tisdag 25 oktober 2016

Regeringen leker med ord

Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

Exakt så står det i regeringens direktiv till Försäkringskassan angående assistansersättningen. Vi har ju fått vänja oss vid kodord som träffsäkerhet, legitimitet och kostnadskontroll när Åsa Regnér försöker dölja vad regeringen vill göra med assistansreformen. Likväl hävdar regeringen med Åsa Regnér som är den som ska verkställa en destruktiv politik som dirigeras från finansdepartementet att regeringen inte sparar eller vill spara pengar på personlig assistans. Jag menar att detta är bara en lek med ord för att försöka rättfärdiga en orättfärdig politik.

Visst, ordagrant står det inte att pengar ska sparas men Åsa Regnér måste slå knut på sig själv om hon ska ge en förklaring till hur det ska gå till "att bryta utvecklingen med antalettimmar inom assistansersättningen" utan att behovsbedömningarna skärps. Det går helt enkelt inte hop.


Förra veckan nådde Åsa Regnér nya bottennivåer när hon anklagade bland annat RBU för att bedriva en skrämselkampanj, RBU som i själva verket varit mycket aktiva  för att försvara assistansreformen och som  var den förening som tog initiativ till att kräva nödstopp när det gäller avslag på beviljad personlig assistans. Ett initiativ som sedan  Neuroförbundet, Ifa, Lika Unika federationen och DHR meddelat att man stödjer. 

Denna typ av argumentation från Åsa Regnér är inte bara ett slag under bältat och  en inkompetensförklaring av hela funkisrörelsen, det är en ren provokation mot alla de människor som får sina liv slagna i spillror. När argumentationen från regeringen har så låg nivå tolkar jag det som att Maggan och Åsa faktiskt börjar känna sig rejält pressade.

När det gäller regeringens argument att det inte sker några besparingar i assistansersättningen anser jag det är mycket lätt att skjuta det argumentet i småbitar. Visst kan Åsa Regnér visa att den totala bruttokostnaden/utgiften för personlig assistans .t.o.m. 2015 fortfarande steg men nu genomförs efterskottsbetalning på assistansersättningen, under oktober månad betalas inte en krona ut till de som inte är egna arbetsgivare, staten sparar in en hel månads kostnad, vilket i praktiken innebär en besparing på ungefär 2 miljarder kr i år.

Under det senaste året har ett mycket stort antal personer förlorat sin assistansersättning. Gång på gång avslöjar media hårresande fall med personer som har mycket stora hjälpbehov som förlorat sin assistans och de fall som når allmänhetens kännedom är med 100 % säkerhet ändå bara toppen på isberget. Detta innebär faktisk  (sen må regeringen kalla det vad de vill) besparingar/neddragningar eftersom berörda personer borde ha all rätt i världen att få behålla sin assistans! Här finns mycket att jobba på för brukarrörelsen i vår kamp mot regeringen. Regeringen får helt enkelt inte komma undan med billiga försök till och bortförklara att man inte genomför eller tänker genomföra stora försämringar.

På fredag kommer det anordnas en debatt i riksdagen om personlig assistans, initiativtagare är Kristdemokraterna. Det är ingen vild gissning att Åsa Regnér kommer upprepa sina vanliga mantran om "kostnadskontroll", träffsäkerhet" och legitimitet". Blir också mycket förvånad om Åsa Regnér inte riktar samma anklagelser till allianspartierna och Vänsterpartiet som hon nyligen gjort mot funkisrörelsen . Det kommer även att anordnas en manifestation till stöd för LSS utanför riksdagshuset.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar