onsdag 13 maj 2015

Försäkringskassans inte särskilt lyckade försvar av Hässleholmsförsöket

Efter den massiva kritiken från funktionshinderrörelsen mot det kontroversiella Hässleholmsförsöket skrev Therese Karlberg från Försäkringskassan 9 maj en debattartikel i Dagens Samhälle där man som väntat försvarade projektet. Det blev en lång utläggning där, enligt F.K olika "styrkor" i projektet radades upp, t.e.x.

·  Med stöd av utredningarna kan vi fatta mer välgrundade beslut i enlighet med lagstiftningens intention, att personer som lever med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra.

·  Region Skåne konstaterar i ett pressmeddelande att de allra flesta av de omkring 25 personer som hittills genomgått utredningarna har bedömts behöva lika mycket eller mer stöd än de tidigare haft. Teamet har bland annat kunnat identifiera nya behov som nya hjälpmedel, annan medicinering, och förslag på nya LSS-insatser. 


· Syftet är att säkerställa god kvalitet i de medicinska underlagen. Det är grundläggande för att rätt person ska få rätt ersättning. 


Som jag väntat mig berördes inte de juridiska aspekterna överhuvudtaget. Angående om det är frivilligt eller inte att delta påpekade F.K att det är inget tvingande. Jag köper inte det, helt enkelt för att en förutsättning för berörda personer att överhuvudtaget kunna bli beviljad personlig assistans är att delta - man har inget val. Lika lite som när kommunerna begär att de som söker assistans ska bli granskade i duschen eller FK kartlägger ens liv ner till sista minut dygnet runt-året om... I Regeringsformen står följande:

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.

RF 2 kap § 6 2 st


Jag är ganska säker på att Hässleholmsförsöket är en olaglig verksamhet och ska vi se framåt känns FK-s försvar riktigt obehagligt. Man motiverar troliga lagbrott med ett gott uppsåt - få fram bästa möjliga utredningsmaterial för att kunna ge bästa möjliga hjälp.

Med det resonemanget öppnar man dörren för att framöver kunna ta till alla möjliga integritetskränkande åtgärder i jakten på fuskare med motiveringen att man vill "ha bästa möjliga utredningsmaterial".  Det innebär att de lagar som finns vad gäller skydd av den personliga integriteten i praktiken riskerar att inte omfatta funkisar - det är i så fall ett mycket allvarligt brott mot en hörnsten i varje demokratisk stat - allas likhet inför lagen. Tyvärr får man konstatera att vi redan kommit ganska långt där när FK och kommunerna anser sig ha makt att kartlägga våra liv ner i minsta detalj men Hässleholmsförsöket öppnar dörren för en ännu värre framtid.

Ytterligare en aspekt som inte pratats om så mycket de senaste dagarna är den juridiska bevisbördan. I ett rättssamhälle är en viktig grundbult att man ska anses vara oskyldig tills motsatsen bevisats "bortom rimligt tvivel". D v s det är åklagaren som ska visa att den åklagade är skyldig. I Hässleholmsförsöket är förhållandet det motsatta - den som söker assistans ska visa att hen inte simulerar eller överdriver sina hjälpbehov...

Är det då inte viktigt att vi får bort bedragare och grovt kriminella från assistansbranschen? Självklart är det så, bedragarna är ett fåtal personer men ändå en avskyvärd företeelse. Vissa kontrollbefogenheter från myndigheterna måste vi också kunna acceptera utan att använda ordet kränkt. Jag vägrar emellertid och acceptera att jakten på ett fåtal fuskare sker genom lagbrott, genom att oskyldiga personer övervakas i hemlighet och att grundläggande principer i rättssamhället offras.

* Ska emellertid avsluta med något positivt. För ungefär en vecka sedan fick jag ett mail från STIL-s Jonas Franksson om att man 26-27 september kommer anordna en träff i Stockholm för alla som är intresserade att jobba för projekt Medborgargolv. Självklart kommer jag att åka dit. Jonas har jag träffat flera gånger och vi har en hel del kontakt via mail. Det ska också bli riktigt kul och spännande att stifta bekantskap med övriga ledningen i STIL.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar