onsdag 11 november 2015

ICF - Myndighetsveriges nya "heliga text"

Bland 1900-talets värsta despoter byggdes det upp en stark personkult där härskaren fick en gudaliknande status. I personkulten ingick ofta skrifter som fick en religiös tyngd - några exempel är Adolf Hitlers Mein Kampf och Mao Zedongs "Maos lilla röda" (egentligen Citat ur ordförande Maos verk). Den sistnämnda anses, näst bibeln vara världshistoriens mest tryckta bok med enligt vissa uppskattningar oerhörda 4 miljarder exemplar.

Historien förskräcker vad som kan hända när politiska skrifter får helig status. 50 år efter att Mos lilla röda första upplaga gavs ut får man tyvärr konstatera att myndighetssverige håller på att anamma ICF - mallen Internationell Classification of Functioning, Disability and Health) som sin egen "heliga text" vad gäller frågor som berör personer med funktionsnedsättningar/funktionsvariationer.

Som bekant har ju ISF (Inspektionen för socialförsäkringar föreslagit att behovsbedömningarna av rätten till personlig assistans ska göras om rejält. Diverse experter (sjukgymnaster, arbetsterapeuter mfl ska bedöma vad som är goda levnadsvillkor där ICF ska bli ett viktigt verktyg. Glöm allt vad vi själva upplever som goda levnadsvillkor, det ska staten bestämma. Och förresten  - varför slösa massa tid åt att fråga oss om vad vi tycker om goda levnadsvillkor - svaret finns ju redan i ICF!


Tänk på vad Christine Bylund mfl sagt om funktionsmaktsordningen och den medicinska synen på våra hjälpbehov. Redan idag är vi tvingade att gå igenom förnedrande behovsbedömningar för att få rätt till personlig assistans. Att sedan Helena Höög från ISF tror att vi upplever bedömningarna som mindre kränkande om bedömningarna utförs av "experter" visar på en skrämmande brist på verklighetsuppfattning.  Att införa ICF som ett centralt verktyg innebär att utvecklingen går bakåt i expressfart. Ja, jag menar att man kan lägga ner hela assistansreformen om det genomförs. Det finns ingenting kvar av de ursprungliga intentionerna med att självbestämmande och att goda levnadsvillkor formas utifrån vad vi själva anser är goda levnadsvillkor.


*Tänk en hypotetisk behovsbedömning 2018. Tompa Juneborg får ett brev från Försäkringskassan - dags för omprövning av rätten till personlig assistans. Men där finns en "nyhet". Thomas - en ny behovsbedömning är införd. Det  kommer nu hem en läkare,  sjukgymnast, arbetsterapeut som ska bedöma dina hjälpbehov.  För att bedömningen ska bli så "tillförlitlig som möjligt" kommer vi använda oss av ICF mallen och så förklaring vad den innehåller.
Och så drar bedömningen igång. Jag räknar upp hur mitt liv ser ut och vad jag gillar att göra. Men gång på gång blir gång blir man avfärdad. Enligt ICF är detta inte nödvändigt för att uppnå goda levnadsvillkor - alltså kan vi inte bevilja timmar för det. 

Slutresultatet? Men man fick i alla fall timmar för ett biobesök/halvår vilken ansågs vara goda levnadsvillkor. En dagens lunch/månad godkändes också... Förnedringen är total.

Min poäng är att man är att förutom att ICF går emot allt vad Independent living och goda levnadsvillkor handlar om är man ute på en mycket farlig och brant sluttande väg om man börja tillämpa ICF som ett standarddokument på alla som söker assistans. Och det skulle  inte stanna vid assistansen så klart - "tillämpningsområdena" skulle bara bli fler och fler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar