måndag 7 oktober 2013

Staten tvingar kommunerna att ta över allt mer av kostnaden

För många assistansberättigade är livet p g a funktionsnedsättningarna tufft som det är, många har fullt upp att orka med vardagen. Vad som kommer att hända 5, 10 15 år framåt i tiden är inte det första man tänker på. I det här blogginlägget vill jag sätta fokus på ett låt oss kalla det "glömt problem" i handikkapprörelsen.

Det går nog inte en vecka utan att man läser att kommunerna runt om i landet får allt större problem att finansiera handikappomsorgen med besparingar som följd. Min hemkommun Jönköping är inget undantag. Skulle jag rabbla upp en massa ekonomisk statistik från Jönköpings kommun orkar nog ingen att läsa det här men lite "rådata" är ändå nödvändigt om man ska förstå problematiken:
  • Jönköpings kommun har en budget på drygt 6 miljarder kr/år som då ska täcka ALLA kostnader kommunen har -skola, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, socialtjänsten, lön till alla anställda, underhåll av fastigheter mm mm.
  • 2013 har handikappomsorgen en budget på 687 miljoner kr, utgifterna beräknas dock hamna i intervallet 720-725 miljoner kr.
Sedan ganska många år nu ökar utgifterna för funktionshindermsorgen snabbare än kommunens intäkter, d v s funktionshinderomsorgen upptar en allt större del av den kaka som alla kommuninvånare ska dela på. Under de senaste åren har kostnadsökningen accerelerat snabbt, 2010-2012 var ökningen drygt 11 % årligen,

Man kan kritisera kommunen för hur de räknar. Kostnad för om personalen vore arbetslös istället mm är inte medräknad. Men det går ändå inte och snacka bort  det faktum att komunens intäkter f.t. inte är i närheten av att öka i samma takt som utgifterna. Fågan är då varför ökar utgifterna för komunerna så snabbt? Jag har pratat med kommunpolitiker i Jönköping om detta (företrädare för såväl allianspartier som socialdemokrater) och man är eniga om att huvudorsakerna är dessa:  • ·       Allt större kostnad för personlig assistans p.g.a. Försäkringskassan lämpar över kostnaderna på kommunerna.

  • ·       Kommunerna har fått allt mer ansvar för att ge personer med utvecklingsstörning ett bra liv.

  • ·       Krångliga regelverk som resulterar i ett ”lapptäcke” där staten och kommunerna delar på kostnaderna för många insatser. Politikerna vill ha en huvudman (stat eller kommun) som ansvarar för  personlig assistans och andra stödinsatser.


   Varför är denna förflytning av kostnader  från stat till kommun så allvarlig? Jo på sikt menar jag att följande kommer ske om inte utvecklingen bryts eller att kommunerna kompenseras för sina ökade utgifter:

  1. Inom en snar framtid kommer det bli mycket svåare att bli beviljad personlig assistans och andra stödinsatser om man bor i en fattig kommun än en rik
  2. De som får sin assistans via kommunen kommer efter ett "övergångsstadie" även att mista den kommunala assistansen.
Båda scenarierna är skrämmande och helt oacceptabla.

Är der sannonolikt att kommunerna framöver kommer att få kompensation från staten?
Nej, det är det inte, staten är nöjda med att slippa kostnaden. 

Själv anser jag att assistansersättningen ska vara 100 % finansierad av staten. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar