåtandena håller hög kvalitet."

Observera  den första meningen - Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. 

Utan att säga det rakt ut kan inte budskapet bli klarare. Försäkringskassan ska jobba för att antalet beviljade assistanstimmar ska minska. Detta direktiv  formuleras av en regering där det dominerande partiwr Socialdemokraterna alltid sagt sig stå på de utsattas sida. Texten i regleringsbrevet hade lika gärna kunnat vara - antalet personer som är beviljade personlig assistans måste minska. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar