måndag 23 november 2015

Ifa - s debattforum

I fredags besökte jag Ifa - s debattforum i Stockholm. Kändes mycket angeläget att delta med tanke på hur mycket som händer runt assistansen nu - det allra mesta tyvärr i starkt negativ riktning. Forumet var välbesökt, uppskattar antalet personer till totalt uppemot 100.

Debattpanelen med riksdagspartierna

Samtliga deltagande partier beskrev som vanligt hur viktig assistansreformen är etcetera. Kanske är jag, trots allt något naiv här men min känsla var ändå att många av de närvarande politikerna vill väl men när sedan rättighetslagen ställs mot finansdepartementets önskemål blir det en frontalkrock. Och då gäller den vanliga regeln - MONEY TALKS...

Föga överraskande kretsade mycket av debatten och våra frågor kring Magdalena Anderssons utspel. Positivt här var att alla partier tog avstånd från utspelet, inklusive socialdemokraternas representant. Vilket parti var bäst? Fokpartiet/liberalerna som enligt min mening fortfarande är det parti som värnar assistansreformen bäst. Här var man tydliga med att man 1) Vill införa delaktighet i samhället som ett grundläggande behov. 2) Man är helt emot att införa efterskottsbetalningar då det slår hårt mot mindre anordnare. Man tog också upp det faktum att om 90 000 assistenter blir arbetslösa blir det mycket kostsamt för staten. Vänsterpartiet betonade vikten av att man tar brukarrörelsens synpunkter på allvar i den nya utredningen. Sämsta partiet då? Miljöpartiet som inte ens orkade skicka en representant...

Själv framförde jag följande:


Personer med funktionsnedsättningar är kraftigt överrepresenterade när det gäller arbetslöshet, fattigdom, ohälsa etcetera. Många åtgärder behövs för att vända utvecklingen, en av dem är att man gör allvar i att återupprätta LSS intentioner.


290 kommuner tolkar lagen

Karin Flyckt från Socialstyrelsen gick igenom deras rapport från i höstas som bland annat visade att personer som får assistans via kommunen när man förlorat den statliga assistansersättningen får en minskning i antalet beviljade timmar (i snitt ungefär 25 % minskning). Karin Flyckt visade också hur kommunerna på eget bevåg inför diverse begräsningar i hur mycket man får resa till hur mycket ett fikabesök får kosta. Allt detta med hänvisning till att "lagen är otydlig om vad som verkligen gäller". Flera deltagare gav exempel på hur kommunerna drar åt tumskruvarna. En person sa t.ex. att kommunen gav avslag med motiveringen att "pengarna är slut p g a höga kostnader för flyktingmottagande"...

En brist i den här delen tycker jag var att det saknades representation från SKL som fick stå till svars. Den personen hade garanterat fått många kritiska frågor.


1,4 % höjning av schablonen och ISF utredning

Ifa gick ut med frågan - hur kommer den mycket snåla höjningen av schablonen i år och flera år framöver påverka dig  som brukare? Givetvis blev det en intensiv debatt där både brukare och anordnare beskrev en verklighet som kommer innebära mycket stor press på att hålla nere utgifterna för anordnarna. Många uttryckte oro för att man inte kommer kunna ha råd att resa, ägna sig åt sina vardagsintressen, assistenterna kommer att sluta då det inte finns pengar att höja lönerna mm.
Jag ser ju som bekant mycket allvarligt på detta. Jag sa därför detta:

Den här mycket snåla höjningen måste givetvis betalas av någon och direkt eller indirekt blir det brukarna som får ta smällen i form av allt större svårigheter att såväl behålla som rekrytera ny personal och minskad pott för assistansomkostnader.

Debattforumets sista del handlade om ISF utredningen från i höstas, Ifa började med en genomgång vad utredningen , hävdade och föreslog, t.ex. att lagen är för otydlig, begreppet goda levnadsvillkor måste preciseras osv. Detta leder i sin tur till att FK beviljar fler timmar än nödvändigt och så till slut det värsta av allt:

Behovsbedömningen ska utföras av "experter" som i sin tur ska använda sig av ICF-mallen - International classification och functioning, disability and health.

I panelen var förutom Ifa även DHR och RBU representerade. Alla var helt eniga om att förslaget om ICF mallen är förödande. Ifa - s ordförande Vilhelm Ekensteen blev riktigt stridslysten och pratade om att vi får nog ta oss upp på barrikaderna igen. Själv sa jag att går ISF förslag igenom är intentionerna med LSS totalt urholkade och jag uppmanade också alla berörda organisationer och föreningar i funkisrörelsen att enas i ett gemensamt motstånd.

Efter en intensiv dag i Stockholm var det dags att åka hem igen, var ganska trött då. Hur som helst mycket intressant, vi har väldigt mycket att jobba med framöver om inte assistansreformen ska skjutas i sank totalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar