onsdag 13 januari 2016

Försäkringskassan definierar vad som är psykiska funktionsnedsättningar

I somras skärptes ju i somras bedömningen av vilka som omfattas av det femte grundläggande behovet,  ingående kunskap om brukaren. Orsaken var en prejudicerande dom i HFD. Numer måste man ha en psykisk funktionsvariation, alternativt måste det femte behovet på något sätt kopplas till övriga grundläggande behov för att det ska räknas som "grundläggande". Men vilka omfattas av begreppet psykisk funktionsnedsättning? För några veckor sedan kom Försäkringskassan (som redan sagt att bedömningen kommer att skärpas) med ett rättsligt ställningstagande. Enligt Försäkringskassan berörs följande grupper:

·  De som tidigare har ansetts ha behov av hjälp av någon med ingående kunskaper och som inte har en stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning.

·  De som har en psykisk funktionsnedsättning och där det inte finns en koppling mellan hjälpbehovet och de övriga grundläggande behoven.


·  De som har en psykisk funktionsnedsättning men där behovet av hjälp av någon med ingående kunskaper inte är en följd av funktionsnedsättningen.

När det gäller definitionen av "psykisk funktionsnedsättning" tar man hjälp av ICF-mallen som man menar är ett bra verktyg för att definiera vilka som omfattas av begreppet. Ytterligare ett hjälpmedel är en svensk variant, utformad av Socialstyrelsen:

"Med psykisk funktionsnedsättning bör alltså avses en nedsättning av någon psykisk funktion. Vilka de psykiska funktionerna är framgår av den svenska versionen av ICF.2"

Till att börja med. Så vitt jag vet har begreppet psykisk funktionsnedsättning förändrats under årens lopp. Att så starkt förlita sig till en stel mall slår därför helt fel. För det andra är det ett steg mot allt mer se till medicinska diagnoser istället för faktiska hjälpbehov. D v s steg i den riktning som ISF föreslagit och som jag totalsågat ett antal gånger vid här laget. Många människor kommer att förlora sin personliga assistans, det är jag helt övertygad om. Försäkringskassan är i alla fall så pass ärliga att man själva säger att personer kommer att förlora assistansen, för berörda personer sker det vid nästa tvåårsomprövning.¨

Många personer ja men hur många? Enligt juristen Christian Källström som intervjuades av Göteborgs-Posten för några månader sedan  uppskattade att hundratals personer kommer att förlora sin assistans, d v s rätten att leva ett liv som andra. Mathias Blomberg IGNE Advokatbyrå som intervjuats av Assistanskoll  är också mycket kritisk till domen i HFD från i somras som ligger till grund för den nya tillämpningen.

"Det femte grundläggande behovet infördes för att säkerställa att barn och ungdomar med medicinsk problematik skulle kunna få assistans även om de inte hade behov av hjälp med de andra grundläggande behoven. Detta har HFD missat vid sin tolkning.

Blomberg ser också domen som ett led i en nedåtgående spiral som pågått sedan 2009:

Nu har vi två domar där man mycket målmedvetet lyckas pressa ut en tolkning som ytterligare beskär svårt funktionshindrade människors rätt att få en livsavgörande insats.

Summan av allt detta är att domen från HFD i somras med (som förväntat betydligt hårdare tillämpning från Försäkringskassan)  kommer få lika allvarliga konsekvenser som jag befarat. Den här domen med i kombination med alla utspel som ägt rum senaste året  går  inte att tolka på annat sätt än att politiker "sätter ner foten" - vår rätt att leva som andra, ha makten över våra liv "kostar för mycket".

¨


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar