onsdag 25 november 2015

Medborgargolvet behövs verkligen

Efter åratal med neddragningar/besparingar inom personlig assistans och LSS trodde inte ens jag som tappat de flesta illusionerna att det skulle bli så mycket värre än det redan var när 2014 blev 2015. Svaret blev att det blev mycket värre. En stor förändring i positiv riktning har visserligen skett - kraftigt förenklade tvåårsomprövningar om man redan är beviljad assistans och behovet av assistans anses vara livslångt. I övrigt har det knappt varit någon ände på rapporter som går i negativ riktning. Här är de viktigaste:

·   Avslöjandet av Hässleholmsförsöket

·   Ny dom i HFD som skärper bedömningen av det femte grundläggande behovet

·   Införande av efterskottsbetalningar från oktober 2016

·   Utspelet från ISF med införandet av ICF mallen

·  Regeringens utspel där assistansen sätts mot flyktingar


Parallellt med detta har det kommit ett antal rapporter om fortsatt urholkning av de kommunala LSS insatserna.


Detta ger sammantaget en dyster bild av assistansreformen och LSS där utvecklingen går åt helt fel håll. Projekt Medborgargolv är  ett långsiktigt STIL- projekt men utvecklingen visar att det verkligen behövs. Utöver de punkterna jag räknat upp går det knappt en vecka utan att det kommer negativa nyheter som på något sätt handlar om urholkning av LSS intentioner, både personlig assistans och andra LSS insatser. På Medborgargolvets  hemsida skriver man att golvet som symboliserar den svenska välfärdsstaten är full av hål som alltför många personer trillar ner i. Det lappas och lagas hela tiden men det uppstår ständigt nya hål.

Ser man på utvecklingen generellt för den svenska välfärdsstaten på senare år får man tyvärr konstatera att nya hål uppstår i allt raskare takt. I en välfärdsstat som utvecklas blir dessa hål allt färre men här är utvecklingen det motsatta - allt fler trillar mellan stolarna - funkisar, långtidssjukskrivna, pensionärer etcetera. Ska ta ett aktuellt exempel som visar att Det allmänna ombudet Birgitta Smedberg inte bara attackerar personlig assistans.

 Cancersjuke Jan Eliasson har i olika omgångar behandlats för cancer men trots det jobbat halvtid under ett års tid och fått sjukpenning resten. Men uppenbarligen anser ombudet att cancer inte är en tillräckligt allvarlig sjukdom och har driver nu fallet mot FK då Jan Eliasson inte borde ha fått sjukpenning! Det är fullständigt absurt och det måste kännas fruktansvärt kränkande när man har en så allvarlig sjukdom.

Medborgargolvet är ju inte bara tänkt att garantera hjälp till alla med stora funktionsnedsättningar. Här finns också ett ekonomiskt skydd inbyggt. En  Medborgarlön ska ersätta försörjningsstöd och även ge ersättning om FK inte beviljar sjukpenning, man blir utförsäkrad från A-kassan etcetera. Jan Eliasson riskerar nu att förlora sjukpenningen men hade det funnits en Medborgarlön hade han inte behövt oroa sig för att trilla ner i fattigdom.

Med andra ord Medborgargolvet behövs för alla som på något sätt är i behov av stöd från samhället. Den nuvarande utvecklingen borde inte vara acceptabel för någon som säger sig värna den svenska välfärdsstaten.

 I samband med Ifa-s debattforum fick jag veta en sak om Magdalena Anderssons utspel som jag missat. Vår finansminister har inte ställt assistansen mot flyktingarna EN gång utan TRE gånger. Av det får man dra den dystra slutsatsen att Magdalena Andersson verkligen ser personlig assistans som ett "intressant besparingsobjekt", det handlar inte om något hon sagt i "förbifarten".Mitt förtroende för Maggan är kört i botten. För att återupprätta detta kräver jag att Sveriges finansminister gör följande:

  • Ber funkisrörelsen offentligt om ursäkt


  • Skickar ut en skriftlig försäkran till Ifa, Stil med övriga IL-organisationer, DHR, Handikappförbunden m f l där Magdalena Andersson lovar att inte finansiera flyktingmottagandet med besparingar av den personliga assistansen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar