fredag 24 oktober 2014

Allt fler föräldrar får avslag på personlig assistans till barnet p g a "normalt föräldraansvar"

Att bli förälder och ta hand om sina barn är ingen lätt uppgift för någon, det innebär väldigt mycket ansvar och tid som tas i anspråk. Även när barnen börjar bli så pass gamla att de åtminstone delvis klarar sig själva ska kläder köpas in, mat lagas, läxghjälp mm. Man får vara ständigt beredd att ställa upp som chaufför till barnkalas, kompisträffar, diverse sportaktiviteter mm. Föräldramöten i skolan ingår också och mycket annat.

 För föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar blir uppgiften än jobbigare. Hjälpbehoven gör att även barnet börjar bli äldre är man i princip aldrig helt ledig, lägg därtill  all tid som läggs ner på att fylla i olika blanketter till Försäkringskassan, att det troligen inte finns en enda förälder i landet som inte fått ägna många, många timmar åt att kämpa mot myndigheter som inte vill bevilja dem hjälp man egentligen har rätt till. För att sammanfatta det kort - att vara förälder åt ett barn med stora funktionsnedsättningar kräver mycket mer än att vara förälder åt andra barn och därför  måste ett ett omfattande stöd från samhället vara en självklarhet. När det är uppenbart att barnet har stora hjälpbehov  är det inte acceptabelt att avslå med hänvisning till "föräldraansvaret "  - det är faktiskt rena hånet mot både barnet i fråga och de föräldrar som i princip är i tjänst 365 dagar om året. 


LSS gör inte någon skillnad på barnets ålder - alla med tillräckligt stort behov av hjälp har rätt till personlig assistans eller någon annan av LSS hjälp/stödinsatser. Men vart går gränsen när föräldrarnas extrajobb p g a barnets funktionsnedsättning blir så stort att man ska bli beviljad hjälp enligt LSS? I dagsläget finns det inga klara riktlinjer vilket bland annat fått följande konsekvenser:

·       Försäkringskassans olika kontor och kommunerna tolkar föräldraansvaret på olika sätt.

·       Vilken hjälp man får som förälder blir därmed alltmer ett lotteri beroende  på var i landet man bor.

·       Avslag med hänvisning till "föräldraansvaret" blir allt vanligare.

I senaste numret av tidningen Assistans kunde man läsa om Helena Dedersson och hennes fyråriga  son John som har en CP-skada och omfattande hjälpbehov. Helena tillhör de föräldrar som inte fått personlig assistans beviljad åt sin son. Helena berättar om allt extrajobb det innebär att ta hand om John. Till det kommer en stor frustration över att hon vet att det i grannkommunen finns ett barn som har blivit beviljad personlig assistans med ungefär samma funktionsnedsättningar som John.

Rätten till hjälp ska undantagslöst vara likvärdigt oavsett om man bor i Pajala, Ystad eller Stockholm. Mitt i pratet om "normalt föräldraansvar" finns också rättigheterna för de personer som det ytterst handlar om - barnen med stora funktionsnedsättningar. Sverige har undertecknat FN-s barnkonvention och 2010 gjordes några ändringar i LSS som stärkte barnens rättigheter. I LSS § 6a står nu följande:

6 a § När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas

Att ge avslag till personlig assistans eller andra LSS insatser och hänvisa till föräldraansvaret är knappast förenligt med nämnda paragraf

Vad säger Försäkringskassan om den aktuella situationen? Generaldirektör Dan Eliasson säger ungefär följande:

Vi är medvetna om den aktuella situationen och att många som får avslag känner att besluten är godtyckliga. Det är inte bra så klart och därför håller vi nu på att utreda frågan men kan inte lova att utredningen kommer at utmynna i ett klarare regelverk. Eftersom barn är olika är det svårt att sätta upp ett regelverk som täcker alla i synnerhet de barn som har särskilda behov. På frågan om begreppet "föräldraansvar" överhuvudtaget ska användas hänvisar han till att det är politikerna som ska avgöra.

Återstår och se alltså om det blir en förbättring framöver.


*Regeringen har fastställt schablonbeloppet för nästa år - det blir en ökning med 4 kr till 284 kr/timme = 1,4 %. Anslagen till den statliga assistansersättningen uppgår till drygt 24,4 miljarder kr för 2015. Ökningen är snålt tilltagen som jag kommer att kommentera närmare i nästa blogginlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar