onsdag 1 oktober 2014

Vad får vi för samhälle om vissa människor sorteras bort p g a funktionsnedsättningar?

Jag tittar ofta på SVT-s "debatt" som sänds på torsdagskvällar. Ett av ämnena som debatterades förra veckan var möjligheterna att via fosterprov undersöka om fostret bär på den kromosomavvikelse som orsakar Downs syndrom och därmed möjligheten att välja bort det. Liknande tester har man visserligen kunnat göra innan med men de har varit mycket krångligare att göra och inte lika tillförlitliga:


Jag är inte dummare än jag begriper att det går inte att stoppa teknikens utveckling. Människan är en nyfiken varelse och i vetenskapens natur ligger att hela tiden att hela tiden tänja på vad tekniken kan åstadkomma men de "framsteg" som dessa "genombrott leder till är verkligen motbjudande ja det är ett stort hot mot hela människovärdet.

Jag är själv som alla vet vid det här laget själv rullstolsburen och att jag har personlig assistans dygnet runt. Jag tycker det är förfärligt om man börjar välja bort barn bara p g a att man redan på fosterstadiet kan se om de kommer att en livslång funktionsnedsättning. Personer med Downs syndrom tillhör nog redan de personer med funktionsnedsättningar som är utsatta för mest fördomar även utan dessa test. I debatten deltog både personer som har diagnosen, anhöriga, läkare och företaget som tagit fram testet. Att sitta där med diagnosen eller anhörig och delta i en diskussion om det är OK att välja bort ett foster p g a att man i ett fostertest konstaterat att barnet kommer födas med Downs syndrom måste vara hemsk.

Vi i handikapprörelsen brukar ofta säga att LSS och personlig assistans  är en mänsklig rättighet för den som behöver det och att man förnekar alla människors lika värde om man säger nej till LSS och personlig assistans. Att det är så instämmer jag i fullt ut men det här handlar om något ännu allvarligare. Nämligen om vissa personer överhuvudtaget ska få leva p g a sin funktionsnedsättning.
I dagsläget kan man med detta test bara göras på personer som kommer att födas med Downs syndrom. 

Att man kan göra detta test på en "diagnosgrupp" är illa nog men all logik säger att det kommer inte att sluta där. Allteftersom tekniken blir mer och mer förfinad och nya upptäckter görs kommer man redan på fosterstadiet kunna se om barnet kommer födas med andra funktionsnedsättningar. Därmed ökar också risken att fler och fler människor kommer att väljas bort p g a funktionsnedsättningar.

Här ställs frågan verkligen på sin spets;


Vilket samhälle vill vi ha? Är det OK att man via ett enkelt test ska kunna avstå från att föda sitt barn p g a funktionsnedsättningen? Vill vi ha ett samhälle med enbart "elitmänniskor" där vissa grupper helst inte ska existera överhuvudtaget? Att denna diskussion överhuvudtaget finns  - vad säger detta om människosynen i allmänhet och funktionsnedsatta i synnerhet? Mångfald i samhället, menar man allvar med det ska det verkligen  inkludera ALLA - majoritetsbefolkningen, etniska, religiösa, politiska sexuella minoritet etcetera och alla människor med funktionsnedsättningar.

Hela Handikapprörelsen måste gemensamt säga nej till möjligheten att via teknik välja bort foster som man vet kommer ha funktionsnedsättningar.

Det är extra viktigt i tider där högerextremismen breder ut sig i Europa. Och i dessa grupper är inte personer med stora funktionsnedsättningar högprioriterade precis. Redan idag har politiker i Europa med sin hemvist långt ut på högerkanten offentligt gjort klart vad man tycker:
En politiker från Polen, invald i EU-parlamentet vill inte se handikappade personer ute i städerna. Och här på hemmaplan har en SD politiker sagt följande om assistansreformen:

"När vi är klara med invandrarfrågan ska vi ta i tu med den personliga assistansen"...- debatten om kromosomtestet kommer sist av tre ämnen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar