måndag 18 maj 2015

Vi måste tillsammans värna hela LSS lagstiftningen

När LSS debatteras blir det ofta synonymt med personlig assistans vilket inte är bra. Det finns ju faktiskt hela 9 insatser till i LSS lagstiftningen vid sidan om personlig assistans. Alla dessa insatser, t.ex LSS boende/gruppboende, korttidsboende, kontaktperson och daglig verksamhet är kommunernas ansvar och ska tillsammans med personlig assistans tillförsäkra alla berörda personer en god levnadsstandard med självbestämmande.

När jag för fyra år sedan började bli aktiv i funkisrörelsen kände jag givetvis till att det inom LSS fanns en rad olika insatser vid sidan om personlig assistans däremot hade jag mycket vag uppfattning om hur mycket försämringar som skett inom de andra insatserna. En första inblick i hur pass illa det verkligen är var reportagen i Kalla Fakta hösten 2013 sedan som gav flera exempel på missförhållanden inom andra insatser än personlig assistans. Jag brukar säga att jag har få illusioner kvar och där sprack definitivt än till - jag hade faktiskt aldrig ägnat en tanke åt att kommunerna betalar höga arvoden till jurister som ska lära dem att hitta kryphål i LSS-lagstiftningen för att ge avslag!


Senare hittade jag (minns inte riktigt hur, kanske en länk på Facebook) ReclaimLSS bloggen (reclaimlss.org) som drivs av FUB och som handlar om hela LSS, inte bara personlig assistans. Jag fick också kontakt med Harald Strand, en av bloggens grundare. Jag och Harald har haft en hel del mailkontakt sedan dess. När man följer bloggen framgår det att kommunerna på en rad olika sätt försöker urholka intentionerna med lagen. Därför tyckte jag också att innehållet i den här bloggen måste breddas till att handla om mer än personlig assistans.


Här är några exempel som gjort mig riktigt upprörd:

·  Kommuner som tar ut svindyra hyror för gruppbostäder vilket leder till att många av FUB-s medlemmar (som i många fall är beviljade andra insatser än personlig assistans) har en urusel ekonomi, en del lever under existensminimum. Jag tycker det är oerhört fult agerat av kommunerna och det går rakt emot lagens intentioner om goda levnadsvillkor. Det är omöjligt att uppnå goda levnadsvillkor om man är mer eller mindre pank eftersom allt kostar pengar.

·  Kommunerna tar ut diverse avgifter för olika verksamheter trots att man enligt LSS inte ska ha merkostnader p g a funktionsvariationerna, självkostnadsprincipen ska gälla för kommunerna (LSS § 19)
 • Det har generellt blivit svårare att bli beviljad insatsen kontaktperson vilket i synnerhet gäller de som bor i gruppboenden. Avslagen motiveras med "att man är inte socialt isolerad om man bor i gruppbostad". Det står ingenstans i LSS att man inte har rätt till kontaktperson om man bor i gruppbostad.


För drygt ett år sedan visade också en jurist vid Göteborgs Universitet i en doktorsavhandling om Kommunernas tillämpning av hela LSS att de tänjer och vänder på lagparagraferna för att hitta kryphål, bland annat genom att gå runt den juridiska termen gynnande besluts negativa rättskraft. Innebörden är att en förmån inte kan försämras eller dras tillbaka om det inte skett stora förändringar av hjälp/stödbehovet. Man "löser det juridiska problemet" genom att ge tidsbegränsade beslut istället för tillsvidare beslut.

För att summera detta. Det pågår en urholkning av hela LSS där kommunerna spelar en viktig roll. 

Nyligen skrev man följande på Reclaimlss:

Men jag vill att alla 100 % med LSS skall ha Goda levnadsvillkor och kunna leva ett liv som alla andra.

Självklart skriver jag under på det. Ska vi värna LSS måste vi alla hjälpas åt att försvara hela lagen.

4 kommentarer:

 1. Håller fullständigt med.

  Ta hand om dig!
  Nalle

  SvaraRadera
 2. Hej!

  Tack för ditt engagemang i LSS- frågan. Jag blir glad när jag läser att du skall börja slåss för samtliga LSS- insatser. Jag är i princip blind och har haft rätt till ledsagarservice enligt LSS sedan mitten av 1990- talet, med ett undantag på ett halvår då jag bodde i Vänersborg. LSS- handläggare i Partille, Skara, Tomelilla och Göteborg samt länsrätten i Vänersborg anser att jag tillhör personkrets 3. Det gör inte deras kollega i Västerås, dit jag vill flytta för att arbeta och studera. Om jag flyttar måste jag hålla tillgodo med insatser enligt SoL. Halvåret i Vänersborg har lärt mig att detta innebär färres timmar, ingen möjlighet att själv välja personal samt en skyhög avgift. Jag sitter alltså i kommunarrest.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Eva. Tyvärr är det ju stor skillnad i ambitionsnivån mellan LSS och SoL. LSS talar om goda levnadsvillkor medan SoL nöjer sig med "skäliga levnadsvillkor". Det är en stor och viktig skillnad. Att ersätta hjälp enligt LSS med insatser i SoL innebär med automatik att levnadsstandarden sänks. Men dessvärre blir det allt fler som får hjälp enligt SoL. - en utveckling åt helt fel håll.

   Om du tittar på mina äldre blogginlägg finns det ett antal inlägg som handlar om andra insatser i LSS och hur kommunerna motarbetar lagens å jag fightar på så gott jag kan och orkar.

   Hälsningar

   Thomas Juneborg

   Radera
 3. Jag är en av dem som har blivit ”erbjuden” utredning av detta oseriösa team i Hässleholm. Jag ställer mig frågande till utredningsteamet i Hässleholm, då jag år –94, 2 år efter skadan (var dessförinnan – år 92 på sjukhus i Göteborg där neurolog samt ortopedteam förordade snabb rehabilitering av neurologiskt medicinskt utbildad sjukgymnast, vilket Uddevalla sjukhus nekade till, så jag istället fick bekosta rehab i Stockholm själv) fick ordentlig utredning av ett team på Linköpings universitetssjukhus bl.a. av Specialistläkare i Ortopedi som skrev ett intyg om mitt fullständiga funktionshinder. Menar FK att dessa specialister skulle ljuga eftersom jag nu ska göra utredning om jag har en nackskada eller inte? Jag känner att jag måste bemöta dessa grova anklagelser även om jag vet att mina ord inte räknas. I 14 år kunde jag inte sitta upp utan var helt sängbunden, fick transporteras med färdtjänst på bår till behandling dagligen. Sedan fick jag ligga i totalt mörker och tystnad pga. symtom från nackskadan. Så mina ungdomsår gick förbi utan att kunna leva som andra ungdomar träffa vänner och gå på konserter etc. Skulle jag fejkat alla dessa år , är det vad det hela ska gå ut på?

  Jag har en förtidspension på 6000kr. Det är inte mycket att sukta efter , jag var mycket engagerad i mitt skolarbete och hade inte skadan kommit i vägen år- 89 skulle jag med stor säkerhet haft en gedigen utbildning och karriär idag. Läkare sade t.o.m. när jag var 15 år att jag var mycket mogen och intelligent för min ålder. Så roligt är det inte att ha en personlig assistent/främmande människor/ med sig in på toaletten.

  Efter 25 års kroniskt handikapp krävs att jag skall utredas på nytt, som en nyskadad,om jag har ett funktionshinder av ett oseriöst bolag som ska tjäna pengar på mig, hellre är jag utan personlig assistans och låter min enda anhörig, dvs. moder, fortsätta vårda mig gratis tills hon inte orkar mer , hon är idag 65 år, sedan förstår ni väl alla vad som sker .

  Detta är Sverige , välfärdens land år 2015.

  SvaraRadera