måndag 17 oktober 2016

Äntligen händer det positiva saker i riksdagen

Assistansreformen och hela LSS befinner sig i sin värsta kris sedan lagen trädde i kraft 1994. Numer går det knappast  en vecka utan att media rapporterar om nya exempel på missförhållanden och nu har även en människa mist livet p g a indragen assistans.

Mitt i denna mycket djupa kris är det viktigt och uppmärksamma att det faktiskt har hänt en hel del positivt senaste månaden. Det började för några månader sedan när det började dyka upp debattartiklar som försvarade assistansreformen. Riksmedia har sedan hakat på att det så tragiska dödsfallet i Malmö har fått mycket stor uppmärksamhet.

Ute i brukarrörelsen och övrig funkisrörelse händer det mycket positivt. Ett mycket stort antal debattartiklar har publicerats sedan sensommaren av olika aktörer. RBU har varit mycket aktiva senaste månaderna. Ordförande Maria Persdotter krävde ett möte med

 Åsa Regnér och Ann-Marie Begler och fick tydligen nobben. RBU har emellertid inte gett sig och nu vänt sig till Stefan Löfvén. På hemsidan kan man bland annat läsa följande:


Vi ser ingen annan väg än att nu vända oss direkt till statsministern, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU. Krisen inom personlig assistans är verkligen akut och det är obegripligt att regeringen, samtidigt som man pratar om att göra barnkonventionen till svensk lag, i praktiken drar undan förutsättningarna för de barn och familjer som har de allra största behoven.

Efter alla rapporter om missförhållanden med dödsfallet som kulmen kräver RBU nu ett nödstopp - ett totalt stopp för indragningar av personlig assistans. Neuroförbundet som den avlidna kvinnan och jag själv var och är medlem i har hakat på och kräver nu också ett nödstopp samma sak, samma sak gör DHR. VIMPA ställde oss bakom kravet i vårt uttalande.


Kort därefter hakade Lika Unika Fedarationen på och skrev följande på sin hemsida:

Lika Unika delar kravet från våra medlemsförbund RBU och Neuroförbundet om ett nödstopp när det gäller försämringarna i assistansen. Redan inom kort kan regeringen i regleringsbrev för 2017 tydliggöra för Försäkringskassan att besparingshysterin ska avbrytas. Låt Försäkringskassan verka just som en trygg försäkringsgivare, också för den som har behov av assistans!

FUB har också träffat Desirée Pethrus för rundabordssamtal där medlemmarna fick berätta hur mycket olika LSS insatser betyder för dem. Olika experter på LSS lagstiftningen deltog också. Fler möten är inplanerade.


Vad tycker Ifa då? I torsdags läste jag följande på Ifa-s hemsida:
IfA står liksom hela brukarrörelsen bakom kravet på nödstopp och hoppas att socialutskottet enas kring ett utskottsinitiativ att omformulera regleringsbrevet till Försäkringskassan. Om initiativet tas av utskottet måste ett logiskt nästa steg vara att nedskärningsdirektiven - utredningsdirektiven - även de skrivs om.

I direktiven står uttryckligen att förbättringar av LSS-insatser ska bekostas med assistansersättning. Detta är bara ett exempel på den nedskärningsanda som präglar direktiven. En prövning av assistansreformens kostnadseffektivitet är helt ignorerad till förmån för kategoriska nedskärningskrav. Skriv om!
 För undertecknad som så många gånger "tjatat" om mer samarbete i funkisrörelsen värmer det i hjärtat att en "motståndsrörelse" håller på att bildas där vi hjälps åt. Gemensamma manifestationer är planerade 3 december. Det kommer sannerligen behövas om vi ska stoppa och vända den nuvarande utvecklingen. 
* Mycket glädjande är också att det börjar hända saker på riktigt hög nivå. Åsa Regnér har tillsatt en snabbutredning som ska undersöka varför barnfamiljer drabbas så hårt av den nya tillämpningen efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen 2015 och en tidigare dom från 2012. Jag har inga stora förväntningar men det är ändå ett litet, litet steg i rätt riktning.
Framförallt, det rör på sig även i riksdagshuset. Vänsterpartiet meddelade i fredags att man ska försöka driva igenom ett nödstopp i Socialutskottet som även ska tvinga regeringen att ändra direktiven. Hitills har förutom Liberalerna även Centern, Kristdemokraterna och Centern sagt att man stödjer Vänsterpartiets initiativ vilket är mycket glädjande. Nu tror jag inte initiativet lyckas men det är ändå ett oerhört viktigt steg - nu finns det en opposition i riksdagen mot den orättfärdiga politiken. I bästa fall, jag betonar verkligen bästa fall är botten nådd nu. Det gäller att inte att jubla i förtid - det är mycket lång väg kvar innan vår rätt till självbestämmande och goda levnadsvillkor är säkrat permanent.

Uppdatering: Sedan jag skrev texten förra veckan har även Moderaterna tagit ställning och skrivit till socialutskottet.

Avslutningsvis - Vänsterpartiet, liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern är ett på papperet udda allians men för mig är den mycket välkommen. Rätten till självbestämmande och goda levnadsvillkor ska inte förvandlas till en vanlig "vänster - höger" fråga, nu har regeringen motstånd från både ett allierat parti och samtliga allianspartier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar