fredag 12 juni 2015

Frustrerande när man inte får riktiga svar när man mailar till Försäkringskassan

Politiker men även i viss mån myndigheter är experter på att undvika att svara klart på frågor man ställer. Efter Hässleholmsförsöket ville vi i VIMPA själva höra vad Therese Karlberg, högst ansvarig för assistansen på FK hade att säga och skrev ett mail med följande frågor:

Vilken juridisk grund Försäkringskassan anser sig stå på när ni:

*Tvingar in personer på sjukhus under 27 timmar utan möjlighet att ta med anhöriga? Vi anser inte man kan hänvisa till frivillighetsregeln eftersom undersökningen är ett tvång för att överhuvudtaget kunna bli beviljad personlig assistans.

* Inte meddelar personerna i fråga att personal på sjukhuset kommer granska dem i smyg utan att de blivit informerade om?


Nu ska poängteras att vi som sagt hade låga förväntningar på svaret men likväl blir man ändå frustrerad när man får följande svar:Hej Thomas!

Tack för ditt mejl om Hässleholmsprojektet. Jag har också via min kollega Annelie Sjöström tagit del av vad du har skrivit i din blogg om Hässleholmsförsöket. Annelie har berättat att ni träffades på Leva och fungera i Göteborg för en månad sedan och en del i Annelies uppdrag som kommunikatör är att se vad som skrivs om oss i nyhetsmedia och sociala medier. 

När jag läser det du skriver förstår jag att assistansfrågan engagerar dig mycket och jag förstår också att det finns en oro kring projektet. Det är mycket tråkigt att det finns en upplevelse av att det nu kommer att bli svårare att beviljas assistans. Det är inte alls vad detta projekt syftar till utan fokus ligger på fullgoda medicinska underlag. 

Försäkringskassan har ett uppdrag att säkerställa att socialförsäkringen handläggs på ett rättssäkert sätt och vi vet hur avgörande våra beslut är för dem som ansöker om, eller har assistans. I vårt arbete är fullgoda medicinska underlag en viktig del och projektet i Hässleholm är ett sätt för oss att utveckla våra arbetssätt tillsammans med dem som utfärdar de medicinska underlagen.

Samtliga personer som har fått en team utredning genom Hässleholmsförsöket har haft medicinska underlag som inte har gett Försäkringskassan tillräcklig information för att fatta beslut som skulle ha beviljat dem assistansersättning eller där nivån på assistansen är lägre än de anser att den bör vara. Därför har de erbjudits att göra en team utredning för att komplettera underlagen och skapa en bättre helhetsbild av stödbehovet. Genom Hässleholmsförsöket har vi möjlighet att pröva metoder att få fram tillräckliga underlag när det inte finns och alla andra vägar är uttömda för att få in informationen. Syftet är att säkerställa att rätt person får rätt ersättning utifrån lagens intentioner. 

Vad gäller informationen till dem som kallas till team utredning har vi inom Försäkringskassan och Region Skåne förbättrat informationen under projektets gång och vi har ytterligare förbättringsarbete att göra. Vår avsikt har aldrig varit att dölja de olika professionernas roller. Projektet arbetar kontinuerligt med förbättringar och just information till de personer som är föremål för utredning är ett av de områden vi kommer att prioritera.


Med vänlig hälsning,
Therese KarlbergFK svarar som inte på de frågor vi ställde, istället snöar man in på alla "fördelar man ser med projektet" och att vi har inget att oroa oss för. Visst kan man begära att man åtminstone får svar på det man frågar om?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar