onsdag 9 oktober 2013

Mänskliga och demokratiska vinster med personlig assistansEnligt arga kritiker till assistansreformen finns inga vinster som helst med personlig assistans - enbart problem i form av kriminalitet och höga kostnader. Till alla kritiker säger jag, det finns massor med vinster med personlig assistans, både mänskliga och ekonomiska. I det här blogginlägget kommer jag fokusera på de mänskliga och demokratiska vinsterna.


När man tittar på i stort sett vilken Rapport eller Aktuellt sändning som helst nämns alltid ordet vinst. Men de vinster man pratar om  är alltid ekonomiska vinster, börsen har gått upp X antal procent, Volvo har ökat sin vinst med si och så många miljarder kr osv. Men det finns faktiskt andra former av vinster med som inte alla gånger går och mäta i kronor och ören. För oss som har personlig assistans har reformen inneburit att vi t.ex.:
 

·       Som alla andra människor kan leva ett självständigt liv med allt vad det innebär.
·       Vi kan bo själva, vi kan bilda familj, studera, resa etc. Saker alla gör men som är omöjliga för oss utan personlig assistans
·       Vi kan med stöd av personlig assistans komma ut i arbetslivet
·       Vi kan som alla andra göra spontana saker, gå ut och shoppa, gå och titta på en fotbollsmatch, allt beroende på vilka intressen vi har.


Jag var bara 17 år när assistansreformen infördes och har således inga erfarenheter av de institutioner som fanns innan. Men jag vågar slå vad om att alla som är gamla nog för att ha bott på dem idag skulle säga att vi fick ett helt annat liv när vi fick personlig assistans istället.

Det finns också stora demokratiska vinster med assistansreformen. Vi lever i en demokrati och regeringsformen ger alla i landet en rad fri och rättigheter. Vi är dock beroende av stöd från samhället för att kunna utnyttja dem fullt ut är assistansreformen av central betydelse. Utan den kan vi inte engagera oss politiskt, delta i föreningslivet osv. vilket en levande demokrati förutsätter.  Demokrati och ett öppet samhälle säger sig ju alla riksdagspartier stödja.Det finns fortfarande många fördomar om handikappade personer. Dessa fördomar kan endast brytas om handikappade har möjlighet att komma ut i samhället. Personlig assistans är därför också en mycket viktig reform sett även jämlikhetsperspektivet, den går hand i hand med för oss mycket viktiga saker som tillgänglighet, full delaktighet i samhället mm. Visst är det  en vinst för samhället om alla kan delta i samhällslivet och känna sig delaktiga? Att avskaffa assistansreformen betyder att man fråntar en grupp i samhället möjligheten att kunna engagera sig i samhällslivet. Om man säger blankt nej till personlig assistans kan man lika gärna säga:

 Personer med stora funktionsnedsättningar ska inte ha samma rättigheter som andra!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar