måndag 25 maj 2015

Egna tankar om hur behovsbedömningen för personlig assistans ska ändras

Försäkringskassan har meddelat att de hemska tvåårsomprövningarna ska förenklas rejält för vi "som är inne i systemet". Någon förenkling för de som söker assistans första gången är emellertid inte i sikte, tvärtom tyder Hässleholmsförsöket på att det är på väg att bli ännu svårare att få statlig assistansersättning. Någon form av behovsbedömning när man söker assistans menar jag måste finnas men hur ska det ändras så att de inte blir integritetskränkande?

Som bekant vill jag helst att begreppet "grundläggande behov" tas bort och ersätts av enbart hjälpbehov men att ta bort ett begrepp som är nästan lika gammalt som LSS kommer bli mycket svårt. I det här blogginlägget förutsätts därför att begreppet grundläggande behov och 20 timmarsgränsen/vecka med grundläggande behov tills vidare är kvar. 20 timmarsgränsen för att få statlig assistansersättning ska jag ta upp närmare i ett annat blogginlägg.

Det måste bli helhetsbedömningar i ordets riktiga bemärkelse, vilket betyder att hela tidsåtgången vid varje grundläggande hjälpbehov räknas, inte vissa delar som idag. Tar några exempel:


·       Måltider. Hela tidåtgången med allt som direkt och indirekt rör måltiden räknas som grundläggande behov. Det betyder att förbereda och tillaga maten, diskning mm räknas in vilket inte är fallet idag. Man behöver ju faktiskt köpa mat också varför det ska räknas in.

·  Av/på klädning. Samma sak här. Allt som rör av och påklädning (idag räknas inte hjälp med att ta på/av ytterkläder som ett grundläggande behov...) ska räknas in inklusive tidsåtgång för klädköp. Både måltider och av/påklädning  slås separat samman till ett "block" utan att man räknar exakt antal minuter och sekunder
på varje hjälpmoment.

·  Personlig hygien. Minuträknandet vid duschning, toalettbesök mm måste givetvis bara bort, TOTALFÖRBUD mot att granska folk i duschen mm införs. En rimlig "kompromiss" när det gäller integriteten tycker jag skulle vara att man uppger även här anger hur lång tid (ungefär) alla hjälpmoment tillsammans som rör personlig hygien tar som sedan också räknas i ett "block" utan att Försäkringskassan får gå in på detaljer i varje enskilt moment.

·  Och det allra viktigaste. Alla som helt eller delvis har förlorat sin statliga assistansersättning ska kunna söka igen utifrån de nya kriterierna.


För att undvika missförstånd med vad jag menar:

      Jag tänker mig ett formulär med fem fält, ett fält var för de fem grundläggande behoven. I varje fält fyller man i enbart vad man behöver hjälp med och hur mycket tid (ungefär) som läggs totalt på respektive grundläggande behov, inte tidsåtgången för varje enskilt hjälpbehov som sedan adderas. Då får man bort minut och sekundräknandet vid varje delmoment som är det som känns så kränkande.

Utöver det måste också handläggaren ta stor hänsyn till vad den som söker personlig assistans anser sig behöva hjälp med det som kallas "övriga hjälpbehov". Staten får aldrig utgå från att personen som söker simulerar. Läkarintyg måste väga mycket tungt,

Dessa ändringar skulle givetvis stöta på patrull hos såväl besparingssugna politiker som Expressens tycka till maskiner och likasinnade, det är något man får räkna med. Dessa ändringar säkrar inte Medborgargolvet som STIL tänker sig det men vi skulle komma en bit på vägen. Jag är helt övertygad om att många fler som verkligen behöver assistans skulle komma över 20 timmarsgränsen och av de som  söker igen skulle de allra flesta återfå samma antalet timmar eller mer som hen hade innan indragningen.
* Även om mycket går åt fel håll med LSS finns det också ljuspunkter. Dagens Omsorg rapporterar att det kommit två domar i Kammarrätterna tidigare i vår som rör insatsen kontaktperson och som faktiskt går emot kommunerna! Att domarna kommer i Kammarrätten är viktigt då de är vägledande. I båda fallen hade kommunerna (Jönköping och Göteborg) gett avslag till insatsen med den vanliga motiveringen:

Personerna i fråga var inte socialt isolerade eftersom man bodde i gruppbostad och även var beviljade insatsen Daglig verksamhet.

Mycket glädjande att Kammarrätterna sett till vad intentionerna med insatsen faktiskt är.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar