onsdag 18 november 2015

Den nya föreningen Med Lagen Som Verktyg

I våras bildades en ny förening - Med Lagen Som Verktyg - fortsättningsvis förkortar jag det MLSV. Grundare och styrelseordförande är Adolf Ratzka som på 1980-talet började jobba för att införa personlig assistans i Sverige samt grundade STIL 1984. Föreningens utgångspunkt är att det i Sverige stiftats många lagar för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning/funktionsvariationer samtidigt som lagarna efterföljs dåligt. Det handlar inte bara om LSS, t.e.x. en lag om tillgänglig kollektivtrafik som är från 1979.  På hemsidan skriver man följande:

Föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) har till ändamål att försvara och främja de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och att motarbeta deras negativa särbehandling.

För att nå dit jobbar MLSV prioriterar man följande områden:

·   utveckla och förbättra rättspraxis i diskrimineringsfall på grund av funktionsnedsättning,

·  öka och sprida medvetenhet om diskriminering av personer med funktionsnedsättning och hur den bekämpas


·  öka och sprida juridisk kompetens om diskriminering 
av personer med funktionsnedsättning.MLSV vill alltså driva fall i domstolar för att med hjälp av juridiken förbättra våra levnadsförhållanden. Och om det visar sig att befintliga lagar genom avslag i domstolar inte uppfyller ambitionerna i t.ex CRPD (FN-s "handikappkonvention") ska man jobba för en förbättring och även nya lagar om det anses nödvändigt. Själva CRPD vill man ska utgöra grundbulten för vår rätt till goda levnadsvillkor. LSS, tillgänglighetslagstiftningen etcetera ska på nationell nivå vara de lagar som säkerställer att artiklarna i CRPD uppfylls.

 Observera att man ägnar sig inte enbart om fall som rör personlig assistans utan även andra viktiga frågor som tillgänglighet, diskriminering på arbetsmarknaden mm. Medlemmar kan få hjälp att driva fall i domstol utan kostnad om fallet bedöms ha god chans att gå igenom i en rättegång.

Jag tycker det är en mycket bra idé att starta en förening som jobbar på det här sättet och det behövs verkligen i tider där samhällets stöd till funkisar urholkas på område efter område. Själva skriver man på hemsidan att vi i Sverige har haft en övertro på att vi "bara" med politikiska beslut kan åtgärda de orättvisor som drabbar oss bara för att vi har en funktionsvariation. I t.ex. USA har man en helt annan tradition av att inte bara förlita sig på en skriven lag utan även testa hur effektiv den är genom att driva fall i domstolar.

Det ligger mycket i detta. LSS är faktiskt ett bra exempel. Trots att lagen urholkats i åtminstone 6-7 år nu (besparingsförslag nästan lika länge som lagen funnits) tycker jag det fortfarande i många fall finns en inställning som går ut på  - "hur kunde det bli så här, vi har ju en rättighetslag". Och fortfarande tycker jag att det i vissa fall finns en stor naivitet  i funkisrörelsen - en tro på att kommuner och FK kommer ändra sina bedömningar självmant. Själv har jag inga som helst illusioner om att det kommer att ske. Om någon kallar mig pessimist svarar jag att jag ser mig som REALIST.

Lagändringar av LSS § 9a är enligt min mening absolut nödvändig eftersom FK så hårdnackat hävdar att man är tvingad att följa en prejudicerande dom. Men även efter en lagändring trätt i kraft finns det inga garantier för att det inte kommer nya märkliga domar som återigen urholkar intentionen med lagen. Här är tycker jag att MSLV har en viktig roll att fylla. Driva fall för att visa vad lagarna egentligen är värda.

Funkisrörelsen som helhet måste släppa tanken på att det finns en garanti för att alla som behöver hjälp också får det bara det finns en rättighetslag.

Själv är jag sedan drygt en månad tillbaka medlem i MLSV. Ni som vill veta mer om föreningen och hur man blir medlem kan läsa mer på hemsidan: 

www.mlsv.seDet allmänna ombudet som drev fallet som lett till hårdare bedömning av det femte grundläggande behovet (ingående kunskap om brukaren) jobbar vidare med sitt eget "lilla korståg" mot personlig assistans . Nu har ombudet som heter Birgitta Smedberg "tagit sig an" ett nytt fall som om domstolen går på ombudets linje kommer innebära en hårdare bedömning av de grundläggande behoven av och påklädning och personlig hygien.

Såg i går kommentarer på Facebook typ "är hon inte klok"! Har hon inget förstånd? Ur min synvinkel gör hon bara det husbonden - d v s regering och Försäkringskassan vill hon ska göra. Här betyder det att driva fall som bedöms ha rimlig chans att leda till hårdare bedömning av personlig assistans. Själv hade jag inte mått något vidare med den typen av arbetsuppgifter. Nu tror jag inte Birgitta Smedberg har några sådana moraliska betänkligheter men det är inte samma sak som att hon saknar förstånd - personen vet mycket väl vad hon sysslar med och vad det leder till.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar