måndag 6 oktober 2014

Assistanskoll intervjuar Niklas Altermark - statsvetare anställd vid Lunds universitet

”Attityderna till funktionshindrade avgör till stor del om reformer är möjliga”.

 Detta uttalande är gjort av statsvetaren Niklas Altermark, anställd vid Lunds universitet och som forskar om de politiska partiernas ståndpunkter och attityder till frågor som rör frågor kopplade till funktionshinderpolitiken.

Han konstaterar till att börja med hjärtefrågorna för handikapprörelsen i vanlig ordning fick lite uppmärksamhet i valrörelsen vilket bekräftar både min egen och handikapprörelsens uppfattning i stort. Han håller med om att det i stort sett råder konsensus (enighet) bland partierna i Sverige om att LSS är en mycket viktig reform men varför talas det så lite om det i valrörelsen då? Enligt Niklas Altermark följer det ett vanligt mönster - konsensus uppstår  i regel när den aktuella frågan inte är prioriterad.

Jag har tidigare skrivit om politikernas dubbla budskap - dels att man säger sig värna om LSS, att det inte finns något kostnadstak samtidigt som man inte gör någonting åt de försämringar som har ägt rum samt tillsätter utredningar för att dämpa kostnadsökningen. Niklas Altermark håller med - det finns definitivt en motsättning i att å ena sidan säga att vi sätter inget tak för kostnaden samtidigt som man tillsätter utredningar med uttalat syfte att hitta sätt att dämpa kostnadsökningen. I intervjun säger han följande:

LSS är en rättighetslag som utgår från de mänskliga rättigheterna för personer med funktionshinder. Jag upplever att när man börjar tala om kostnader sker en förskjutning där vi tänker mindre på rättigheter och mer på prioriteringar mellan den här gruppen och andra. 

När Assistanskoll ställde frågan till de olika partierna vad de anser om minuträkningen sa alla utom Moderaterna och Socialdemokraterna nej till dem. Att de två partier som traditionellt har varit "huvudfienderna" i svensk poltik avviker från de andra tror Niklas Altermark har realpolitiska orsaker. Båda partierna har ambition att vara "statsbärande partier" och i valtider gäller det och visa att man kan ta ekonomiskt ansvar för landet.

Hur ser Niklas Altermark på minuträknandet?
- Det går naturligtvis inte att bevisa vetenskapligt men det ligger nära till hands och utgå ifrån att fuskdebatten haft stor betydelse för dess tillkomst och tillämpning. Han vill inte ta ställning till hur stort eller litet fusket och kriminaliteten inom assistansbranschen är men rent generellt kan man säga: följande:

Omfattningen på fusket i de olika socialförsäkringarna och andra stödformer till behövande brukar överdrivas av samhällskrafter som av olika skäl vill sänka kostnaden för offentligt finansierad välfärd. såg det t.e.x. i debatten om förändringen av sjukskrivningsreglerna.
När det gäller synen på personer med stora funktionsnedsättningar och vår egen förmåga att sköta våra liv har det definitivt blivit mycket sämre sedan LSS och assistansreformen trädde i kraft för 20 år sedan. Han säger följande:

Min forskning visar att många som är anställda inom LSS verkar skeptiska till värdeord som självbestämmande alltid fungerar som vägledning för arbetet. När jag intervjuar personal i olika LSS-insatser är det uppenbart att de inte alltid betraktar de människor de ska ge stöd och service till som fullvärdiga medborgare. Synen på LSS har gått från en mycket optimistisk syn i början till att idag handla om hur man ska kunna förverkliga tankarna i lagstiftningen. 


Hela intervjun i AssistanskollAvslutningsvis vill jag återknyta lite till regeringsförklaringen i fredags. Jag håller med alla om att det finns mycket positivt för vår del och det är ett stort plus i sig. Jag vill inte vara någon glädjedödare, jag hoppas så klart att mina farhågor visar sig obefogade och att det verkligen sker stora förbättringar åren som kommer. Om ni tycker jag låter negativ så beror det på att jag känner mig luttrad. Nu håller vi tummarna för att ambitionerna i regeringsförklaringen blir verklighet med.


                               
Efter den positiva regeringsförklaringen är det också på sin plats att ge cred till alla som kämpar för att påverka samhället i positiv riktning för vår del, ofta ideellt dessutom. Neuroförbundet, STIL, FUB, Handikappförbunden, Ifa etcetera har lagt ner ett jättejobb för att införa t.ex flexjobben. införa tillgänglighetslagen, (tyvärr rejält urvattnad), försvara LSS o s v ..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar