måndag 11 maj 2015

Hässleholmsförsöket är djupt oetiskt och varför är Expressen så intresserade av kriminalitet inom personlig assistans?

3-4 maj hade tidningen Sydsvenskan flera reportage om ett tidigare okänt försöksprojekt, benämnt Hässleholmsförsöket och som Försäkringskassan bedriver i samarbete med Region Skåne. Officiellt är målet med projektet ”att ta fram bästa möjliga utredningsmaterial till beslut om personlig assistans om det finns ”bristfällig dokumentation”. I verkligheten visade Sydsvenskans reportage att det handlar om att undersöka om personer som söker assistans inte simulerar eller överdriver sina hjälpbehov.
VIMPA anser att projektet är djupt oetiskt och förmodligen även olagligt. Det grundar vi på att de personer som undersöks blir intagna på sjukhus under 27 timmar utan att tillstånd att ta med sig anhöriga och dels att man utan vetskap blir granskade av personer under vistelsen för att veta om det.
Vid sidan av de etiska och juridiska dimensionerna menar vi att hela andan i projektet pekar i en obehaglig riktning där det blir allt svårare att bli beviljad assistans och allt större intrång på den personliga integriteten accepteras i jakten på ett litet antal bedragare. Intrång som annars anses vara helt oacceptabla hos personer utan stora funktionsnedsättningar.
Efter den starka kritiken från en rad olika föreningar i handikapprörelsen valde Försäkringskassan 9 maj att bemöta kritiken via en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle. I korta drag försvarar man projektet som Försäkringskassan menar ”ger bättre möjligheter att göra korrekta utredningar när det befintliga beslutsunderlaget är bristfälligt”. Man ser inga etiska eller juridiska problem heller. Vidare tillägger man att det är frivilligt att delta. Vi hävdar emellertid bestämtatt man inte kan kalla det för frivilligt eftersom deltagandet är en förutsättning för att kunna bli beviljad personlig assistans.


6 maj skrev också Expressen en ledareartikel med titeln:
Farligt att skydda assistansfuskarna

Huvudbudskapet var att man inte ser några etiska eller juridiska problem med Hässleholmsförsöket. Tvärtom såg man det som positivt att Försäkringskassan äntligen tar ”krafttag” för att komma åt fuskarna. T.ex. skriver artikelförfattaren Patrik Kronkvist följande:
Visst kan hårdare kontroller uppfattas som integritetskränkande. Men det måste vägas mot samhällets behov av att säkerställa att mångmiljonstöd går till verkligt behövande.
Budskapet går inte att misstolka. För att hitta ett mycket litet antal bedragare måste vi andra acceptera stora intrång på den personliga integriteten. Detta visar på en mycket nedsättande attityd mot alla människor med stora funktionsnedsättningar.
Man presenterade också felaktiga fakta om demonstration som arrangerades 5 maj av STIL. Det var ingen snabbt inkallad demonstration för att protestera mot Hässleholmsförsöket. Den var faktiskt planerad sedan lång tid för att uppmärksamma den Europeiska Independent living-dagen.
Denna ledare är den senaste i en rad kritiska artiklar från Expressen om personlig assistans – alla har haft budskapet att assistansen kostar för mycket och att kriminaliteten härjar utan att myndigheterna på allvar tar itu med problemen. Då vi inte har några bevis kan man bara spekulera i motiven till denna massiva kampanj mot assistansreformen.  Kriminalitet i andra skattefinansierade verksamheter verkar man inte ta lika allvarligt på för att uttrycka det diplomatiskt.
Oavsett motiven anser vi det är riktigt usel journalistik från Expressen att så ensidigt skriva om personlig assistans. Det är en av 1900-talets viktigaste demokrati- och jämställdhetsreformer och vi förväntar oss då att landets näst största tidning även belyser alla positiva sidor, nämligen de personliga och demokratiska vinsterna med personlig assistans och även att reformen skapar många arbetstillfällen – ca 90 000 personer jobbar som personliga assistenter.

Thomas Juneborg
Talesperson VIMPA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar