onsdag 4 november 2015

Är LSS en föråldrad Lag?

Har LSS blivit för gammal, har lagen passerat "bäst före datumet"? Den frågan ställde sig ställdes i FUB-s ReclaimLSS blogg för ett tag sedan. Budskapet i bloggen var att LSS är yngre än många andra lagar vi har i landet från grundlagen successionsordningen (1810) till bland annat Hälso och sjukvårdslagen (1982), LSS trädde ju i kraft 1994.


Jag tror man får dela upp argumentationen här. Som lekmannajurist menar jag att lagen är bra skriven det finns inga tvivel om vad syftet med lagen är - goda levnadsvillkor med självbestämmande och delaktighet i samhällslivet för personer med stora funktionsvariationer. I den meningen är den absolut inte föråldrad Att lagen urholkas beror INTE primärt på att ambitionen i lagtexten ändrats. 

Huvudorsaken är istället att tolkningen av lagen i domstolarna och därmed tillämpningen från Försäkringskassan har "kidnappats" av jurister och byråkrater som inte förstår vad lagstiftarna vill uppnå med lagen. Kommunerna har "villigt hakat på" vilket medfört stora försämringar även i de kommunala LSS insatserna. Detta sker också tyvärr med många politikers goda minne. Viljan att komma tillrätta med de missförhållanden som de nya tillämpningarna medfört är nämligen i bästa fall synnerligen begränsad från de flesta politikerna. Mycket fina ord om hur viktig lagen är men i praktiken agerar man så att lagen urholkas ännu mer. Vi ser det bland annat genom alla utredningar man tillsatt med direktiv att begränsa kostnaden och de mycket snåla höjningarna av schablonbeloppet.

Men det finns en annan sida också. Forskaren Barbro Lewin har vid flera tillfällen kritiserat Försäkringskassan för att man tolkar prejudicerande domar på tok för kantigt eftersom vi med personlig assistans är en allt annat än homogen grupp människor. Försäkringskassan menar däremot att man måste följa prejudicerande domar och man viker inte en centimeter där. Därför har lagen i viss mening blivit föråldrad. Det är kanske bättre att formulera det så här:

Mycket märkliga domar med medföljande tillämpningar har gjort att det är omöjligt att uppfylla LSS ursprungliga intentioner om inte lagtexten ändras.


Att återta LSS intentioner kräver därför att LSS § 9a som handlar om de fem grundläggande behoven ändras. Det räcker inte långsiktigt eftersom risken finns att nya domar saboterar intentionerna men det är där vi måste börja. Nästa steg bör vara att i grunden göra om de förnedrande behovsbedömningarna. Parallellt med detta måste vi arbeta för att göra CRPD ("Handikappkonventionen") till svensk lag.* Allt är tack och lov  inte nattsvart vad gäller engagemanget från riksdagspolitikerna. Under hösten har det kommit in ett antal motioner med syfte att återupprätta intentionerna. Har tidigare nämnt en motion från vänsterpartiet men det har kommit motioner från bland annat Folkpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna. Motionerna handlar både om att ändra LSS 9a och ändra behovsbedömningarna. Glädjande är att det kommer motioner från både vänster och högerblocket. Sen återstår och se vad som händer i praktiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar