fredag 2 maj 2014

Regeringen tar inte till sig av kritiken från FN

Vår regering fick som jag skrivit om tidigare besk kritik från FN om hur vi uppfyller förpliktelserna i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, även känd som FN-s handikappkonvention. Ska först sammanfatta några punkter igen:

·  Det finns alldeles för mycket undantag i lagförslaget om att otillgänglighet ska klassas  som diskriminering.

·  Det finns ingen systematisk uppföljning av hur arbetet fortskrider för at implementera förpliktelserna i konventionen

·  LSS tillämpning följer inte intentionerna.


·   Det finns ingen ansvarig minister för att hantera diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar.


Förra veckan kommenterade ansvarig minister Maria Larsson för första gången kritiken i en skriftlig form hos Assistansanordnarna, en branschorganisation för assistansanordnare. Nu ska sägas att mina förväntningar när det gäller reaktionerna från regeringen var mycket låga och man kan inte med bästa vilja påstå att Maria Larsson överraskar i positiv riktning...

- Antalet personer som beviljats har varit oförändrad de senaste åren och antalet beviljade timmar har i genomsnitt ökat. Så har även kostnaderna gjort från 20 miljarder 2008 till 27 miljarder 2013.

Från regeringens sida följer vi kontinuerligt utvecklingen och konstaterar att det finns inte något fog för oron".
¨


Samtidigt har tidigare ISF (Inspektionen för Socialförsäkringar) kommenterat utvecklingen under senaste 5-årsperioden å följande sätt:

Under 2002-2007 beviljades 1300 – 1500 personer assistansersättning. Under 2008 sjönk antalet med 25 procent och 2011 beviljades bara 1000 personer. Avslagen var fler än antalet beviljanden, vilket är en historisk förändring.


Alltså, här har vi en brukarrörelse som är enig om att lagen urholkas, vi har FN som kritiserar Sverige och även en statlig myndighet konstaterar att antalet nybeviljande minskat rejält de senaste åren samtidigt som allt fler förlorar sin assistans. Ändå verkar Maria Larsson nöjd med hur det ser ut. Angående allt prat där hon hänvisar till diverse utredningar  och försöker vrida och vända på fakta för att bevisa att det inte skett någon försämring känner man väl igen det från det svar jag fick efter ett mail till Maria Larsson innan jul som jag publicerade i bloggen. Mitt svar är:

Nej du Maria - jag köper inte dina försök att skönmåla verkligheten, det enda du bevisar för mig är att du inte tar brukarrörelsens oro på minst allvar - i praktiken att du inte bryr dig överhuvudtaget.


* 30 juni sker en uppföljning i Almedalen av LSS20 i riksdagen. Jag kommer att delta. Inför LSS20 i riksdagen tackade Maria Larsson nej. Hon tackade nej beroende på "andra åtaganden". Vi bjöd återigen in henne till Almedalen men det blev nobben den gången med. Här är svaret:

Hej,

Tack för er förfrågan om medverkan av Maria Larsson i Almedalen. Det är tyvärr inte möjligt för henne att medverka.

Vänliga hälsningar
Göran Holmström
Politiskt sakkunnig hos Barn- och äldreminister Maria Larsson

Se även:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar