måndag 4 januari 2016

Försäkringskassans senaste rapport om orsaken till högre kostnader för personlig assistans

Först av allt. Gott nytt år. Nu drar jag igång vårens bloggsäsong.2015 var ett riktigt tufft år. Det fanns visserligen ljuspunkter inom PA som lättare omprövningar, ett antal riksdagsmotioner som vill stärka LSS och allt fler debattartiklar från funkisrörelsen - många gånger stod många föreningar bakom. För egen del är jag väldigt nöjd med att VIMPA lyckades stoppa Jonas Reinholdssons besök i Värnamo. Även intervjuerna med Ai Ai och Assistanskoll, föreläsningen för DHR Göteborg och brevet till finansminister Magdalena Andersson å fb gruppen Funkaktion - Fritt funktionsaktivistiskt forum vägnar. Mycket inspirerande att också vara medlem i STIL - s aktivistgrupp.

Sammantaget var ändå 2015 ett dystert år. Det kom nya prejudicerande domar som går i restriktiv riktning, det kom en rad utspel och nya utredningsförslag från politiker och myndigheter som gick i restriktiv riktning. Dessutom ställdes assistansreformen mot andra budgetposter i en aldrig tidigare skådad omfattning. Själv tycker jag 2015 års absoluta lågvattenmärke var när Magdalena Andersson vid hela tre tillfällen ställde kostnaden för personlig assistans mot flyktingmottagandet. Det är helt oacceptabelt att en finansminister, oavsett parti ställer assistansberättigade mot desperata flyktingar som flyr från ett helvete.

Inför 2016 är det lika bra att stålsätta sig, det kommer bli tufft. Strax före jul kom Försäkringskassan med en rapport som granskade orsaken till kostnadsökningen och den ger klara indikationer på vad som är att vänta kommande år. Försäkringskassan menar att  två viktiga orsaker till att bruttokostnaden stiger är:

1.      Rätten att få behålla assistansen efter 65 års ålder som infördes 2001

2.     Tillämpningen av det femte grundläggande behovet - ingående kunskap om brukaren.

Vad gäller slopandet av 65 årsgränsen 2001 (en stor förbättring från den ursprungliga lagstiftningen) menar man att den bidragit rejält till att  antalet personer med PA ökat (sägs stå för 26 % av ökningen) från 6100 personer 1994 till 16400 2015. Den riktigt stora "boven" till att kostnaden stiger snabbt är emellertid tillämpningen av det femte grundläggande behovet. Försäkringskassan anser att tillämpningen av det med gällande rättspraxis  är huvudorsaken till att  andelen assistansberättigade som är beviljade PA all vaken tid har ökat från 15 % 1994 till 67 % i nutid.

 I somras kom som bekant en dom från HFD som innebär en rejäl skärpning av det femte grundläggande behovet där HFD anser att behovet enbart avser personer med psykiska funktionsvariationer - FK har meddelat att man redan skärpt tolkningen.  I en intervju med Assistanskoll nyligen fick verksamhetsansvarig på FK Therese Karlberg följande frågor:

Tydliggjordes inte det i HFD-domen som sade att det femte grundläggande behovet ”ingående kunskap” bara ska beviljas vid psykisk funktionsnedsättning? Svaret blev:
Den har förtydligat begreppet tillsyn till viss del. Men vi har inte riktigt sett effekterna än, även om vi vet att det tyvärr redan är några som blivit av med sin assistans".

Så det behövs mer förtydliganden än den domen?
– Ja, det gör det.

Försäkringskassan vill alltså att domen från i somras "förtydligas" - en dom som enligt insatta jurister kan beröva hundratals personer sin personliga assistans. Utöver detta vill FK även göra följande:

– Vi behöver förtydliga andra personliga behov och vad det innebär att leva som andra. Idag saknas det en måttstock, det behövs en rimlighetsbedömning. Individens behov ska vara styrande, men som i alla rimlighetsbedömningar behövs det riktlinjer, och verktyg. Då blir det tydligare vad man har rätt till och vad man inte har rätt till. Vi hoppas vi att den kommande LSS–utredningen tittar på detta.

Det man säger i klartext är att det som behovsbedömningen  kallas övriga behov måste "stramas åt". Det ska ske genom att FK-s makt att utifrån bestämda kriterier själva bestämma vad som är goda levnadsvillkor ökar - d v s man vill se en utveckling som går mot de förfärliga förslagen från ISF som jag skrivit om tidigare. Målet är givetvis att minska antalet personer som har assistans all vaken tid.

 Får Försäkringskassan som de vill enligt rapporten och intervjun i Assistanskoll kommer våra möjligheter att leva ett liv med självbestämmande att minska rejält. Vi kommer också sjunka längre ner i funktionsmaktordningens träsk när någon annan får ökad makt att bestämma vad som är goda levnadsvillkor
Strax innan jul skrev juristen Maria Mattson en mycket bra debattartikel där budskapet var att personlig assistans dels inneburit enorma förbättringar i livskvalité för berörda personer och att kostnadsökningen visar att kostnadsökningen visar att reformen lyckats med det lagstiftaren ville uppnå - d v s ökad delaktighet för personer med stora funktionsvariationer. Maria påpekade också att det finns inga bevis alls på att kriminaliteten är så omfattande som kritikerna hävdar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar