fredag 1 maj 2015

Ingen person ska behöva acceptera att bli granskad av en arbetsterapeut i duschen för att bli beviljad personlig assistans!

Försäkringskassan lovar att tvåårsomprövningarna ska bli mycket enklare för de som redan genomgått vad jag kallar helvetesundersökningen - nu ska det bara bli "uppföljningar" - i praktiken avstämningar enligt Försäkringskassan. Det är mycket positiva nyheter för mig personligen men även om det är ett steg i rätt riktning hjälper det tyvärr alla de som helt eller delvis förlorat sin den statliga assistansersättningen och det hjälper inte de som gör nyansökningar eller som passerat 65 årsgränsen heller...


Försäkringskassans integritetskränkande prövningar är illa nog men vid där laget vet jag nu att kommunerna i många fall är ännu värre än FK. Flera personer som Jonas Franksson och Christine Bylund berättar om hur det gick till när kommunen beviljade assistans istället för F.K. Kommunen nöjde sig inte ens med att mäta hur lång tid ett toabesök tar, man ville bokstavligt talat se på hur det gick till i duschen! De är inte bara förnedrande, jag menar att det är ett övergrepp. Varför?

Jo, därför att ingen människa skulle i normala fall acceptera att bli granskad i duschen av en offentligt anställd person men Jonas och var Christine hade inget val. Om man skulle bli beviljad assistans - från kommunen, en förutsättning för att leva ett självständigt liv så  krävdes en förnedring å det grövsta - ja något som samhället i normala fall fördömer. Tänk vilket ramaskri det hade blivit i samhällsdebatten om ett krav från Försäkringskassan för att bli beviljad föräldrapenning hade varit t.ex.:

Att varje förälder måste finna sig i att FK gör hembesök för att undersöka hur föräldrarna byter blöjor på spädbarnet.  Hade aldrig skett så klart därför att ingen hade accepterat det från föräldrarna till ledareskribenterna . För vår del är det däremot tyst i samhällsdebatten...


I FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar står följande i artikel 17:

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sin fysiska och psykiska integritet på lika villkor som andra.


Det finns inte en jurist i världen som kan övertyga mig om att Sverige inte bryter mot artikel 17 när arbetsterapeuter granskar personer i duschen för att man ska kunna bli beviljad personlig assistans - rätten till assistans som i sin tur är inskriven i  "Handikappkonventionen" artikel 19. Men problemet är att konventionen inte är inskriven i svensk lag. Låt oss anta att den hade varit det - hade kommunerna kunnat förnedra Jonas, Christine och många, många andra på samma eller andra sätt som nu sker?


Jag tror att det mycket väl kunnat ske men det hade upphört  ganska snabbt. Det hade ju varit mycket lättare att driva fall i domstol om man kan hänvisa till att konventionen faktiskt är en del av svensk lagstiftning. Det är en av ett antal anledningar till att "Handikapp -konventionen" måste skrivas in i den svenska lagstiftningen.På tisdag, 5-e maj är det den europeiska Independent living dagen. STIL  ihop med andra föreningar uppmärksammar detta genom att anordna en manifestation i Stockholm för att ändra LSS §9a som handlar om de grundläggande behoven. Varför jag tycker att den paragrafen måste ändras som ett led för att återställa intentionerna i LSS ska jag ta upp i nästa blogginlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar