torsdag 13 oktober 2016

Den verkliga orsaken till att Åsa Regnér ser rött på juristerna i assistansbolagen

Förra veckan skrev Åsa Moberg en Debattartikel i Dagens Samhälle med rubriken:

Överheten ogillar att LSS ger svaga en röst


Åsa Moberg är mycket kritisk till regeringens politik vad gäller personlig assistans och även den föreslagna snabbutredningen som jag skrivit om. Vad finns egentligen att utreda undrar Åsa Moberg?

Svaret vet redan hundratals familjer, kanske tusentals, som får sin tillvaro upp och nervänd: Ja, den som är lika funktionshindrad som förr kan plötsligt få sina personliga assistenter indragna. 


"Kostnadskontroll", "träffsäkerhet" och "legitimitet" är kodord som vi fått vänja oss vid när Åsa Regnér försöker dölja regeringens avsikter med personlig assistans och hela LSS. Som ett positiv upprepar hon gång på gång att "pengarna måste gå till rätt saker.Självklart ska pengarna gå till rätt saker och inga assistanspengar ska hamna i kriminellas fickor. Åsa Regnér har rätt i att tanken aldrig var att assistansersättningen  skulle finansiera jurister men jag är så gott som 100 % säker på att det är inte den verkliga orsaken till att ansvarig minister ser rött på dessa jurister. Det handlar om ren cynism, ett fult och ovärdigt maktspel, David mot Goliat.

I rena ringhörnan befinner sig vi med personlig assistans med assistenter, anhöriga och personer som söker assistans. I andra ringhörnan befinner sig regeringen med vad gäller alla ekonomiska frågor Magdalena Andersson som överbefälhavare, Åsa Regnér som medhjälpare och Försäkringskassan med sina enorma resurser. På de assistansberättigades  sida finns emellertid ett, i vissa assistansbolag  stort antal jurister som tillvaratar våra intressen.

Som bekant tycker regeringen att personlig assistans är för dyrt och det är inget man döljer. Klart och tydligt står det i direktiv till FK att antalet timmar ska ner, direktiven i LSS utredningen är glasklara etcetera. Magdalena Andersson har också vid flera tillfällen sagt att assistansen är ett område regeringen vill spara pengar på. Det handlar alltså inte om att regeringen blundar för verkligheten - det är en i högsta grad medveten politik.

Jurister som försvarar våra intressen blir därmed ett stort problem för regeringen. De är kunniga i det de gör och stärker därmed vår position mot den enorma övermakten som utgörs av regeringen och Försäkringskassan. I klartext -juristerna är ett stort hinder för regeringen att ta fram stora osthyveln för att kapa utgifterna för personlig assistans. Detta är den verkliga orsaken till att Åsa Regnér vill ha bort juristerna, den utjämnade maktbalansen är ett mycket stort irritationsmoment. Att sen regeringen via FK håller sig med en armé med jurister som tillvaratar regeringens intressen är inte det minsta konstigt för Maggan och Åsa Regnér, tvärtemot en självklarhet...

I den bästa av världar skulle inte juristerna behövas men regeringen har med sin politik och Försäkringskassans behovsdömningsinstrument skapat ett  absurd obalans i maktförhållandet mellan vi brukare och regering - Försäkringskassan och även kommunerna. Utan juristerna skulle många fler än idag vara helt chanslösa.

Sen går det och invända (vilket Åsa Regnér säkert skulle göra) - varför ska många med personlig assistans ha rätt till gratis juristhjälp när andra inte har det? Mitt svar är att hela systemet är riggat på så sätt att den som kämpar mot myndigheterna i förvaltningsdomstolarna ALLTID befinner sig i kraftigt underläge, spelar ingen roll om det handlar om personlig assistans, annan LSS insats eller något helt annat. I skrivande stund finns det säkert hundratals, om inte tusentals personer runt om i landet son nekas t.ex. sjukpenning trots intyg från läkare att hen inte kan jobba. Och är man svårt sjuk - hur många orkar ens att överklaga?

 Den obalansen måste rättas till så att alla som nekas sina rättigheter från FK och kommunerna har rätt till rättshjälp. Sannolikheten att det införs under överskådlig framtid är i bästa fall oerhört liten. Makten d v s regeringen med sina myndigheter och kommunerna är de stora vinnarna med dagens system och har således inget intresse av att systemet ändras.  Ser vi enbart till assistansen Åsa Moberg sammanfattar  mycket bra med den här meningen:

 I botten ligger en maktkamp mellan myndigheter och hjälpbehövande. Överheten ogillar att ”de assistansberättigade har för mycket att säga till om” och kräver ökad kontroll.

Mitt i all besparingshysteri, människors liv som slås i spillror och t.om en person som avlidit p g a indragen assistans börjar det faktiskt hända positiva saker även på politisk nivå. SVT rapporterar i dag att Vänsterpartiet ska försöka få till ett nödstopp på avslag. Liberalerna, Centern och kristdemokraterna stödjer initiativet.  Även om försöket inte lyckas kommer det åtminstone att föra med sig det positiva att det håller på att bildas en opposition mot regeringens förfärliga politik. Detta  från både vänster och högerblocket vilket är mycket viktigt i vår fortsatta kamp. För att långsiktigt säkra assistansreformen och hela LSS måste det finnas stöd från både vänster och högerpartierna i riksdagen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar